Quatation / Tender Notice / Tender Document

Sr Subject Download
1 कार्यालयातील (SSA+RMSA)दैनंदिन साफसफाईकरिता वार्षिक सेवाकरार करण्यासाठी दरपत्रके सादर करणेबाबत कार्यालयातील (SSA+RMSA) दैनंदिन साफसफाईकरिता वार्षिक सेवाकरार करण्यासाठी दरपत्रके सादर करणेबाबत
2 इनोव्हास्वीफ्ट डिझायर किंवा तत्सम कॅटगरीची वाहने मासिकरित्या दैनंदिन आणि आऊट स्टेशन या तत्वावर भाड्याने घेण्यासाठी वार्षिक सेवाकरार करणेबाबत इनोव्हा/स्वीफ्ट डिझायर किंवा तत्सम कॅटगरीची वाहने मासिकरित्या,दैनंदिन आणि आऊट स्टेशन या तत्वावर भाड्याने घेण्यासाठी वार्षिक सेवाकरार करणेबाबत.
3 महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयांतर्गत (SSA+RMSA)संगणक, प्रिंटर्स, लॅपटॉप्स व प्रोजेक्टर्सच्या देखभाल व दुरूस्तीचा वार्षिक सेवाकरार करणेबाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयांतर्गत (SSA+RMSA)संगणक, प्रिंटर्स, लॅपटॉप्स व प्रोजेक्टर्सच्या देखभाल व दुरूस्तीचा वार्षिक सेवाकरार करणेबाबत
4 महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयांतर्गत (SSA+RMSA) वातानुकुलित यंत्रांच्या देखभाल व दुरूस्तीचा वार्षिक सेवाकरार करणेबाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयांतर्गत (SSA+RMSA)वातानुकुलित यंत्रांच्या देखभाल व दुरूस्तीचा वार्षिक सेवाकरार करणेबाबत
5 महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयातील विविध बैठकांसाठी अल्पोपहार व जेवण इ. पुरविण्यासाठी वार्षिक दरकरार करणेबाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयातील विविध बैठकांसाठी अल्पोपहार व जेवण इ. पुरविण्यासाठी वार्षिक दरकरार करणेबाबत

Copyright © 2017 All Rights Reserved by Maharashtra Prathamik Shikshan Parishad, Mumbai
Website Designed & Developed by MIS Section MPSP,Mumbai
Email:-mpspmah@gmail.com Phone:022-23636314