ALIMCO CAMP STUDENT INFORMATION 2021

ID year District Name Block Name School Code School Name Student Name Student Address Gender Class Age Student Identify Aid Camp Aid_Expert Aid1 Aid2 Aid3
1 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260500205 SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI VIDYALAYA AND JR COLLEGE,AKOLNER Bhor Rutuja Mohan Akolner FEMALE 8 13 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
2 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260500405 AVTAR MEHERBABA VIDYALAYA ARANGAON DHAVLE RAHUL RAJU ARANGAON MALE 5 10 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
3 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260500405 AVTAR MEHERBABA VIDYALAYA ARANGAON BHINGARDIVE ABHIJIT BABAN ARANGAON MALE 6 11 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Rollator Size I (Child) Caliper
4 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260500406 KENDRIYA VIDYALAYA VRDE MODHAVE RAJASHRI VIJAY AT POST ARANGAON FEMALE 5 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Rollator Size I (Child) Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI)
5 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260500905 Z.P.P SCHOOL KUMBHARPADIK FUNDE GAURI ESHWAR AT POST KUMBHARPADIK FEMALE 1 6 13 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
6 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260501001 Z.P.P.SCHOOL BABURDI GHUMAT BHAGAT VEDIKA SACHIN BABURDI GHUMAT FEMALE 2 7 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
7 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260501806 JANJIVAN MADHYAMIK VIDYALAYA BURUDGAON Wagh Suraj Santosh Arangaon MALE 6 11 5 RT YES YES Caliper None None
8 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260501908 SHRI BANESHWAR MADHYA & UCCHA MADHYA. VIDYALAYA BURHANNAGAR Gaikwad vaishnavi Ramdas Burhanagar FEMALE 8 14 8 RT YES YES Walking Stick None None
9 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260501911 Z.P.P.SCHOOL WADARWADI Gaikwad kaveri Satish Wadarwadi FEMALE 1 6 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
10 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260502205 SHRI NRUSINHA VIDYALAYA CHAS BANKAR GAURI KISHOR CHAS FEMALE 7 12 5 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
11 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260502205 SHRI NRUSINHA VIDYALAYA CHAS Rahinj kunal Babasaheb Chas MALE 9 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
12 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260502205 SHRI NRUSINHA VIDYALAYA CHAS Kale Suhas popat Chas MALE 9 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
13 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260502601 Z.P.P.SCHOOL DEVGAON Kale Utkarsha Uddhav Devgaon MALE 2 7 8 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
14 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260502901 Z.P.P.SCHOOL DAREWADI BERAD ANGRAJ APPA DAREWADI MALE 5 10 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Rollator Size I (Child) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
15 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260502901 Z.P.P.SCHOOL DAREWADI WALKE SARTHAK RAJU AT POST DAREWADI MALE 5 11 13 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Rollator Size I (Child) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
16 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260503001 Z.P.P.SCHOOL DEHARE KALE ISHWARI PRADIP AT POST DEHARE FEMALE 1 6 5 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
17 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260503104 KAI. GANPATRAO MATE PATIL PRATHAMIK VIDYALAYA DONAGARGAN KADAM RUSHIKESH GORAKSHANATH AT POST SHENDI MALE 8 14 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
18 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260503412 Z.P.P SCHOOL KOTKARMALA GUNDEGAON KOTKAR KRUSHNA SAMBHAJI KOTKAR MALA MALE 1 6 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
19 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260503701 Z.P.P.SCHOOL HATVALAN SHELAR KRUSHNA ABHAY HATWALAN MALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
20 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260503801 Z.P.P.SCHOOL HIVARE BAJAR Gurjal Pratiksha Raju Hiware bazar FEMALE 6 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
21 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260504101 Z.P.P.SCHOOL IMAMPUR Timkare Ananya Pramod Imampur FEMALE Anganwadi 5 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode Caliper None
22 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260504801 Z.P.P.SCHOOL KAMARGAON RIHAN FARID SHAIKH KAMARGAON MALE 2 7 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
23 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260504802 KAMARGAON ENGLISH SCL.KAMARGAO THOKAL PREM KIRAN AT POST KAMARGAON MALE 6 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
24 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260504901 Z.P.P.SCHOOL KASARMALA Kapse Prashant Ganesh Kasarmala MALE 3 8 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
25 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260504901 Z.P.P.SCHOOL KASARMALA More Supriya Govardhan Kasarmala FEMALE 1 6 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
26 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260504903 Z P P SCHOOL KAPURWADI Karale Soham BhauSaheb Kapurwadi MALE 1 6 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
27 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260505001 Z.P.P.SCHOOL KARJUNEKHARE MAGAR AARADHANA CHABURAO KARJUNE HARYA FEMALE 2 7 13 RT YES YES Rollator Size I (Child) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
28 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260505002 DEVRAM GANGARAM SHELAKE PATIL MADHYAMIK VIDYALAYA KARJUNE KHARE BHAPKAR NISARGA BHAGCHAND AT POST KARJUNEHARYA FEMALE 8 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
29 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260505201 Z.P.P.SCHOOL KHADKI Garudkar Karthik Sunil Khadki MALE 1 6 5 RT YES YES Caliper None None
30 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260505401 Z.P.P.SCHOOL KHANDALA METE RUDRA DATTATRAY AT POST KHANDALA MALE 2 7 5 RT YES YES Rollator Size II (Adult) Caliper None
31 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260505901 Z.P.P.SCHOOL MADADGAON SHEDALE ADITYA DNYANESHWAR AT POST MADADGAON MALE 2 8 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
32 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260506101 Z.P.P.SCHOOL MANJARSUMBA KADAM CHAITANYA GORAKSHNATH AT POST MANJARSUMBA MALE 6 12 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
33 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260506102 ZPP SCHOOL KALAMALA MANJARSUMBHA AHDHAV KOMAL PANDHARINATH AT POST KALAMALA FEMALE 1 6 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Rollator Size I (Child) Caliper
34 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260507101 Z.P.P.SCHOOL NEPTI TOMBE RENUKA RAJU AT POST NEPTI FEMALE 3 8 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) CP Wheelchair with Commode None
35 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260507104 Z.P.P.SCHOOL HOLKARVASTI HOLKAR SAMRUDHI RAJENDRA AT POST HOLKARWASTI FEMALE 4 9 5 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
36 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260507107 NEPTI VIDYALAYA NEPTI JAPKAR BHARAT SAMBHAJI AT POST NEPTI MALE 6 11 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
37 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260507201 Z.P.P.SCHOOL NIMBLAK KADAM AISHWARYA SANTOSH AT POST NIMBLAK FEMALE 4 10 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
38 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260507301 Z.P.P.SCHOOL NIMBODI PATHAN SHAHID FIROJ AT POST NIMBODI MALE 6 11 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
39 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260507501 Z.P.P.SCHOOL NIMGAONWAGHA Khandve Aaradhya Santosh Nimgaon wagha FEMALE 1 6 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
40 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260508101 Z.P.P.SCHOOL PIMPALGAON KAUDA BORGE KRUSHNA PRASHANT PIMPALGAO KAUDA MALE Anganwadi 4 5 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
41 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260508201 Z.P.P.SCHOOL PIMPALGAON MALVI SAYYAD HIMAYAT REHAMAN AT POST PIMPALGAON MALVI MALE 2 7 13 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
42 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260508201 Z.P.P.SCHOOL PIMPALGAON MALVI WAGH PRAVIN SUNIL AT POST PIMPALGAON MALVI MALE 3 8 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
43 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260508203 SHRIRAM VIDYALAYA PIMPALGAON MALVI SHEKH IRAN IRFAN WADGAON GUPTA FEMALE 6 11 13 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
44 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260508601 Z.P.P.SCHOOL PIMPARI GHUMAT BHAWAR MAYUR NITIN AT POST PIMPRI GHUMAT MALE 1 6 13 RT YES YES Rollator Size II (Adult) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
45 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260509002 JANATA M.V.RUI CHATTISHI Sabar vaibhav dattatray Ruichattish MALE 10 16 13 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
46 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260509006 JANATA ENGLISH MEDIUM SCHOOL, RUI CHHATTISHI SAYYAD HINA FIROJ AT POST RUI FEMALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Rollator Size I (Child)
47 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260509301 Z.P.P.SCHOOL SAROLAKASAR Kale chirag adinath Sarola kasar MALE 2 7 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
48 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260509503 Z P SCHOOL BARABABHLI SHEKHAR ANUJ DHIRAJ AT POST BARABABHALI MALE 3 9 1 RT YES YES Braille Kit Daisy Player None
49 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260509601 Z.P.P.SCHOOL SHENDI CHAVAN ARADHYA DATTATRAY AT POST SHENDI FEMALE 2 7 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
50 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260509605 NEW ENGLISH SCHOOL SHENDI PATHAN REHAN MURAD SHENDI MALE 6 12 13 RT YES YES Rollator Size I (Child) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
51 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260509703 SHRI JAGDAMBA V.SHIRADHON WARE SAINATH RAMESH AT POST SHIRADHON MALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
52 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260510301 Z.P.P.SCHOOL SASEWADI Magar Rohan Changdeo Sasewadi MALE 7 12 5 RT YES YES Tricycle Conventional Hand Propelled (HAMRAHI) Caliper None
53 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260510403 KAKASAHEB MHASKE V.TAKLI KAZI KAMBLE BHAVESH PARAJI AT POST TAKLIKAJHI MALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
54 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260510702 Z.P.P.SCHOOL SOKEWADI Palve Nayan sunil Sokewadi MALE 2 7 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) CP Wheelchair with Commode None
55 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260510801 Z.P.P.SCHOOL UKKADGAON LONDHE PREM NITIN AT POST UKKADGAON MALE 4 10 13 RT YES YES Rollator Size I (Child) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper
56 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260510801 Z.P.P.SCHOOL UKKADGAON KAMBALE HITIN GUNA AT POST UKKADGAON MALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) CP Wheelchair with Commode Caliper
57 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260510801 Z.P.P.SCHOOL UKKADGAON SHAIKH SALMAN MUBARAKH AT POST UKKADGAON MALE 4 10 13 RT YES YES Rollator Size I (Child) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
58 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260510801 Z.P.P.SCHOOL UKKADGAON SHAIKH SALMAN MUBARAKH AT POST UKKADGAON MALE 4 10 13 RT YES YES Caliper None None
59 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260510902 Z.P.P.SCHOOL JALSHUDHHIKARAN JADHAV DHIRAJ CHANDRABHAN AT POST JALSHUDHIKARAN MALE 4 10 13 RT YES YES CP Wheelchair with Commode Rollator Size I (Child) None
60 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260511002 Z.P.P.SCHOOL GAJANANVASAHAT PATHAN NADIMKHAN USUFKHAN AT POST GAJANANWASAHAT MALE 6 12 13 RT YES YES Rollator Size I (Child) CP Wheelchair with Commode Caliper
61 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260511002 Z.P.P.SCHOOL GAJANANVASAHAT SONAWANE ASHWINI RAJU AT POST GAJANAN VASAHAT FEMALE 6 12 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
62 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260511002 Z.P.P.SCHOOL GAJANANVASAHAT KHEDKAR SHREYA SAINATH AT POST GAJANANVASAHAT FEMALE 1 7 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode Caliper None
63 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260511002 Z.P.P.SCHOOL GAJANANVASAHAT YADAV SHIVANSHU PAVAN AT POST GAJANANVASAHAT MALE 5 11 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
64 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260511011 SWAMI VIVEKANAND MV Mhase jagruti mahesh Wadgaon gupta FEMALE 10 17 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
65 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260511101 Z.P.P.SCHOOL WADGAONTANDALI RUDRAKSHA SUYESH GANESH WADGAON TANDALI MALE 2 7 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Rollator Size I (Child) None
66 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260511201 Z.P.P.SCHOOL WAKODI WAGMARE GAURAO PAWAN WAKODI MALE 3 8 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
67 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260511309 NEW ENGLISH SCHOOL WALAKI KANDEKAR PIYUSH AVINASH AT POST WALKI MALE 6 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) CP Wheelchair with Commode None
68 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260511309 NEW ENGLISH SCHOOL WALAKI KASAR NASHKA BHIMA WALAKI MALE 5 11 13 RT YES YES Rollator Size I (Child) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
69 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260511311 ZPP SCHOOL GAIKWADVASTI WALKI Aaarwade simran kailas Gaikwad wasti FEMALE 2 7 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
70 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260511402 DNYANDEEP VIDYALAYA WALUNJ Shinde Mohit haribhau Waluj MALE 9 14 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Rollator Size II (Adult) None
71 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260511707 SHRIMATI ABAT MAYADEVI GURUDITTASHAH HIGHSCHOOL & JUNIOR ARTS COLLEGE BHINGAR DOKADE NISHA SUNIL BHINGAR FEMALE 6 12 8 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Rollator Size I (Child)
72 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260511713 AES BHINGAR HSG BHINGAR Durale samrth Sunil Bhingar MALE 9 15 5 RT YES NO None None None
73 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260511713 AES BHINGAR HSG BHINGAR Panmalkar Sneha. Ganesh Bhingar FEMALE 6 11 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Rollator Size I (Child)
74 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260511713 AES BHINGAR HSG BHINGAR Panmalkar Sneha Ganesh Bhingar FEMALE 6 11 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
75 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260511715 NUTAN MADHYAMIK VIDYALAY CHINANPAN GAYATRI EDVIN BHINGAR FEMALE 8 14 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
76 2021-22 Ahmadnagar Nagar 27260511715 NUTAN MADHYAMIK VIDYALAY Beg dishan mustak Bhingar MALE 9 14 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
77 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500108 ZPPS BHISTBAG SARVARI PRAVIN SASE AHMEDNAGAR FEMALE 4 10 8 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
78 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500126 SHRI RAGHVENDRA SWAMI VIDYA NIKETAN ADINATH ANNASAHEB DHOKANE NAGAPUR MALE 9 14 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
79 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500126 SHRI RAGHVENDRA SWAMI VIDYA NIKETAN ARAV SHIRISH DHOKLE AHMEDNAGAR MALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
80 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500201 SHRI SAMARTH VIDYA MANDIR PRATHAMIK SHALA KALYANI NILESH BHIKNAL SAVEDI FEMALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
81 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500201 SHRI SAMARTH VIDYA MANDIR PRATHAMIK SHALA SWAMI PRAKASH MOTE AHMEDNAGAR MALE 3 9 13 TEACHER YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
82 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500202 NUTAN MARATHI P SCHOOL AAUSH SHUAS CHAVAN AHMEDNAGAR MALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
83 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500204 SHRI NATH VIDYA MANDIR PIUSH NITIN DESRDA AHMEDNAGAR MALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
84 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500207 ANAND MADHYAMIK VIDYALAY SHRIRAJ HIMANSHU PATIL SAVEDI MALE 10 15 1 RT YES YES Braille Kit None None
85 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500209 SHRI SAMARTH MADHYAMIK VIDYA MANDIR SATAV HARSHWARDHAN SANTOSH SAVEDI MALE 6 12 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
86 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500209 SHRI SAMARTH MADHYAMIK VIDYA MANDIR ATHARV SHRINIWAS KODAM SAVEDI MALE 9 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
87 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500212 MA.SAU.LAXMIBAI SHANTARAM DOKE VIDYA MANDIR SHINDE ANUJ SUNIL AHMEDNAGAR MALE 2 8 8 Rollator Size I (Child) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper
88 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500213 ADARSH PRATHAMIK VIDYALAYA AHILYANAGAR SANSKRUTI SACHIN ROKADE AURANGABAD RD FEMALE 7 13 5 RT YES YES Rollator Size II (Adult) Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None
89 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500213 ADARSH PRATHAMIK VIDYALAYA AHILYANAGAR SANKET KAMLESH PAL AURANGABAD RD MALE 2 8 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
90 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500214 JAY BAJARANG PRATHAMIK VIDYALAY OM RAJENDRA GAYKE SAVEDI MALE 4 10 8 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
91 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500220 MAHARASHTRA PUBLIC SCHOOL NAVED JAVED PATHAN SAVDI MALE 3 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
92 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500233 EKTA MADHYAMIK VIDYALAYA PALVE KARTIK MAHESH AHMEDNAGAR MALE 8 13 13 RT YES YES Rollator Size I (Child) None None
93 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500233 EKTA MADHYAMIK VIDYALAYA ANUJ NITIN SHEWALE AURANGABAD RD MALE 8 13 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
94 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500306 YASHVANT M SCHOOL SAJIYA ABID PATHAN AHMEDNAGAR MALE 7 13 8 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
95 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500308 ZPPS FAKIRWADA URDU SHAIKH TAHERIN KHALID MUKUNDNAGAR FEMALE 7 13 1 RT YES YES Braille Kit Daisy Player None
96 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500310 ZPPS DARGADAYRA URDU IRAM RIZWAN SHAIKH MUKUNDNAGAR FEMALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
97 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500310 ZPPS DARGADAYRA URDU ZOYZ NASIR SHAIKH MUKUNDNAGAR FEMALE 5 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
98 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500310 ZPPS DARGADAYRA URDU FATEMA ASIM SHAIKH MUKUNDNAGAR FEMALE 3 8 1 RT YES YES Braille Kit Daisy Player None
99 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500310 ZPPS DARGADAYRA URDU FATEM FIROJ KHAN MUKUNDNAGAR FEMALE 3 9 13 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
100 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500310 ZPPS DARGADAYRA URDU SHAIKH ALIYA ARFAN MUKUNDNAGAR FEMALE 6 12 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
101 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500310 ZPPS DARGADAYRA URDU ATAR KALF RASUL MUKUNDNAGAR MALE 6 12 13 TEACHER YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
102 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500310 ZPPS DARGADAYRA URDU MOHAMMED OEWES HIMAYUDDIN MUKUNDNAGAR MALE 6 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
103 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500403 SACRED HEART MAR PRI SCHOOL KHAN FAIZ TASILLM AHMEDNAGAR MALE 5 10 5 RT YES YES Caliper None None
104 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500606 JIJAMATA MADHYAMIK VIDYALAY CHAHURANA BK. PATHAN SAHIL IKBAL GULNAJ AHMEDNAGAR MALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
105 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500701 ZPPS KEDGAON KENDRSHALA MADHURI SANTOSH MOHALKAR KEDGOAN FEMALE 2 7 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) Rollator Size I (Child) Caliper
106 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500702 ZPPS KEDGAON URDU SHAIKH MARIYAM FARUK AHMEDNAGAR FEMALE 1 6 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
107 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500703 ZPPS SHAHUNAGAR ADITYA BHAUSAHEB UGALMUGALE KEDGOAN MALE 4 9 10 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
108 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500706 ZPPS JAGADAMBA CLASS ADITYA BABASAHEB PAWAL AHMEDNAGAR MALE 1 7 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
109 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500709 BHAGYODAY MADHYAMIK & UCCHA MADHYAMIK VIDYALAY ALHAT NIKHIL VINOD KEDGOAN MALE 8 13 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I Rollator Size II (Adult) None
110 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500711 SHRI AMBIKA SEC & HIGH SEC VIDYALAYA SANSKAR ANIL TANTAK KEDGOAN MALE 5 11 14 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) CP Wheelchair with Commode None
111 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500711 SHRI AMBIKA SEC & HIGH SEC VIDYALAYA VAIBHAVI KAILAS LONDHE KEDGOAN FEMALE 2 8 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
112 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500801 MNP SCHOOL NO 04 ANUSHKA PRAMOD KAMBLE AHMEDNAGAR FEMALE 5 10 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
113 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500808 S.S MOHITE M.V BHUSHAN NAGAR AARADHANA DEVNDRA NAVGIRE KEDGOAN MALE 5 10 13 TEACHER YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
114 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500809 SARASWATI PRATHMIK VIDYA MANDIR JAYBHAYE VIDHYA DIGAMBAR KEDGOAN FEMALE 1 6 3 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
115 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500901 MNP SCHOOL NO 02 SANSKRUTI UMESH GOSAVI AHMEDNAGAR FEMALE Anganwadi 5 13 TEACHER YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
116 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500902 NAVIN MARATHI SHALA VISHRAMBAG SANKALP PRAVIN SHINGVI AHMEDNAGAR MALE 4 10 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
117 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500904 BHAUSAHEB FIRODIYA HIGHSCHOOL DNYASHREE SANTOSH SATHE AHMEDNAGAR MALE 5 10 5 RT YES YES Caliper None None
118 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261500909 JANAKIBAI APTE MUKBADHIR VIDYALAY AAMAN NANHIS SHAIKH AHMEDNAGAR MALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
119 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501002 MANIKTAI KARANDIKAR HIGH SCHOOL DIVYA RAJESH DALVI AHMEDNAGAR FEMALE 10 15 2 RT YES YES Braille Kit None None
120 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501002 MANIKTAI KARANDIKAR HIGH SCHOOL KUMAVAT CHITYNA BHARAT AHMEDNAGAR MALE 8 17 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
121 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501003 ZPPS SHIVAJINAGAR NEPTI TANUJA RAVIENDRA PAWAR AHMEDNAGAR FEMALE 2 8 5 RT YES YES Caliper None None
122 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501205 MARKANDAY PRATHAMIK VIDYALAY ANJALI VISHAL KAMBLE SAVEDI FEMALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
123 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501207 SENT SEVIOURS HIG SCHOOL ASHISH VISHWAS MAKASARE SAVEDI MALE 10 16 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
124 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501207 SENT SEVIOURS HIG SCHOOL PRANAV BALU GHORPADE AHMEDNAGAR MALE 6 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
125 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501209 RENAVIKAR M.V SAVEDI, A' NAGAR SHINDE ROHIT BABAJI VAIDUWADI MALE 2 8 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
126 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501302 SAINT MONICA PRACTISING SCHOOL PRANVI KSHITIJ SHIRSAT AHMEDNAGAR FEMALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
127 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501302 SAINT MONICA PRACTISING SCHOOL PRATIKSHA CHANDRAKANT JAKNAIK AHMEDNAGAR FEMALE 4 10 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Rollator Size I (Child) None
128 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501303 MAHARASHTRA BALAK MA LALTAKI MANYAVAR VAIBHAV PAGARE NAGAPUR MALE 1 6 8 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
129 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501304 PANCHASHIL VIDYA MANDIR SOHAM VIKAS GAIKWAD AHMEDNAGAR MALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
130 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501308 PEMRAJ SARDA JUNIOR COLLEGE SAKSHI SHEKHAR VAIDYA SAVDI FEMALE 11 16 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
131 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501505 AHMEDNAGAR URDU HIGHSCHOOL MOHAMMED AZHAR KHLIL SHAIKH AHMEDNAGAR MALE 6 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
132 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501702 MODEL PRACTISING SCHOOL MUJAHID ARFAT MANSURI AHMEDNAGAR MALE 4 11 9 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
133 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501703 MAHA FULE V M MALIWADA PUNIT KIRAN BADVE AHMEDNAGAR MALE 1 6 9 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
134 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501705 EKTA PRATHAMIK VIDYALAYA OM GANGARAM PAWAR AHMEDNAGAR MALE 6 13 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Rollator Size I (Child) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
135 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501705 EKTA PRATHAMIK VIDYALAYA OM RAVINDRA PATAIT AURANGABAD RD MALE 8 13 5 RT YES YES Caliper None None
136 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501705 EKTA PRATHAMIK VIDYALAYA PARSHURAM VITTAL PIMPLE AURANGABAD RD MALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
137 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501707 AHMEDNAGAR BOYS HIGHSCHOOL AYAN JAVED SHAIKH AHMEDNAGAR MALE 7 13 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Rollator Size II (Adult) None
138 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501802 KISHOR SANSKRUT SANVARDHINI PRATHAMIK SHALA SAHIL SANDIP BHOGADE AHMEDNAGAR MALE 2 8 2 RT YES YES Braille Kit None None
139 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261501906 SMT. PARVATIBAI DAHANUKAR KANYA VIDYALAY KADAM ANJALI RAJU AHMEDNAGAR FEMALE 7 13 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode
140 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261502001 DADA CHAUDHARI VIDYALAY PIUSH SANJAY SHLKE AHMEDNAGAR MALE 10 15 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
141 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261502001 DADA CHAUDHARI VIDYALAY ATHARV SAGAR SHINDE AHMEDNAGAR MALE 10 14 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
142 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261502001 DADA CHAUDHARI VIDYALAY OM ADINATH KSHIRSAGAR AHMEDNAGAR MALE 8 13 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
143 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261502006 SAMARTHA V M SANGALE LANE OM SANDIP KHOTE AHMEDNAGAR MALE 5 10 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
144 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261502006 SAMARTHA V M SANGALE LANE GUDEWAR SAMARTH RADHAKRISHAN SAGLE GALI MALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
145 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261502101 BAI ICHARAJBAI FIRODIYA PRASHALA VEDENT MININATH KHEDKAR AHMEDNAGAR MALE 4 10 5 RT YES YES Caliper None None
146 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261502103 ATU JADID URDU PRIMARY SCHOOL NAWAZ IQBAL PATHAN AHMEDNAGAR MALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
147 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261502105 MANOHARLAL SABLOK PRATAMIK VIDYALAYA SANGRAM BALU KHUDE AHMEDNAGAR MALE 4 10 1 RT YES YES Braille Kit Daisy Player None
148 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261502106 SHRI MARKANDYA HIGH SCHOOL SHIVANI LAXMIKANT WALEKAR AHMEDNAGAR FEMALE 5 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
149 2021-22 Ahmadnagar Mc Ahmednagar 27261502110 K.V.L.KULKARNI PRATHAMIK VIDYALAY SAMARTH ANKUSH MAGAR AHMEDNAGAR MALE 2 7 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper
150 2021-22 Akola Akola Ps 27050100701 ZP PRI. SCHOOL KHANBORA NAVA Anuj Gajanan Hage Khambora nava MALE 5 10 14 RT YES YES CP Wheelchair with Commode CP Wheelchair Deluxe None
151 2021-22 Akola Akola Ps 27050101102 ZP CLUSTER PS BORGAON MANJU MARATHI NO. 2 Krushna Subhash Bole mali Pura Bogaon MALE 4 10 14 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
152 2021-22 Akola Akola Ps 27050101105 ZP UPPER PRI. SCHOOL BORGAON MANJU URDU 2 Anshara Nayab Ramji Nagar FEMALE 2 8 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
153 2021-22 Akola Akola Ps 27050101113 UJWAL CONVENT BORGAON MANJU Piyush Umesh Rajurkar Dhangar pura MALE 3 9 14 RT YES YES Caliper None None
154 2021-22 Akola Akola Ps 27050101301 ZP UPPER PRI. SCHOOL DONGARGAON Sanket sandip Ingle Dongargao MALE 4 10 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
155 2021-22 Akola Akola Ps 27050101301 ZP UPPER PRI. SCHOOL DONGARGAON Ansh Anil Swangiv masa MALE 1 6 1 RT YES YES Braille Kit None None
156 2021-22 Akola Akola Ps 27050102801 ZP UPPER PRI. SCHOOL WADAD MOTHE Pari Mangesh Khandekar Vadad mothe FEMALE 1 6, 1 RT YES YES Daisy Player Daisy Player Daisy Player
157 2021-22 Akola Akola Ps 27050103001 ZP UPPER PRI. SCHOOL DABKI BHOURAD Gayatri Gopal Paraskar June shahar FEMALE 7 12 8 RT YES Rollator Size II (Adult) Caliper None
158 2021-22 Akola Akola Ps 27050103001 ZP UPPER PRI. SCHOOL DABKI BHOURAD Yash Gopal Paraskar June shahar MALE 5 12 8 RT YES YES Caliper None None
159 2021-22 Akola Akola Ps 27050106101 ZP UPPER PRI. SCHOOL KATYAR Ashwini sardar Katyar FEMALE 7 13 5 RT YES YES Caliper None None
160 2021-22 Akola Akola Ps 27050107001 Z.P. PRI. SCHOOL WANI (R) Shvarni Mahadev Pawar wani FEMALE 4 10 8 RT YES YES Caliper None None
161 2021-22 Akola Akola Ps 27050107001 Z.P. PRI. SCHOOL WANI (R) Rohini Umesh pawar wani FEMALE 4 10 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode Caliper None
162 2021-22 Akola Akola Ps 27050107001 Z.P. PRI. SCHOOL WANI (R) Sandhya Satish Manwar wani FEMALE 2 8 10 Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
163 2021-22 Akola Akola Ps 27050107201 ZP PRI. SCHOOL RAMBHAPUR Sanket sandip Atrawle Rambhapur MALE 1 6 4 TEACHER YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
164 2021-22 Akola Akola Ps 27050107506 Ushatai Vinayakrao Shelke Public School, Kanshivni Rahi Nagesh Kakad Morgaon FEMALE 1 6 5 RT YES YES Caliper None None
165 2021-22 Akola Akola Ps 27050107801 ZP UPP. PS ANWI MIRZAPUR MARATHI Sarthak Gulab Nage Anvi mirzapur MALE 4 10 3 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
166 2021-22 Akola Akola Ps 27050108302 MAHATMA GANDHI VIDYALAY GANDHIGRAM Sakshi sudhakar pinjarkar At po.gandhigram tq dist akola FEMALE 12 18 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None
167 2021-22 Akola Akola Ps 27050108902 SAVITRIBAI FULE VIDYALAY KAPSHI ROAD Kiran dipak ambhore At po kapshi road tq dist akola MALE 11 17 5 RT YES YES Caliper None None
168 2021-22 Akola Akola Ps 27050108903 MAHATMA GANDHI VIDYALAY KAPSHI ROAD Shubham gajanan umale At po kapshi road tq dist akola MALE 8 14 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
169 2021-22 Akola Akola Ps 27050109001 ZP UPPER PRI. SCHOOL KAPSHI TALAV Yash gyaneswar vavkar At.kapshi talav po.kapshi road tq dist akola MALE 4 10 14 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
170 2021-22 Akola Akola Ps 27050109101 ZP UPPER PRI. SCHOOL MAZOD Aachal santosh nimbekar At po.Mazod tq-akola, dist-akola FEMALE 6 12 1 RT YES YES Daisy Player None None
171 2021-22 Akola Akola Ps 27050109101 ZP UPPER PRI. SCHOOL MAZOD Aachal suresh nimbekar At po.Mazod tq-akola, dist-akola FEMALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
172 2021-22 Akola Akola Ps 27050109101 ZP UPPER PRI. SCHOOL MAZOD Shourya umesh khandare At po.Mazod tq-akola, dist-akola MALE 2 8 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
173 2021-22 Akola Akola Ps 27050109201 ZP UPPER PRI. SCHOOL CHIKHALGAON Anil sunil tayade At.po.chikhalgaon tq dist akola MALE 1 7 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
174 2021-22 Akola Akola Ps 27050109302 RAM RUKHMINI VIDYALAY MHAISPUR Om gajanan daykar At.po.mhaispur tq dist akola MALE 10 16 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
175 2021-22 Akola Akola Ps 27050109501 ZP UPPER PRI. SCHOOL NIMBI MALOKAR Utsav jagdish uparvat At po nimbi malokar tq dist akola MALE 5 11 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
176 2021-22 Akola Akola Ps 27050110501 ZP PS DAHIHANDA BOYS MARATHI Aayush ravindra rangbhal At po.dahihanda tq dist akola MALE 1 7 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I Pack of 675 Zinc-Air Battery None
177 2021-22 Akola Akola Ps 27050110601 ZP PRI. CLUSTER SCHOOL PATUR NANDAPUR MARATHI Shubham Babarao wankhade Patur nandapur MALE 2 7 18 RT YES YES Rollator Size I (Child) None None
178 2021-22 Akola Akola Ps 27050110601 ZP PRI. CLUSTER SCHOOL PATUR NANDAPUR MARATHI Swarup Pankaj Surjuse Patur nandapur MALE 2 7 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
179 2021-22 Akola Akola Ps 27050110801 ZP UPPER PRI. SCHOOL BORGAON KH. Samiksha Sanjay Aarekar Borgaon khurd FEMALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
180 2021-22 Akola Akola Ps 27050110801 ZP UPPER PRI. SCHOOL BORGAON KH. Kranti raju manver Borgaon khurd FEMALE 2 7 2 RT YES YES Braille Slate Type A Size 355x245 mm None None
181 2021-22 Akola Akola Ps 27050110801 ZP UPPER PRI. SCHOOL BORGAON KH. Sarthak mahendra Dhore Borgaon khurd MALE 1 6 5 RT YES YES Caliper None None
182 2021-22 Akola Akola Ps 27050111201 ZP PRI. SCHOOL DALAMBI MARATHI Soham chandrakant varokar Dalavi MALE 1 6 8 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
183 2021-22 Akola Akola Ps 27050111201 ZP PRI. SCHOOL DALAMBI MARATHI Samrat Amol wankhade Dalavi MALE 1 6 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
184 2021-22 Akola Akola Ps 27050111201 ZP PRI. SCHOOL DALAMBI MARATHI Komal vivaraj sanise Dalavi FEMALE Anganwadi 4 14 RT YES YES Braille Kit with TD0S23+TD0S03+TD1N70 Foldable Tricycle None
185 2021-22 Akola Akola Ps 27050112901 ZP UPPER PRI. SCHOOL KUMBHARI Raunak Kiran Tyade Khumbhari MALE Anganwadi 4 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
186 2021-22 Akola Akola Ps 27050112901 ZP UPPER PRI. SCHOOL KUMBHARI Anuj kiran Tyade Kumbhari MALE Anganwadi 5 8 RT YES YES Caliper CP Wheelchair with Commode Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
187 2021-22 Akola Akola Ps 27050113001 ZP UPPER PRI. SCHOOL SHIVNI MARATHI Mayur Sunil wankhede Shivni MALE Anganwadi 5 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
188 2021-22 Akola Akola Ps 27050113001 ZP UPPER PRI. SCHOOL SHIVNI MARATHI Shekh sohel shekh firoj Shivni MALE Anganwadi 3 5 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
189 2021-22 Akola Akola Ps 27050113001 ZP UPPER PRI. SCHOOL SHIVNI MARATHI Junena Pravin sattar shah Shivni FEMALE Anganwadi 5 8 RT YES YES Caliper CP Wheelchair with Commode None
190 2021-22 Akola Akola Ps 27050113004 BLUE LOTUS UPPER PRIMARY SCHOOL SHIVNI Rajeswari shudhodhan Wankhade Shivani FEMALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
191 2021-22 Akola Akola Ps 27050113004 BLUE LOTUS UPPER PRIMARY SCHOOL SHIVNI Ashta Sudhdhan Wankhede Shivni FEMALE 8 14 13 RT YES YES Braille Kit None None
192 2021-22 Akola Akola Ps 27050113005 LATE GOPALRAO DONGARE MARATHI PRI. SCHOOL SHIVNI Harsh vinod More Shivni MALE 7 15 13 RT YES YES Caliper None None
193 2021-22 Akola Akola Ps 27050113101 ZP UPPER PRI. CLUSTER SCHOOL SHIVAR Anushka Bharat Suradkar Shivar FEMALE 2 07 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
194 2021-22 Akola Akola Ps 27050113101 ZP UPPER PRI. CLUSTER SCHOOL SHIVAR Arpit nandu daud Shivar MALE 1 6 6 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
195 2021-22 Akola Akola Ps 27050113401 ZP UPPER PRI. CLUSTER SCHOOL UMARI P.B. 1 Tanvi subhash mesharam mothi Umari FEMALE 3 g 8 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
196 2021-22 Akola Akola Ps 27050113401 ZP UPPER PRI. CLUSTER SCHOOL UMARI P.B. 1 Sakshi Nare dra Patole uamari FEMALE 3 g 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
197 2021-22 Akola Akola Ps 27050113601 ZP PRI. SCHOOL KHARAP KH. Rudra Ganesh God chavar Kharp kh. MALE 5 12 5 RT YES YES Caliper None None
198 2021-22 Akola Akola Ps 27050113901 TILAK RASHTRIYA SARASWATI MANDIR HIGH SCHOOL MOTHI UMRI Prathmesh santosh Cholopkar mothi Umari MALE 6 12 1 RP YES YES Braille Kit Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
199 2021-22 Akola Akola Ps 27050113901 TILAK RASHTRIYA SARASWATI MANDIR HIGH SCHOOL MOTHI UMRI Gargi Santosh Pachade mothi Umari FEMALE 6 12 8 RT YES YES Rollator Size II (Adult) None None
200 2021-22 Akola Akola Ps 27050114701 ZP UPPER PRI. SCHOOL SUKODA JUNA Om Dipak nivane Sukoda fata MALE 6 13 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
201 2021-22 Akola Akola Ps 27050114903 JANKIBAI DANDALE VIDYALAY UGWA Pranil Dipak Shirsath Ugwa MALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
202 2021-22 Akola Akola Ps 27050115005 URDU PRIMARY SCHOOL KURANKHED Moh Umer shekh Kurankhed MALE 5 11 1 RT YES YES Braille Kit None None
203 2021-22 Akola Akola Ps 27050115005 URDU PRIMARY SCHOOL KURANKHED Neman Ahmad Shekh Kurankhed MALE 5 11 10 RT YES YES Braille Kit Caliper None
204 2021-22 Akola Akola Ps 27050115102 ZP PRI. SCHOOL KURANKHED MARATHI NO. 2 Anushka Raju Niwane Kurankhed FEMALE 2 8 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
205 2021-22 Akola Akola Ps 27050115102 ZP PRI. SCHOOL KURANKHED MARATHI NO. 2 Sahil Ravindra Gaikaad Kurankhed MALE 3 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
206 2021-22 Akola Akola Ps 27050115102 ZP PRI. SCHOOL KURANKHED MARATHI NO. 2 Prasana Dinesh Ambulkar Kurankhed MALE 1 6 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
207 2021-22 Akola Akola Ps 27050115701 ZP UPPER PRI. SCHOOL KOTHARI Atish shirale Kothari MALE 8 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
208 2021-22 Akola Akola Ps 27050116801 SAHAKARI VIDYALAY MHATODI Divya Anil Jamnekar Mgatodi FEMALE 5 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I
209 2021-22 Akola Akola Ps 27050116801 SAHAKARI VIDYALAY MHATODI Shubham najuk solanke Kasali bu MALE 8 14 13 YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
210 2021-22 Akola Akola Ps 27050117114 SHRIRAM PRI. SCHOOL, KAULKHED AKOLA Rushikesh Sunil Deshmukh Kaulkhed Akola MALE 7 13 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
211 2021-22 Akola Akola Ps 27050117121 Z P PRI SCHOOL KAULKHED AKOLA Om Ranjit Thakur Kaulkhed Akola MALE 5 11 8 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe None None
212 2021-22 Akola Akola Ps 27050117201 ZP UPPER PRI. SCHOOL KHADKI BR. Ashmit Gautam Kshirsagar Khadki br MALE 5 12 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
213 2021-22 Akola Akola Ps 27050117201 ZP UPPER PRI. SCHOOL KHADKI BR. Aaradhya Pravin Phurkar Khadki br FEMALE 3 9 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Rollator Size I (Child)
214 2021-22 Akola Akola Ps 27050117201 ZP UPPER PRI. SCHOOL KHADKI BR. Aaryan sunil Zombade Khadki br MALE 4 10 5 RT YES YES Foldable Tricycle None None
215 2021-22 Akola Akola Ps 27050117201 ZP UPPER PRI. SCHOOL KHADKI BR. Shravani Santosh Dandle Khadki br FEMALE 8 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
216 2021-22 Akola Akola Ps 27050117301 ZP UPPER PRI. SCHOOL CHANDUR MARATHI Devashish Pradip Shinde Kaulkhed Akola MALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
217 2021-22 Akola Akola Ps 27050117501 ZP UPPER PRI. SCHOOL AKOLI KH. Roshni Krishna shrinath Khadan FEMALE 3 g 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
218 2021-22 Akola Akola Ps 27050117501 ZP UPPER PRI. SCHOOL AKOLI KH. lidham Vijay sonone Khadan MALE Anganwadi 4 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
219 2021-22 Akola Akola Ps 27050117501 ZP UPPER PRI. SCHOOL AKOLI KH. suhan Khan munna Khan Khadan MALE 1 6 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
220 2021-22 Akola Akola Ps 27050117501 ZP UPPER PRI. SCHOOL AKOLI KH. Yash santosh Pakhare Khadan MALE 1 6 8 RT YES YES Caliper None None
221 2021-22 Akola Akola Ps 27050117501 ZP UPPER PRI. SCHOOL AKOLI KH. Mo. Joher Mo. Ayub Khadan MALE Anganwadi 4 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
222 2021-22 Akola Akola Ps 27050117501 ZP UPPER PRI. SCHOOL AKOLI KH. Mo. Hamja Mo.Ayub Mulani chuk Khadan MALE Anganwadi 4 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
223 2021-22 Akola Akola Ps 27050118802 RAHBER URDU PRI. SCHOOL, FIRDOUS COLONY AKOLA Alisha Fatema mo. Aiyaza Firdos Colony FEMALE 6 12 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) None None
224 2021-22 Akola Akola Ps 27050118802 RAHBER URDU PRI. SCHOOL, FIRDOUS COLONY AKOLA Aksa Fatema Tajnagar FEMALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
225 2021-22 Akola Akola Ps 27050119406 ZP PRI. SCHOOL (JUNE SHAHAR) GIRLS NO. 3 Tejas vishal Upaydhay June shahar MALE 3 g 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
226 2021-22 Akola Akola Ps 27050119406 ZP PRI. SCHOOL (JUNE SHAHAR) GIRLS NO. 3 Gauri Chandu Dhanvade June shahar FEMALE 1 6 8 RT YES YES Caliper None None
227 2021-22 Akola Akola Ps 27050119502 DR. JAKIR HUSSAIN URDU PRI. SCHOOL, OLD CITY AKOLA saniya Bishekhaarif Taj Nagar FEMALE 8 13 13 RT YES YES Caliper None None
228 2021-22 Akola Akola Ps 27050119507 ZP UPPER PRI. SCHOOL KHADAN URDU Aaysha Parvin Mo.yusub Khadan FEMALE 1 6 13 RT YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
229 2021-22 Akola Akola Ps 27050119904 BHARAT VIDYALAY TAPDIYA NAGAR AKOLA vaishanvi Santosh Navlakhe mothi Umari FEMALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
230 2021-22 Akola Akola Ps 27050120202 VIDYAMANDIR HINDI PRI. SCHOOL, CIVIL LINE AKOLA Adarsh Rajesh kharat Vidya mandir Hindi pri MALE 3 8 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
231 2021-22 Akola Akola Ps 27050120202 VIDYAMANDIR HINDI PRI. SCHOOL, CIVIL LINE AKOLA Samarth Agadte Khaulkhed MALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
232 2021-22 Akola Akola Ps 27050120205 VIDYAMANDIR GIRLS SCHOOL, CIVIL LINE AKOLA Rashi Rajesh Sarda Jawaharnagar FEMALE 10 15 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
233 2021-22 Akola Akola Ps 27050120206 VIDYA MANDIR MARATHI PRI. SCHOOL AKOLA Parshuram Suresh Tyade Sindhicamp MALE 10 16 13 RT YES YES Caliper CP Wheelchair with Commode None
234 2021-22 Akola Akola Ps 27050121401 ZP AGARKAR SECONDARY And HIGHER SECONDARY SCHOOL BOYS AKOLA Aarti Mahesh Thori Agra sen Chok FEMALE 7 12 8 RT YES YES Wheel Chair Folding with Plastic Wheel (Adult Size) None None
235 2021-22 Akola Akola Ps 27050121405 BAL SHIVAJI MADHYAMIK SHALA AKOLA Mukund Ganesh Dhore Hariharpeth MALE 10 15 5 RP YES YES Multiutility Tricycle Multiutility Tricycle Multiutility Tricycle
236 2021-22 Akola Akot 27050200401 ZP PRIMARY GIRLS SCHOOL MANCHANPUR ROHINI SANTOSH CHAUHAN Manchanpur akot FEMALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
237 2021-22 Akola Akot 27050200701 SMT. LAXMIBAI GANGANE VID. WADALI DESH BHAVESH MANOJ LAJURKAR Wadali deshmukh akot MALE 7 13 5 RT YES YES Caliper None None
238 2021-22 Akola Akot 27050200801 ZP UPP. P CLUSTER SCH. KARODI ADITY JIVAN KORDE Karodi Akot MALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
239 2021-22 Akola Akot 27050200802 LATE VASANTRAO NAIK VIDYALAYA KARODI SCHIN SURESH GEND Karodi Akot MALE 8 14 10 RT YES YES Wheel Chair Non Folding ? Adult Size Caliper None
240 2021-22 Akola Akot 27050201302 ZP PRIMARY MAR. SCH. CHOHOTTA BAZAR RITIKA PRAKASH SHARMA Chohotta Akot FEMALE 3 9 5 RT YES YES Caliper None None
241 2021-22 Akola Akot 27050204801 ZP PRIMARY CLU. SCH. BALEGAON VISHNU RAMESHVAR PATAKE Balegaon MALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
242 2021-22 Akola Akot 27050205103 RADHABAI GANGANE VID MUNDGAON BHAGYSHRI DINKAR SADAR Mudgaon akot FEMALE 11 17 5 RT YES YES Wheel Chair Non Folding ? Adult Size None None
243 2021-22 Akola Akot 27050206201 ZP URDU UPPER PRI SCHOOL MOHALA MUNNIBURHMAN MUTIB KHAN Mohala Akot FEMALE 8 14 1 RT YES YES Daisy Player None None
244 2021-22 Akola Akot 27050206903 SHRI SAKHARAM MAHA. VID. KELIWELI VEDANT SANDIP ADE Keliveli akot MALE 8 14 5 RT YES YES Caliper None None
245 2021-22 Akola Akot 27050207701 ZP URDU UPP. P CLU. SCH. PANAJ SAID DAUD SAID KHIJAR Panaj Akot MALE 4 10 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
246 2021-22 Akola Akot 27050208602 SHRI NANDIKESHWAR VIDYALAYA PUNDA SANIKA BABURAO KULAT Punda akot FEMALE 5 11 1 RT YES YES Smart Cane Type I None None
247 2021-22 Akola Akot 27050210603 PANDIT NEHRU VIDYALAYA WARUR SNGHARSH RAJESH TELGOTE Somvarves akot MALE 8 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
248 2021-22 Akola Akot 27050211003 SHIVAJI VIDHYALAY KUTASA DIPTI NAMDEV CHANDURKAR Kutasa akot FEMALE 7 12 1 RT YES YES Daisy Player None None
249 2021-22 Akola Akot 27050211003 SHIVAJI VIDHYALAY KUTASA DHIRAJ GOPAL SADAFALE Kutasa akot MALE 8 14 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) CP Wheelchair with Commode None
250 2021-22 Akola Akot 27050211501 N. P. PRIMARY SCH NO. 1 AKOT MAITHILI SANJAY ASARKAR Kesharaj vetal akot FEMALE 6 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
251 2021-22 Akola Akot 27050211505 N. P. PRIMARY SCH NO. 5 AKOT MADHAVI HEMANT GUJAR Dhominpura akot FEMALE 3 9 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode Caliper None
252 2021-22 Akola Akot 27050211505 N. P. PRIMARY SCH NO. 5 AKOT SENHLATA VINOD HEND Anjangaon road akot FEMALE 6 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) ADL kit for Leprosy affected None
253 2021-22 Akola Akot 27050211507 N.P.PRIMARY SCH URDU NO. 1 AKOT MOHAMD ABUZAR ABDUL RAZIK Ptavipura akot MALE 4 10 10 RT YES YES Caliper None None
254 2021-22 Akola Akot 27050211509 N.P.PRIMARY SCH URDU NO. 5 AKOT SAIYD USMAN DANISH AKILLODDIN Anjangaon road akot MALE 3 9 5 RT YES YES Caliper None None
255 2021-22 Akola Akot 27050211514 N. P. UPPER PRIMARY SCH NO. 8 AKOT KRUSHNA DIPAK NIRVAN Akola road Akot MALE 5 11 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
256 2021-22 Akola Akot 27050211535 SHRI NARSING VIDYALAYA AKOT SMARTH MURLIDHAR GUREKAR Sanshity akola road akot MALE 7 13 1 RT YES YES Smart Cane Type I Braille Kit None
257 2021-22 Akola Akot 27050211537 SMT. LAXMIBAI GANGANE VID. AKOT VIDYA RAJESH FULARI Shanivar pura akot FEMALE 9 15 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
258 2021-22 Akola Akot 27050211539 SHRI SHIVAJI VID AND UPP SCH AKOT RITIKA VIJAY TELGOTE Jetavan Nagar akot FEMALE 5 11 5 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
259 2021-22 Akola Akot 27050211539 SHRI SHIVAJI VID AND UPP SCH AKOT MOHAN SANTOSH CHANDAN Anjangaon road Akot MALE 8 14 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
260 2021-22 Akola Akot 27050211545 ZP HIGHER SEC SCH AKOT AWANTIKA SANTOSH NAHATE Gajanana Nagar akot FEMALE 8 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
261 2021-22 Akola Akot 27050211701 ZP UPPS. MARATH SCH. UMRA AYASHA NAVID DESHMUKH Umra akot FEMALE 2 7 1 RT YES YES Smart Cane Type I None None
262 2021-22 Akola Akot 27050211701 ZP UPPS. MARATH SCH. UMRA SANDHYA GANESH KOTHALKAR Umra akot FEMALE 4 10 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
263 2021-22 Akola Akot 27050212601 ZP PRIMARY SCHOOL ASEGAON BAZAR MANSVI SACHIN PACHALE Ashegaon FEMALE 2 8 5 RT YES YES Caliper None None
264 2021-22 Akola Akot 27050212801 ZP UPPER PRIMARY SCHOOL DINODA ANURAJ RAJESH ATHAVALE Khaparvadi akot MALE 5 11 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
265 2021-22 Akola Balapur 27050302501 ZPHPS NAKASHI Samartha prashant ghatol At post nakashee ta-balapur dist -Akola MALE 1 7 1 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
266 2021-22 Akola Balapur 27050303201 ZPPS NIMBA Shaikh Ashad shaikh Amid At post Nimbalkar ta-balapur dist Akola MALE 4 10 1 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I
267 2021-22 Akola Balapur 27050304502 ZPHPS GAIGAON URDU Shaikh mohsin shaikh Anis At post gaygao ta-balapur dist-akola MALE 5 10 1 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I
268 2021-22 Akola Balapur 27050304503 ZPHPS GAIGAON MARATHI Gauri mohan ingle At post gaygao ta-balapur dist-akola FEMALE 2 7 1 RT YES YES Caliper Caliper Caliper
269 2021-22 Akola Balapur 27050304702 ZPHPS HATRUN URDU Moh.furkan moh Ahsan At post Hatun ta-balapur dist-akola MALE 4 10 1 RT YES YES Caliper Caliper Caliper
270 2021-22 Akola Balapur 27050304702 ZPHPS HATRUN URDU Moh faiyaj shekh farid At post Hatun ta-balapur dist-akola MALE 1 7 1 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
271 2021-22 Akola Balapur 27050305503 ZPHPS KASURA Sarvesh subhash satote At-post kasura ta-balapur dist Akola MALE 3 9 1 RT YES YES Rollator Size I (Child) Rollator Size I (Child) Rollator Size I (Child)
272 2021-22 Akola Balapur 27050305601 ZPHPS KOLASA Sharada moti ram bache At post kolasa ta-balapur dist Akola MALE 5 12 1 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I
273 2021-22 Akola Balapur 27050305903 ZP PRIMARY MARATHI KANYA SCHOO Janhavi pradeep ingle Donors at post paras ta-balapur dist-akola FEMALE 2 8 1 RT YES YES Caliper Caliper Caliper
274 2021-22 Akola Balapur 27050306001 ZPHPS PARAS BARAD URDU Abrar khan qayyum khan Eidgah plot paras tah- balapur dist -akola MALE 5 11 1 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
275 2021-22 Akola Balapur 27050308606 N.P. MAR.SCH.AURANGPURA Piyush vijay umale Naya nager badlapur dist akola MALE 3 9 1 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
276 2021-22 Akola Balapur 27050308621 NPPS BADA MONINPUR BALAPUR NO.5 Sanjay firdos mohammad azim Kadripura badlapur dist akola FEMALE 3 9 1 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
277 2021-22 Akola Barshitakli 27050400303 Z P URDU BOYS SCHOOL BARSHITAKLI Asliya Parveen shaikh mushtaque Bashitakali FEMALE 3 10 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
278 2021-22 Akola Barshitakli 27050400304 Z P URDU GIRLS SCHOOL BARSHITAKLI Shaikh Talha mahammad ashtaque Bashitakali MALE 3 10 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
279 2021-22 Akola Barshitakli 27050400304 Z P URDU GIRLS SCHOOL BARSHITAKLI Aksim Khan Arif khan At post barshitakli MALE 1 6 8 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe Caliper None
280 2021-22 Akola Barshitakli 27050400304 Z P URDU GIRLS SCHOOL BARSHITAKLI Karamat Mohidullah khan Bashitakali MALE 5 11 8 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
281 2021-22 Akola Barshitakli 27050400305 Z P URDU P S INDIRA NAGAR BARSHITAKLI Syed Marfan Sai Mehabub Bashitakali MALE 1 6 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
282 2021-22 Akola Barshitakli 27050400307 ABDUL K A P URDU SCHOOL BARSHITAKLI Moh.asseen Bashitakali MALE 4 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
283 2021-22 Akola Barshitakli 27050400310 BABASAHEB DHABEKAR VIDYALAYA BARSHITAKLI Sheikh Jacky Abdul Ejaz At post Barshitakli Ta Barshitakli Dist Akola MALE 7 13 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
284 2021-22 Akola Barshitakli 27050400310 BABASAHEB DHABEKAR VIDYALAYA BARSHITAKLI Sheikh Jacky Abdul Ejaz At post Barshitakli Ta Barshitakli Dist Akola MALE 7 13 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
285 2021-22 Akola Barshitakli 27050400312 ALFALA URDU PRI. SCHOOL BARSHITAKLI Mo Adnan Abdul tanvir At . Post.barshitakli MALE 3 9 5 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe None None
286 2021-22 Akola Barshitakli 27050400312 ALFALA URDU PRI. SCHOOL BARSHITAKLI Abdul rayyan Abdul Tanvir At post Barshitakli Ta Barshitakli Dist Akola MALE 1 7 5 RT YES YES Caliper None None
287 2021-22 Akola Barshitakli 27050400501 Z. P. U. PRI. SCHOOL , MAHAGAON Rutuja sudhir dongare At post mahagaon FEMALE 4 10 5 RT YES YES Caliper None None
288 2021-22 Akola Barshitakli 27050400601 Z P P S PIMPALKHUTA Vinod shelar Pimpalkhuta MALE 4 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
289 2021-22 Akola Barshitakli 27050400701 Z. P. U. PRI. SCHOOL , REDWA Gunsagar Ashok Dongre At post Redwa Ta Barshitakli Dist Akola MALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
290 2021-22 Akola Barshitakli 27050400801 Z. P. U. PRI. SCHOOL , ALANDA Kushal Santosh Chaudhari At post Alanda Ta Barshitakli Dist Akola MALE 3 9 13 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
291 2021-22 Akola Barshitakli 27050400901 Z. P. U. PRI. SCHOOL , ARANDA Aadarsh devrao ambekar At post Aranda Ta Barshitakli Dist Akola MALE 5 10 5 RT YES YES Caliper None None
292 2021-22 Akola Barshitakli 27050401101 Z P P S KANHERI (S) Ayush Gopal Bhatakar Mukampost kaneri Saraf English MALE 3 9 6 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
293 2021-22 Akola Barshitakli 27050401101 Z P P S KANHERI (S) Shrivansh Gajanan ghyar At post manjeri sarap tq barshitakali MALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
294 2021-22 Akola Barshitakli 27050401101 Z P P S KANHERI (S) Ayush Tale Kaneri sarap MALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
295 2021-22 Akola Barshitakli 27050401101 Z P P S KANHERI (S) Shivaraj mahendr lunge At post kanheri tq barshitakali MALE Anganwadi 2 8 RT YES YES Caliper None None
296 2021-22 Akola Barshitakli 27050401302 R T M SEC ASHRAM SCHOOL PARANDA Aditya sadokar Paranda MALE 10 18 5 RT YES YES Caliper None None
297 2021-22 Akola Barshitakli 27050401402 JAY BAJARANG VIDYALAYA RUSTAMABAD Om samtish mozarkar At post rustamabado tq barshitakli MALE 8 14 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
298 2021-22 Akola Barshitakli 27050401402 JAY BAJARANG VIDYALAYA RUSTAMABAD Abhay chavhan Rustmabad MALE 8 18 10 RT YES YES Caliper CP Wheelchair Deluxe None
299 2021-22 Akola Barshitakli 27050401402 JAY BAJARANG VIDYALAYA RUSTAMABAD Yashodip Date Rustmabad MALE 8 15 5 RT YES YES Caliper None None
300 2021-22 Akola Barshitakli 27050401701 Z. P. U. PRI. SCHOOL , VIZORA Vinay Rahul gawai At post vizora tq barshitakali FEMALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
301 2021-22 Akola Barshitakli 27050402401 Z. P. U. PRI. SCHOOL , JAMB WASU Abhay vijay jadhav At.post jambh vasu MALE 6 12 5 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
302 2021-22 Akola Barshitakli 27050402601 Z. P. U. PRI. SCHOOL , LOHGAD Viru pradip rathod At post lohagad tq barshitakali MALE 2 9 1 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
303 2021-22 Akola Barshitakli 27050402701 Z P P S MANDOLI Samar santosh jadhav at.post mandoli MALE 3 9 5 RT YES YES Caliper None None
304 2021-22 Akola Barshitakli 27050403601 Z P P S MOZARI KH Shantanu Sunil Rathod At post mujra khurd tq barshitaklu MALE 2 8 5 RT YES YES Caliper None None
305 2021-22 Akola Barshitakli 27050403701 Z P P S PARABHAVANI Roshani Dilip Rohankar At post Parabhavani Ta Barshitakli Dist Akola FEMALE 2 8 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
306 2021-22 Akola Barshitakli 27050403701 Z P P S PARABHAVANI Vaishnavi satpute Parabhawani FEMALE 2 8 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
307 2021-22 Akola Barshitakli 27050404102 Z P U. PRI. CLUSTER SCHOOL , HATOLA Ganesh Hatolkar Hatola MALE 1 6 2 RT YES YES Braille Kit None None
308 2021-22 Akola Barshitakli 27050404201 Z P P S KHOPADI Arya Pravin khade At post khopadi tq barshitakali FEMALE 2 8 2 RT YES YES Braille Cane Folding for Visually Handicapped (Deluxe) None None
309 2021-22 Akola Barshitakli 27050404901 M JYOTIBA PHULE VID. ZODGA Vikki Datta karawate At.post.zodaga tq barshitakli MALE 7 13 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
310 2021-22 Akola Barshitakli 27050406402 ZP URDU SCHOOL MAHAN Mahek Kausar Mo.Hanif Mahan MALE 8 14 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
311 2021-22 Akola Barshitakli 27050406901 Z P P S WASTAPUR WAGHA Samarth sardar Wastapur wagha MALE 1 8 5 RP YES YES Caliper None None
312 2021-22 Akola Barshitakli 27050407606 DNYANPRAKASH HIGH SCHOOL PINJAR Akshara dinkar padghan At post mahagaon pinjar FEMALE 6 11 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
313 2021-22 Akola Barshitakli 27050407901 Z. P. U. PRI. SCHOOL , DAGADPARWA Aditya gnaneshwar Pawar At post dagad parwa tq barshitakali MALE 5 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
314 2021-22 Akola Barshitakli 27050409301 Z. P. U. PRI. SCHOOL , RAJANDA Pramod gite Rajanda MALE 7 13 8 RT YES YES Rollator Size II (Adult) None None
315 2021-22 Akola Barshitakli 27050409501 Z. P. U. PRI. SCHOOL , SINDKHED MORE ishwari Nilesh gawande At post sindakhed mo tq barshitakli FEMALE 2 8 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
316 2021-22 Akola Barshitakli 27050409701 Z. P. U. PRI. SCHOOL , WAGHJALI Aakash nivas Rathod At post Waghjali Ta Barshitakli Dist Akola MALE 7 13 5 RT YES YES Caliper None None
317 2021-22 Akola Barshitakli 27050411401 Z. P. U. PRI. SCHOOL , JAMBHRUN Narayan Nande Jambhrun MALE 1 6 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
318 2021-22 Akola Barshitakli 27050411701 WASARAMJI NAIK SEC AASHRAM SAKHARVIRA Shital Tarachand chavhan Sakharvira MALE 2 8 10 RT YES YES Caliper None None
319 2021-22 Akola Barshitakli 27050411802 Z. P. U. PRI. SCHOOL , WARKHED KH Vijay Nikhade Warkhed MALE 3 10 2 RT YES YES Braille Kit with TD0S23+TD0S03+TD1N70 None None
320 2021-22 Akola Barshitakli 27050411901 Z. P. U. PRI. SCHOOL , KOTHALI KH. Suresh yogesh kale At post kothadi tq barshitakali MALE 6 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
321 2021-22 Akola Barshitakli 27050411901 Z. P. U. PRI. SCHOOL , KOTHALI KH. Dinakar Modhad Kothali kh MALE 6 12 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
322 2021-22 Akola Murtizapur 27050500101 ZPPS SCHOOL ANBHORA Aradhya Rahul Jadhav at anbhora ta. Murtijapur Dist Akola FEMALE 3 9 5 RT YES YES Caliper None None
323 2021-22 Akola Murtizapur 27050501301 ZP UPPER P SCHOOL POHI Arpit Rahul Wankhade At Pohi TQ Murtijapur Dist Akola MALE 1 6 10 RP YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
324 2021-22 Akola Murtizapur 27050503102 ZP URDU UPPER PRIMARY SCHOOL DHOTRA Mariya Sadak Zahir Khan At Dhotra Shinde Tq Murtijapur Dist Akola FEMALE 1 6 3 RP YES YES 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None None
325 2021-22 Akola Murtizapur 27050503801 ZP UPP. PS GAZIPUR Siddhi Nilesh Shrinath At Gazipur TQ Murtijapur Dist Akola FEMALE 1 6 3 RP YES YES 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None None
326 2021-22 Akola Murtizapur 27050505501 ZPPS KARLI Shubham Nitin Bangale at Unkhed Murtijapur Dist Akola MALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
327 2021-22 Akola Murtizapur 27050507202 SWA. GULABRAOJI BAMBAL VID. KINKHED Roshan Santosh Tayde at Khandla Murtijapur Dist Akola MALE 9 15 10 RT YES YES Caliper None Caliper
328 2021-22 Akola Murtizapur 27050508301 ZPPS KURUM Abdul Ayan Abdul Salim At Kurum TQ Murtijapur Dist Akola MALE 4 10 5 RP YES YES Caliper None None
329 2021-22 Akola Murtizapur 27050508303 ZP URDU UPP. P CLUSTER SCH.KURUM Khansa Firdos Ajaj Khan At post kurum TQ Murtijapur Dist Akola FEMALE 4 10 3 RT YES YES 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None None
330 2021-22 Akola Murtizapur 27050508701 ZP UPP. PS RAJNAPUR KHINAKHINI Manvi Chandramani Shejav at Rajanapur Murtijapur Dist Akola FEMALE 3 9 5 RP YES YES Caliper None None
331 2021-22 Akola Murtizapur 27050510102 ZP URDU UPP. PS MANA Sayyed Adnan Sayyed Irshad At post Mana TQ Murtijapur MALE 3 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
332 2021-22 Akola Murtizapur 27050510708 M. A. K. AZAAD NPP URDU SCHOOL MURTIZAPUR Khansa Tabbsum Afsarshekh Juni Basti Murtijapur FEMALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
333 2021-22 Akola Murtizapur 27050510710 BHARTIYA DNYANPITH PS MURTIZAPUR Prachi Rajesh Borgavkar Bhavani Nagar Murtijapur FEMALE 10 16 8 RP YES YES Caliper None None
334 2021-22 Akola Murtizapur 27050510802 NITEEN VID.BHATORI Sanika. Pralhad Raut at Bhatori Murtijapur Dist Akola FEMALE 10 16 1 RP YES YES Caliper None None
335 2021-22 Akola Murtizapur 27050510802 NITEEN VID.BHATORI Sumit Santosh Dhakare at Bhatori Murtijapur Dist Akola MALE 9 15 5 RP YES YES Tricycle Conventional Hand Propelled (HAMRAHI) None None
336 2021-22 Akola Murtizapur 27050512201 ZP CLUSTER UPP. PS SIRSO Sandhya Pradip Khandare at sirso Murtijapur Dist Akola FEMALE 3 9 1 RT YES YES Caliper None None
337 2021-22 Akola Patur 27050601001 ZPPS VIVARA Ishwari Datta Dhotre At post Vivara patur akola FEMALE 1 6 3 RT YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
338 2021-22 Akola Patur 27050601001 ZPPS VIVARA Aditi Santosh Kalpande At post Vivara patur akola FEMALE 5 11 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II None
339 2021-22 Akola Patur 27050601201 ZP UPPR PS BEURA KH Shankar Dasharath Gawnde At post belura khurd patur akola MALE 5 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
340 2021-22 Akola Patur 27050601201 ZP UPPR PS BEURA KH Abhay Sandeep Raut Belura khurd patur akola MALE 5 11 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None
341 2021-22 Akola Patur 27050601201 ZP UPPR PS BEURA KH Roshan Dipak Daberao At post belura khurd patur akola MALE 5 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
342 2021-22 Akola Patur 27050602302 ZPPS ZARANDI Sopan Atmaram Thakare At post zarandi patur akola MALE 2 7 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
343 2021-22 Akola Patur 27050602601 ZP UPPS MALRAJURA Swati Vilas Dhoke At Malrajura Post Malrajura Post Patur Dist Akola FEMALE 2 8 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
344 2021-22 Akola Patur 27050602602 SUDHAKAR NAIK VIDYALAYA MALRAJURA Om Shyam Jadhav At post Ram Nagar Patur Tq Patur Dist Akola MALE 5 12 10 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe Rollator Size II (Adult) None
345 2021-22 Akola Patur 27050602701 ZPPS KOSGAON Nikhil Raju Karvate At Kosgao post Malrajura Tq Patur Dist Akola MALE 1 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
346 2021-22 Akola Patur 27050602801 ZPPS GONDHALWADI Shivani Devalal Dhandare At Gondhalwadi Post Malarajura Tq Patur Dist Akola FEMALE 1 9 1 RT YES YES Rollator Size I (Child) None None
347 2021-22 Akola Patur 27050603202 MAHATMA PHULE VIDYALAYA CHONDHI Pranjal Tejrao Sonone At Padhurna Post Chondhi Tq Patur Dist Akola FEMALE 7 13 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
348 2021-22 Akola Patur 27050603202 MAHATMA PHULE VIDYALAYA CHONDHI Ashwin Tejrao Sonone At Padhurna Post Chondhi Tq Patur Dist Akola MALE 10 16 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
349 2021-22 Akola Patur 27050603301 ZPPS NIRGUNA PRAKALPA Rupali Vandev Thakare At Nirguna Prakalp Post Chondhi Tq Patur Dist Akola FEMALE 3 9 2 RT YES YES Braille Kit with TD0S23+TD0S03+TD1N70 None None
350 2021-22 Akola Patur 27050604701 ZP UPPER PS CHANNI Sumit Ashok Charhate At poat channi patur akola MALE 5 11 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
351 2021-22 Akola Patur 27050605001 ZP UPPER PS JAMB स्नेहा प्रवीण घायवट At jamb post Aalegaon Tal patur dis akola FEMALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
352 2021-22 Akola Patur 27050605101 ZPPS PACHARAN चेतन सुभाष ससाने At pacharan post Aalegaon patur MALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
353 2021-22 Akola Patur 27050605601 ZPPS BOYS SCHOOL AALEGAON गणेश अनिल भडांगे At post Aalegaon Tal patur dis akola MALE 4 10 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) CP Wheelchair Deluxe None
354 2021-22 Akola Patur 27050605605 ZPUPS URDU SCHOOL AALEGAON शेख अरहान शेख अजहर At post Aalegaon Tal patur dis akola MALE Anganwadi 4 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
355 2021-22 Akola Patur 27050605605 ZPUPS URDU SCHOOL AALEGAON शेख नवाज शेख नदीम उद्दीन At post Aalegaon Tal patur dis akola MALE 1 6 10 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
356 2021-22 Akola Patur 27050605605 ZPUPS URDU SCHOOL AALEGAON अक्सा परवीन शेख मोबीन At post Aalegaon Tal patur dis akola FEMALE Anganwadi 4 1 RT YES YES Daisy Player Braille Kit None
357 2021-22 Akola Patur 27050605605 ZPUPS URDU SCHOOL AALEGAON मारूफ आरिफोड्डीन At pacharan post Aalegaon patur MALE 8 14 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None
358 2021-22 Akola Patur 27050606302 ZPPS CLUSTER SCHOOL KHANAPUR Swara Ravindra Nabhore At post khanapur patur akola FEMALE 1 6 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
359 2021-22 Akola Patur 27050606302 ZPPS CLUSTER SCHOOL KHANAPUR Divya sachin thakare At post khanapur patur akola MALE 5 11 13 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
360 2021-22 Akola Patur 27050606403 KIDS PARADISE PUBLIC SCHOOL PATUR Shreyash kishor metkar At post patur MALE 7 13 5 RT YES YES Caliper None None
361 2021-22 Akola Patur 27050607001 ZPPS NANDKHED Krushnali ananda lasurkar At Post Nadkhed tq. Patur FEMALE 1 6 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
362 2021-22 Akola Patur 27050607601 SHAH BABU URDU HIGH SCHOOL AND JR. COLLEGE PATUR सय्यद रेहान सय्यद हसन At post patur Dis Akola MALE 2 7 5 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
363 2021-22 Akola Patur 27050607602 NPP MARATHI SCHOOL NO. 1 PATUR भावेश उमेश कराळे At post patur MALE 4 10 10 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
364 2021-22 Akola Patur 27050607602 NPP MARATHI SCHOOL NO. 1 PATUR खुशी दिपक बोंबटकार At post patur Dis Akola FEMALE 1 6 8 RT YES YES Caliper CP Wheelchair Deluxe None
365 2021-22 Akola Patur 27050607602 NPP MARATHI SCHOOL NO. 1 PATUR अमृता नामदेव आयस्कर At post patur Dis Akola FEMALE 2 7 1 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe None None
366 2021-22 Akola Patur 27050607602 NPP MARATHI SCHOOL NO. 1 PATUR भावना भीमराव पोहरे At post patur Dis Akola FEMALE 1 6 5 RT YES YES Caliper Caliper Caliper
367 2021-22 Akola Patur 27050607602 NPP MARATHI SCHOOL NO. 1 PATUR इशिका महेश देवकर At post patur Dis Akola FEMALE 2 7 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
368 2021-22 Akola Patur 27050607602 NPP MARATHI SCHOOL NO. 1 PATUR अधिराज विनोद राऊत At post patur Dis Akola MALE Anganwadi 4 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
369 2021-22 Akola Patur 27050607603 NPP MARATHI SCHOOL NO. 2 PATUR जिग्नेश नितीन भरकर At post patur Dis Akola MALE 4 10 5 RT YES YES Caliper None None
370 2021-22 Akola Patur 27050607608 HAJI SY.AKBAR URDU HIGH.SCHOOL PATUR मुस्कान परवीन शेख फारुख At post patur Dis Akola FEMALE 6 12 5 RT YES YES Caliper None None
371 2021-22 Akola Patur 27050607608 HAJI SY.AKBAR URDU HIGH.SCHOOL PATUR शेख आदिल शेख फारुख At post patur Dis Akola MALE 8 14 5 RT YES YES Caliper None None
372 2021-22 Akola Patur 27050607615 ALHAJ SALIM JAKIRIYA URDU SCHOOL PATUR मोहम्मद अबु मलिक अब्दुल शफिक At post patur MALE 1 7 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
373 2021-22 Akola Patur 27050607615 ALHAJ SALIM JAKIRIYA URDU SCHOOL PATUR शेख अजमत शेख आमद At post patur Dis Akola MALE Anganwadi 5 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
374 2021-22 Akola Patur 27050607616 SYED GAFFAR SYED HUSSEN URDU SCHOOL PATUR मोहम्मद रयान मोहम्मद तारी क At post patur Dis Akola MALE 2 7 10 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe None None
375 2021-22 Akola Patur 27050607619 HAJI SYED AKBAR URDU PRIMARY SCHOOL PATUR शेख ऑफनान शेख जफर At post patur Dis Akola MALE 4 10 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
376 2021-22 Akola Patur 27050607619 HAJI SYED AKBAR URDU PRIMARY SCHOOL PATUR शेख उजेर अहमद शेख At post patur Dis Akola MALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
377 2021-22 Akola Patur 27050608101 ZP UPPER PS DIGRAS KH Tanvi mangesh ingale At post digras khu tq patur FEMALE 6 11 5 RT YES YES Caliper None None
378 2021-22 Akola Patur 27050608101 ZP UPPER PS DIGRAS KH Priti suhas ingale At post digras khu tq patur FEMALE 8 13 5 Caliper None None
379 2021-22 Akola Patur 27050608101 ZP UPPER PS DIGRAS KH Jay nadkishor fatkar At post digras khu tq patur MALE 3 9 13 Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
380 2021-22 Akola Patur 27050608603 PRIYADARSHNI INDIRA GANDHI GIRLS VID PATUR सविता हनुमंता कुंडेवाड At post patur Dis Akola FEMALE 6 13 5 RT YES YES Caliper None None
381 2021-22 Akola Patur 27050608604 SHRIMATI LAXMIBAI DESHPANDE UPS PATUR यश मंगेश दामोदर At post patur Dis Akola MALE KG-1 4 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
382 2021-22 Akola Patur 27050608604 SHRIMATI LAXMIBAI DESHPANDE UPS PATUR समर्थ किशोर राखुंडे At post patur Dis Akola MALE 5 11 5 RT YES YES Caliper None None
383 2021-22 Akola Patur 27050608606 SHAHBABU URDU PRIMARY SCHOOL PATUR शेख अयान शेख एजाज At post patur Dis Akola MALE 2 8 10 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe None None
384 2021-22 Akola Patur 27050608606 SHAHBABU URDU PRIMARY SCHOOL PATUR सुहाना परवीन शेख इरफान At post patur Dis Akola FEMALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
385 2021-22 Akola Patur 27050608608 KHWAJA GARIB NAWAJ URDU HIGH SCHOOL PATUR मोहम्मद कैफ मोहम्मद नसीम At post patur Dis Akola MALE 9 15 1 RT YES YES Daisy Player None None
386 2021-22 Akola Telhara 27050700102 MATOSHRI MANNABAI DHONE VIDAY ADSUL Dnyaneshwari Ramadas Kalasakar Adsul FEMALE 10 17 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
387 2021-22 Akola Telhara 27050700401 ZP UPP. PS NER Manv gajanan savang Ner MALE 4 10 3 TEACHER YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
388 2021-22 Akola Telhara 27050701101 ZPPS ADGAON BK Athrv chandrkant anokar Adagaon. Bk. MALE 6 12 10 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II None None
389 2021-22 Akola Telhara 27050701115 DR. JAGANNATH DHONE VIDHYANIKETAN ADGAON BK. Akashara ratan bairisal Adagaon FEMALE 5 11 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I None None
390 2021-22 Akola Telhara 27050701502 ZP URDU UPP. PS SIRSOLI Soham vilas ingale Sirsoli MALE 5 11 10 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II Wheel Chair Folding with Plastic Wheel (Adult Size) None
391 2021-22 Akola Telhara 27050701503 LATE BABASAHEB KHOTRE VID. SIRSOLI Ishwari subhas Devale silsoli FEMALE 7 12 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I None None
392 2021-22 Akola Telhara 27050701602 ZP URDU UPP. S BELKHED Shekh Alataf shekh mohammad Belkhed MALE 1 6 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
393 2021-22 Akola Telhara 27050701602 ZP URDU UPP. S BELKHED Moo.atesham mo.afasar Belkhed MALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None
394 2021-22 Akola Telhara 27050701602 ZP URDU UPP. S BELKHED Shekh irfan shekh rahim Belkhed MALE 8 14 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II Pack of 675 Zinc-Air Battery None
395 2021-22 Akola Telhara 27050701701 ZP UPP. PS HINGNI BK Samrudhhi santosh javnjal Hingni bu. FEMALE 8 14 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
396 2021-22 Akola Telhara 27050701701 ZP UPP. PS HINGNI BK Dnhyaneshwar arun naraje Hingni bu. MALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
397 2021-22 Akola Telhara 27050702201 ZPP GIRLS SCH. TALEGAON KH Shiwam ramdas manmode Talegaon kh. MALE 10 16 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
398 2021-22 Akola Telhara 27050702401 ZP CLU. UPP. P SCHOOL KHANDALA Sanjivani raju patode Khandara FEMALE 6 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
399 2021-22 Akola Telhara 27050702501 ZP UPP. PS CHITALWADI Dipali sanjay ghatale Chitalwadi FEMALE 3 8 3 RP YES YES Pack of 675 Zinc-Air Battery BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None
400 2021-22 Akola Telhara 27050702501 ZP UPP. PS CHITALWADI Viru Jagan karande Khandara MALE 7 13 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
401 2021-22 Akola Telhara 27050702501 ZP UPP. PS CHITALWADI Samrth gajanan khundal Chitalwadi MALE 3 9 2 RT YES YES Braille Kit None None
402 2021-22 Akola Telhara 27050703201 ZP UPP. P CLUSTER SCHOOL MALEGAON BZ Mayuri prakash wankhde Malegaon FEMALE 7 13 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II None None
403 2021-22 Akola Telhara 27050703201 ZP UPP. P CLUSTER SCHOOL MALEGAON BZ Kunal yash adhau Malegaon MALE 7 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
404 2021-22 Akola Telhara 27050703202 ZP URDU PS MALEGAON BZ Sahil khan imran khan Malegaon MALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
405 2021-22 Akola Telhara 27050703301 ZPPS CHANGALWADI Sahil ankush suralkar Changalwadi MALE 1 6 5 RP YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I None None
406 2021-22 Akola Telhara 27050703604 HANUMAN PRASAD SAH JANTA VIDHY DANAPUR Sakshi manohar mesare Danapur FEMALE 6 12 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I None None
407 2021-22 Akola Telhara 27050703801 ZPPS ESAPUR Bhagyashri gopal jadhv Isapur FEMALE 3 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I Pack of 675 Zinc-Air Battery None
408 2021-22 Akola Telhara 27050703801 ZPPS ESAPUR Sabiyabi shekh Esmaial Esapur FEMALE 3 9 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
409 2021-22 Akola Telhara 27050703801 ZPPS ESAPUR Pradhnya jivan Bodale Esapur FEMALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
410 2021-22 Akola Telhara 27050703801 ZPPS ESAPUR Bhagyashree Gopal Jadhav Esapur MALE 2 8 13 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I Pack of 675 Zinc-Air Battery Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
411 2021-22 Akola Telhara 27050703901 ZPP GIRLS SCHOOL PATHARDI Prachi vitthalshing Gothawal pathrdi FEMALE 5 12 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Rollator Size I (Child) None
412 2021-22 Akola Telhara 27050704101 ZP UPP. PS MANABDA Aniket panjab tayde Manbda MALE 5 11 1 RT YES YES Daisy Player Braille Kit None
413 2021-22 Akola Telhara 27050704101 ZP UPP. PS MANABDA Mangal Najukrao Darokar manabda MALE 6 11 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
414 2021-22 Akola Telhara 27050704102 SHRINATH MADHYA VIDYALAYA MANABDA Pratiksha tukaram tayade Manbda FEMALE 10 16 5 RT YES YES Rollator Size II (Adult) None None
415 2021-22 Akola Telhara 27050704804 SETH BANSIDHAR PS TELHARA Bhumika bhagwan wankhde Telhara FEMALE 3 9 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I None None
416 2021-22 Akola Telhara 27050704804 SETH BANSIDHAR PS TELHARA Ruturaj viththal chimankar Telhara MALE 3 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
417 2021-22 Akola Telhara 27050704804 SETH BANSIDHAR PS TELHARA Adnan beg naim beg Telhara MALE 5 10 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
418 2021-22 Akola Telhara 27050704804 SETH BANSIDHAR PS TELHARA Shubhra ganesh sontkke Telhara FEMALE 4 10 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II Pack of 675 Zinc-Air Battery None
419 2021-22 Akola Telhara 27050704804 SETH BANSIDHAR PS TELHARA Sahil Gaitam Wankhade telhara MALE 5 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
420 2021-22 Akola Telhara 27050704804 SETH BANSIDHAR PS TELHARA Ruturaj Vitthal chimankar Telhara MALE 3 8 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I Pack of 675 Zinc-Air Battery None
421 2021-22 Akola Telhara 27050704808 SHRI SHIVAJI HIGHSCHOOL TELHARA Sejal gopal aherkar Telhara MALE 6 12 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
422 2021-22 Akola Telhara 27050704808 SHRI SHIVAJI HIGHSCHOOL TELHARA Ganesh Devendra Pote Telhara MALE 9 15 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II None None
423 2021-22 Akola Telhara 27050704815 SWAMI VIVEKANAND(ENG.MEDIUM) Krishna shreekant Tayade Telhara MALE 11 18 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
424 2021-22 Akola Telhara 27050704817 GURUKUL DHNYANPITH TELHARA Aaditya ravindra dharamkar Telhara MALE 5 10 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II None None
425 2021-22 Akola Telhara 27050705001 ZP UPPER PS GADEGAON Tanvir khan abbas khan Gadegaon MALE 6 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
426 2021-22 Akola Telhara 27050705001 ZP UPPER PS GADEGAON Sarthak shivdas kale Gadegaon MALE 8 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
427 2021-22 Akola Telhara 27050705001 ZP UPPER PS GADEGAON Yash santosh kharode gadegao MALE 2 7 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I None None
428 2021-22 Akola Telhara 27050705501 ZP CLUSTER UPPER PS UKALI BAZAR Gauri jitendra nage Ukli bazar FEMALE 6 12 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode None
429 2021-22 Akola Telhara 27050705502 SHRIMATI AHILYABAI HOLKAR VID. UKALI BAZAR Sidhdesh santosh Gavhade ukali MALE 10 16 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II None None
430 2021-22 Akola Telhara 27050705901 ZP UPPER PS WANGARGAON Aditya balkrush kotkar Wangatgao MALE 6 11 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II None None
431 2021-22 Akola Telhara 27050706403 ZP GIRLS P SCHOOL HIWARKHED Vina ganesh bopulkar Hiwarkhed FEMALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
432 2021-22 Akola Telhara 27050706405 SAHDEORAO BHOPLE VIDHYA & JR COLLEGE HIWARKHED Gayatri ram gawande Danapur FEMALE 11 17 5 RP YES YES Caliper None None
433 2021-22 Akola Telhara 27050706408 ZP M.G. HIGH SCHOOL HIWARKHED Prathmesh dipak bajare Karla MALE 8 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
434 2021-22 Akola Telhara 27050706412 ZP BOYS P. SCHOOL HIWARKHED Pratik santosh lambat Hiwarkhed MALE 7 13 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
435 2021-22 Akola Telhara 27050706412 ZP BOYS P. SCHOOL HIWARKHED Hariom ramkrush hage Hiwarkhed MALE 2 8 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
436 2021-22 Akola Telhara 27050706413 SARASWATI PRI VIDHYMANDIR HIWARKHED Marur Dipak Deshakar Hiwarkhed MALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
437 2021-22 Akola Telhara 27050706601 ZP UPPER PS KARLA BK Alok sandip bajare Karla MALE 3 9 5 TEACHER YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
438 2021-22 Akola Telhara 27050707201 VIVEK VRDHINI VIDYA MANDIR BHAMBERI Kunala viajay mohod Bhambheri MALE 10 16 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
439 2021-22 Akola Telhara 27050707201 VIVEK VRDHINI VIDYA MANDIR BHAMBERI Vicki ravindra khanderao Bhamberi MALE 9 15 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
440 2021-22 Akola Telhara 27050707401 NEK NAM URDU HIGH SCHOOL NARSIPUR Shekh rijwan shekh irfan Panchgvhan MALE 10 16 1 RT YES YES Daisy Player None None
441 2021-22 Akola Telhara 27050707401 NEK NAM URDU HIGH SCHOOL NARSIPUR Mahek saddf anavar beg Panchgvhan MALE 6 12 1 RT YES YES Daisy Player None None
442 2021-22 Akola Telhara 27050707401 NEK NAM URDU HIGH SCHOOL NARSIPUR Tabssum khanam amir kha Panchgvhan FEMALE 7 12 10 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I Pack of 675 Zinc-Air Battery Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
443 2021-22 Akola Telhara 27050707501 BHARAT VIDYALAYA PANCHAGAVAN Mariya sadaff a. Muntajir Panchgvhan FEMALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
444 2021-22 Akola Telhara 27050707501 BHARAT VIDYALAYA PANCHAGAVAN Moh. Fardin kmoroddin Panchgvhan MALE 10 16 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
445 2021-22 Akola Telhara 27050707502 ZP.URDU UPPER P.KANNYA SCHOOL PANCHGAVAN Abdul afnan shekh afasar Panchgvhan MALE 4 10 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
446 2021-22 Akola Telhara 27050707502 ZP.URDU UPPER P.KANNYA SCHOOL PANCHGAVAN Shekh soheb shekh amir Panchgvhan MALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
447 2021-22 Akola Telhara 27050707502 ZP.URDU UPPER P.KANNYA SCHOOL PANCHGAVAN Moh. Kamran majroddin Panchgvhan MALE 6 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
448 2021-22 Akola Telhara 27050708001 ZPP MARATHI SCHOOL PANCHAGVAN KASBA Shivraj shankar shelake panchagavan MALE 4 10 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I None None
449 2021-22 Akola Akola Mc 27050800102 URDU BOYS 7 Mo. Bilal Mo. Arif Naigoan Akola MALE 1 6 10 RT YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Small None None
450 2021-22 Akola Akola Mc 27050800102 URDU BOYS 7 Shek Muktar Shekh Mehbub Naigoan Akola MALE 7 13 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
451 2021-22 Akola Akola Mc 27050800102 URDU BOYS 7 Jikra Uruj M.A.Adil Dipak Chouk Akola. FEMALE 3 9 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
452 2021-22 Akola Akola Mc 27050800102 URDU BOYS 7 Mohamad bilal Mohamad gulam sadik Naigoan akola MALE 1 6 10 RT YES YES Caliper Caliper None
453 2021-22 Akola Akola Mc 27050800102 URDU BOYS 7 Shaikh mukhtar shaikh mehboob Naigoan akola MALE 7 13 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
454 2021-22 Akola Akola Mc 27050800201 MARATHI BOYS 18 Shaikh imran shaikh taufik Ashok nagar akot fail akola MALE 7 17 5 RT YES YES Caliper None None
455 2021-22 Akola Akola Mc 27050800201 MARATHI BOYS 18 Ayan Khan Sameer Khan Akot fail Akola MALE 5 11 5 RT YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium None None
456 2021-22 Akola Akola Mc 27050800202 URDU BOYS 12 Jubiya Shekh Akram Shadab Nagar Akola FEMALE 4 9 10 RT YES YES Rollator Size I (Child) Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Small None
457 2021-22 Akola Akola Mc 27050800202 URDU BOYS 12 bilal khan mujir khan taaj nagar chauk akola MALE 5 11 18 RT YES YES Caliper None None
458 2021-22 Akola Akola Mc 27050800202 URDU BOYS 12 Sy. Uvesh Sy. Nazim Indira Nagar Akola MALE 3 9 14 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
459 2021-22 Akola Akola Mc 27050800202 URDU BOYS 12 sy. Hashir Sy. Sy. Nazim Indira Nagar Akola MALE 2 7 14 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
460 2021-22 Akola Akola Mc 27050800202 URDU BOYS 12 Rojina parvin shaikh kaushar Kadripura akola FEMALE 2 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
461 2021-22 Akola Akola Mc 27050800202 URDU BOYS 12 Alfiya Sadaf Shekh Kabir Akot fail Akola FEMALE 1 10 5 RP YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium None None
462 2021-22 Akola Akola Mc 27050800202 URDU BOYS 12 ayesha sidhhika afroz khan akoat fail akola FEMALE Anganwadi 5 5 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
463 2021-22 Akola Akola Mc 27050800202 URDU BOYS 12 saiyyad bilal saiyyad jamir raju nagar akot fail MALE Anganwadi 3 5 RT YES YES Caliper None Caliper
464 2021-22 Akola Akola Mc 27050800305 URDU BOYS 6 mo. hasnayan mo. sajik akot fail bharat nagar akola MALE 1 6 2 RT YES YES Braille Kit None None
465 2021-22 Akola Akola Mc 27050800305 URDU BOYS 6 Mehboob Khan ahmed Khan Solaso plot akola MALE 1 7 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
466 2021-22 Akola Akola Mc 27050800305 URDU BOYS 6 Fatema bi kadir Khan Bharat nagar akola FEMALE 2 7 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
467 2021-22 Akola Akola Mc 27050800401 MARATHI BOYS 22 Samyak Jaivardhan Ingde Panchashil Nagar Akola MALE KG-2 5 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Small
468 2021-22 Akola Akola Mc 27050800401 MARATHI BOYS 22 Samyak Jaiwardhan Ingde Krushi Nagar Akola MALE KG-2 5 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Small
469 2021-22 Akola Akola Mc 27050800602 SINDHI HINDI 1 sidhhi ajay oza gita nagar akoli road akola FEMALE 6 10 13 RT YES YES ADL kit for Leprosy affected None None
470 2021-22 Akola Akola Mc 27050800602 SINDHI HINDI 1 vishakha nandkishor pardeshi rajputpura akola FEMALE 6 12 13 RT YES YES ADL kit for Leprosy affected None None
471 2021-22 Akola Akola Mc 27050800602 SINDHI HINDI 1 salman khan shekh farukh salam nagar akola MALE 4 10 10 RT YES YES Caliper None None
472 2021-22 Akola Akola Mc 27050800701 MARATHI BOYS 26 Prem Ashok Bavne Shivsena wasahat Akola MALE 3 8 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
473 2021-22 Akola Akola Mc 27050800701 MARATHI BOYS 26 Dipak morkhade Gadge nagar Akola MALE 5 11 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
474 2021-22 Akola Akola Mc 27050800701 MARATHI BOYS 26 sidhhi vinod wankhade shivsena vasahat akola FEMALE Anganwadi 4 10 RT YES YES Caliper CP Wheelchair Deluxe None
475 2021-22 Akola Akola Mc 27050800701 MARATHI BOYS 26 Prem ashok bawne Shiv sena vasahat akola MALE 3 8 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
476 2021-22 Akola Akola Mc 27050800801 MARATHI BOYS 17 pritam ashok akhare parvati nagar balapur road akola MALE 1 8 13 RT YES YES ADL kit for Leprosy affected BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None
477 2021-22 Akola Akola Mc 27050800801 MARATHI BOYS 17 shweta devidas ujjenkar shivsena vasahat FEMALE 6 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
478 2021-22 Akola Akola Mc 27050800801 MARATHI BOYS 17 Ram Sanjay Nilgire Bhird Wadi Akola MALE 6 12 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
479 2021-22 Akola Akola Mc 27050800801 MARATHI BOYS 17 Ayush Mangesh Tathe Parvati Nagar Akola MALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
480 2021-22 Akola Akola Mc 27050800801 MARATHI BOYS 17 Ayush Mangesh Tathe Parwati Nagar Akola MALE 1 6 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
481 2021-22 Akola Akola Mc 27050801003 URDU BOYS 10 farhan khan shahadat khan nuri plot bhagat wadi akola MALE 5 11 13 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
482 2021-22 Akola Akola Mc 27050801003 URDU BOYS 10 Asmabi Abdul Gafur Kair Mo. Plot Akola FEMALE 6 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
483 2021-22 Akola Akola Mc 27050801003 URDU BOYS 10 Joya Fhatema Mo. Khan Bhagatwadi Akola FEMALE 8 12 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Large None
484 2021-22 Akola Akola Mc 27050801003 URDU BOYS 10 mo. farhan gaus mohammad khair mohammad plot akola MALE 8 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
485 2021-22 Akola Akola Mc 27050801003 URDU BOYS 10 Ayesha Parvin Sy. Wasim Kair Mo. Plot Akola FEMALE 7 13 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
486 2021-22 Akola Akola Mc 27050801003 URDU BOYS 10 Wasim Shah salim Shah Bhagatwadi akola MALE 8 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
487 2021-22 Akola Akola Mc 27050801003 URDU BOYS 10 shekh sofiyan shekh rafik bhagat wadi akola MALE Anganwadi 5 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
488 2021-22 Akola Akola Mc 27050801003 URDU BOYS 10 Mo. Abuzar Mo. Samiroddin Mo. Bhagat wadi Akola MALE 8 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium None
489 2021-22 Akola Akola Mc 27050801003 URDU BOYS 10 Joya fatema mohammad Khan Bhagatwadi akola FEMALE 8 12 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
490 2021-22 Akola Akola Mc 27050801004 URDU GIRLS 4 Tasmiya anjum shaikh rafik Bhagatwadi akola FEMALE 2 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
491 2021-22 Akola Akola Mc 27050801204 HINDI BOYS 2 Meet Manoj Meshram Akot file Akola MALE 2 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
492 2021-22 Akola Akola Mc 27050801401 MARATHI BOYS 7 Abhishek pawan bondre Mankarna plot akola MALE 7 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
493 2021-22 Akola Akola Mc 27050801402 MARATHI GILS 7 Tanya vikram jayshihkar Mochipura akot fail FEMALE 7 13 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
494 2021-22 Akola Akola Mc 27050801601 MARATHI BOYS 14 Aniket Nilesh Sarmitkar Khadki Akola MALE 2 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
495 2021-22 Akola Akola Mc 27050801601 MARATHI BOYS 14 rudraksh suresh bangar rajiv nagar akot fail MALE Anganwadi 4 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
496 2021-22 Akola Akola Mc 27050801701 MARATHI BOYS 16 Anandi Pramod Deshmukh wahurkar Le Out Akola FEMALE 2 11 10 RT YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Small None None
497 2021-22 Akola Akola Mc 27050801701 MARATHI BOYS 16 Vaishali Namdeo Gondhdekar Alsi Plot Akola FEMALE 7 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
498 2021-22 Akola Akola Mc 27050801701 MARATHI BOYS 16 Ayush dilip sonde Gayatri nagar akola MALE 2 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
499 2021-22 Akola Akola Mc 27050801701 MARATHI BOYS 16 Aviraj Sheshikant Tayde Kirti Nagar Akola MALE 3 8 5 RT YES YES Caliper None None
500 2021-22 Akola Akola Mc 27050801701 MARATHI BOYS 16 Aniket Nilesh Sarmitkar Khadki Akola MALE 2 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
501 2021-22 Akola Akola Mc 27050801701 MARATHI BOYS 16 Vaishali Namdeo Gondhadekar Alsi Plot Akola FEMALE 7 11 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
502 2021-22 Akola Akola Mc 27050801703 URDU BOYS 9 Tayba firdos shaikh imran Sindhi Camp akola MALE 1 6 5 RT YES YES Caliper Caliper None
503 2021-22 Akola Akola Mc 27050801703 URDU BOYS 9 Suhana mariyam salim khan Khadan akola FEMALE 6 13 5 RT YES YES Caliper None None
504 2021-22 Akola Akola Mc 27050801703 URDU BOYS 9 Amena Parvin Shekh Muddashir Khadan Akola FEMALE 2 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium None
505 2021-22 Akola Akola Mc 27050801703 URDU BOYS 9 Ayesha Siddika Sy. imran Khadan Akola FEMALE 6 11 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
506 2021-22 Akola Akola Mc 27050801703 URDU BOYS 9 kashfiya khanam mo. naim mullani chauk khadan akola FEMALE Anganwadi 5 13 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
507 2021-22 Akola Akola Mc 27050801703 URDU BOYS 9 mo. furkan mo hanif khadan akola MALE Anganwadi 5 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper Caliper
508 2021-22 Akola Akola Mc 27050801801 MARAHTI BOYS 19 soham dinesh didiwar harihar peth akola MALE 4 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
509 2021-22 Akola Akola Mc 27050801801 MARAHTI BOYS 19 prem narendra dongare harihar peth akola MALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
510 2021-22 Akola Akola Mc 27050801803 HINDI BOYS 8 Faizal Khan Anwar Khan Hamja plot Akola MALE 5 13 13 RT YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Rollator Size II (Adult)
511 2021-22 Akola Akola Mc 27050801803 HINDI BOYS 8 Faizal Khan Anwar Khan Hamja Plot Akola MALE 5 13 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium None
512 2021-22 Akola Akola Mc 27050801804 URDU BOYS 11 mo.shahad mo. jafar sontakke plot akola MALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
513 2021-22 Akola Akola Mc 27050801804 URDU BOYS 11 Faizal Khan mohsin Khan Sontake plot akola FEMALE 1 6 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode Caliper None
514 2021-22 Akola Akola Mc 27050801804 URDU BOYS 11 mo. anas mo. aslam hamja plot aloka MALE Anganwadi 4 5 RT YES YES Caliper None None
515 2021-22 Akola Akola Mc 27050801804 URDU BOYS 11 Faizal Khan Mohasin Khan Sontake Plot Akola MALE 1 6 10 RP YES YES CP Wheelchair with Commode Caliper None
516 2021-22 Akola Akola Mc 27050801903 URDU BOYS 2 Mo. Abuzar Mo. Samirouddin Bhagatwadi Akola MALE 8 12 13 RP YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
517 2021-22 Akola Akola Mc 27050801903 URDU BOYS 2 Ali Khan Rijwan Khan Old City Akola MALE 7 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
518 2021-22 Akola Akola Mc 27050801903 URDU BOYS 2 Jahid Khan Noor Khan Pola Chowk Akola MALE 6 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
519 2021-22 Akola Akola Mc 27050801903 URDU BOYS 2 Sekh Sofiyan ShekhAnis Kureshi Sontake Plot Akola MALE 6 14 13 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
520 2021-22 Akola Akola Mc 27050801903 URDU BOYS 2 shekh sarim shekh said khair mohammad plot akola MALE Anganwadi 2 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
521 2021-22 Akola Akola Mc 27050801903 URDU BOYS 2 arbiyan khan sharukh khan sontkke plot june shahar MALE Anganwadi 3 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
522 2021-22 Akola Akola Mc 27050801903 URDU BOYS 2 Ali Khan Rijwan Khan Old City Nawab pura Akola MALE 7 14 1 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
523 2021-22 Akola Akola Mc 27050801904 URDU GIRLS 3 Saniya Parvin Mo. Ansar Sontakke Plot Akola FEMALE 8 13 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium None
524 2021-22 Akola Akola Mc 27050801904 URDU GIRLS 3 Mehek sarvar mohammad hanif Solaso plot akola FEMALE 7 14 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None
525 2021-22 Akola Akola Mc 27050801904 URDU GIRLS 3 Majina anam mohammad jamil Sontake plot akola FEMALE 6 13 8 RT YES YES Caliper None Caliper
526 2021-22 Akola Akola Mc 27050801904 URDU GIRLS 3 Majina anam mohammad jamil Sontake plot akola FEMALE 6 13 8 RT YES YES Caliper None Caliper
527 2021-22 Akola Akola Mc 27050801904 URDU GIRLS 3 Aliya Kaousar Ershad Ali Nawab Pura June Shahar Akola FEMALE 7 12 5 RT YES YES Caliper Caliper None
528 2021-22 Akola Akola Mc 27050801904 URDU GIRLS 3 tanjila fatema irshad khan khair mohammad plot old city akola FEMALE Anganwadi 13 month 10 RT YES YES Caliper None None
529 2021-22 Akola Akola Mc 27050801904 URDU GIRLS 3 alfiya noor mohammad kalim khair mohammad plot old city akola FEMALE Anganwadi 5 5 RT YES YES Caliper None None
530 2021-22 Akola Akola Mc 27050802102 HINDI BOYS 6 ayyn shabbir bhuriwale gawli pura akola MALE 3 10 6 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
531 2021-22 Akola Akola Mc 27050802102 HINDI BOYS 6 Ishrail raju behrewale Gavli pura akola MALE 6 13 5 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
532 2021-22 Akola Akola Mc 27050802102 HINDI BOYS 6 vaishali gopal sadashiv datta colony akola FEMALE 1 6 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
533 2021-22 Akola Akola Mc 27050802102 HINDI BOYS 6 sai.Aman sai Tanvir sai. Lakkad Ganj Akola MALE 2 6 13 RT YES YES Rollator Size I (Child) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper
534 2021-22 Akola Akola Mc 27050802102 HINDI BOYS 6 Naitik Dharmendra Tiwari Lakkadganj Akola MALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
535 2021-22 Akola Akola Mc 27050802102 HINDI BOYS 6 Ayan. Shabbir Bhuriwale Gawli Pura MALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
536 2021-22 Akola Akola Mc 27050802104 URDU BOYS 8 Ashrina Anjum Shekh Ahemad Muzzafhar Nagar Akola FEMALE 1 6 5 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Small None
537 2021-22 Akola Akola Mc 27050802104 URDU BOYS 8 Asharina Anjum Shekh Ahemad Mujaffar Nagar Akola. FEMALE 1 6 14 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
538 2021-22 Akola Akola Mc 27050802104 URDU BOYS 8 Ashrina Anjum Shekh Ahemad Muzzafhar Nagar Akola FEMALE 1 6 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Small None
539 2021-22 Akola Akola Mc 27050802105 URDU GIRLS 5 mo. rehan Hamidurraheman ikbal colony akola MALE 1 6 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
540 2021-22 Akola Akola Mc 27050802105 URDU GIRLS 5 Saif Shah nayim Shah Mohta mil akola MALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
541 2021-22 Akola Akola Mc 27050802105 URDU GIRLS 5 Mo. Muzakkir Muzib Khan New Baidpura Akola MALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium None
542 2021-22 Akola Akola Mc 27050802105 URDU GIRLS 5 saiyyad bilal saiyyad akhatar lakkadganj akola MALE 3 9 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
543 2021-22 Akola Akola Mc 27050802105 URDU GIRLS 5 Ayesh Bano Mo. Asif Fhirdos Colony Akola FEMALE 3 13 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
544 2021-22 Akola Akola Mc 27050802105 URDU GIRLS 5 Ayesha bano mohammad asif Firdos colony akola FEMALE 3 13 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
545 2021-22 Akola Akola Mc 27050802105 URDU GIRLS 5 Mohamad mujakkir Khan Baidpura akola MALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
546 2021-22 Akola Akola Mc 27050802301 URDU BOYS 1 Affan Ahemad Kafu khan Mo. Ali Road Akola MALE 7 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
547 2021-22 Akola Akola Mc 27050802301 URDU BOYS 1 Shoyab Khan Ansar Khan Sontakke Plot Akola MALE 5 11 2 RT YES YES Smart Cane Type I None None
548 2021-22 Akola Akola Mc 27050802301 URDU BOYS 1 Mo.Husain Noor Alam Khan Baid Pura Akola MALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
549 2021-22 Akola Akola Mc 27050802301 URDU BOYS 1 bushara fatema mo. harun pinajari galli akola FEMALE Anganwadi 4 5 RT YES YES Caliper None None
550 2021-22 Akola Akola Mc 27050802301 URDU BOYS 1 saiyyad affan saiyyad nasir kagzi pura akola MALE Anganwadi 3 5 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
551 2021-22 Akola Akola Mc 27050802301 URDU BOYS 1 mo hashir mo asif kureshi shubhash chauk akola MALE Anganwadi 4 13 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
552 2021-22 Akola Akola Mc 27050802301 URDU BOYS 1 ayesha sidhhika sharukh ahamad khan baidpura akola FEMALE Anganwadi 3 5 RT YES YES Caliper None None
553 2021-22 Akola Akola Mc 27050802301 URDU BOYS 1 mohammad ali afroj ahmad kureshi lal bangla baidpura MALE Anganwadi 3 10 RT YES YES Caliper None None
554 2021-22 Akola Akola Mc 27050802302 URDU GIRLS1 Mehmud Raja Khan Rijwan Khan Mo. Ali Road Akola MALE 1 7 13 RT YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Small None None
555 2021-22 Akola Akola Mc 27050802302 URDU GIRLS1 Abdulla Khan ebadulla Khan Baidpura akola MALE 7 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
556 2021-22 Akola Akola Mc 27050802302 URDU GIRLS1 Mariya mehvash imran adil Khan Baidpura akola FEMALE 1 8 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
557 2021-22 Akola Akola Mc 27050802302 URDU GIRLS1 Ruma khatun irshad Khan Baidpura akola FEMALE 1 7 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
558 2021-22 Akola Akola Mc 27050802302 URDU GIRLS1 Alisha Fhatema Naved Tanjela Khan Baid Pura Akola FEMALE 1 7 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
559 2021-22 Akola Akola Mc 27050802302 URDU GIRLS1 Nashara Naj Shekh Alim Kagaji Pura Akola FEMALE 4 10 10 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
560 2021-22 Akola Akola Mc 27050802302 URDU GIRLS1 Mariya Mahewash Khan Emran Adil Khan Baid Pura Akola FEMALE 1 8 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
561 2021-22 Akola Akola Mc 27050802405 GUJRATHI BOYS 1 Punya yogesh fopariya Maratha nagar akola MALE 1 7 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
562 2021-22 Akola Akola Mc 27050802601 HIDI BOYS 1 Nasrin Parvin Mo. Nasir Khadan Akola FEMALE 7 15 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
563 2021-22 Akola Akola Mc 27050802601 HIDI BOYS 1 kaikasha anjum parvej khan mohammad ali road akola FEMALE 2 8 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
564 2021-22 Akola Akola Mc 27050802601 HIDI BOYS 1 Ujbiya fatema wasim Khan Baidpura akola FEMALE 1 8 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None
565 2021-22 Akola Akola Mc 27050802601 HIDI BOYS 1 Nainsi Santoshprasad Mishra Anikat Akola FEMALE 7 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
566 2021-22 Akola Akola Mc 27050802601 HIDI BOYS 1 Mo.Hajik Kabir Mo.Yeteshamul Kabir Esllam Pura Akola MALE 5 15 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
567 2021-22 Akola Akola Mc 27050802601 HIDI BOYS 1 Nainsi Santoshprasad Mishara Anikat Akola FEMALE 7 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
568 2021-22 Amravati Achalpur 27070102501 Z P PRI SCHOOL BHUGAON Mo.Rehan abdul Rashid BhugaonBhugaona MALE Anganwadi 4 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
569 2021-22 Amravati Achalpur 27070102501 Z P PRI SCHOOL BHUGAON Shekh Rehan shekh sabir Bhugaon MALE 1 6 5 RT YES YES Caliper None None
570 2021-22 Amravati Achalpur 27070104202 JATANG SWAMI VIDHYALAYA BOPAPUR Sujal umesh zudpe Bordi MALE 8 13 5 RT YES YES Rollator Size II (Adult) Caliper None
571 2021-22 Amravati Achalpur 27070106601 Z P PRE MID SCHOOL KUSHTA BK Arpit amol nathe Kushtha MALE 2 7 5 RP YES YES Caliper None None
572 2021-22 Amravati Achalpur 27070110601 Z P PRE MID SCHOOL NIMDARI Komal sahebrao belsare Nimdari FEMALE 6 13 5 RT YES YES Wheel Chair Non Folding ? Adult Size None None
573 2021-22 Amravati Achalpur 27070111201 Z P PRI SCHOOL,KANDALI Anushka jitendra shiralkar Achalpur FEMALE 2 7 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
574 2021-22 Amravati Achalpur 27070111701 Z P PRI SCHOOL,MASONA Alkesh akash darsimbe Masona MALE Anganwadi 3 5 RT YES YES None None None
575 2021-22 Amravati Achalpur 27070111701 Z P PRI SCHOOL,MASONA Sadhna Rupesh Tote Masona FEMALE Anganwadi 5 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
576 2021-22 Amravati Achalpur 27070112501 Z P PRE MID SCHOOL MALHARA Budhhavir sangit tayde Malhara MALE Anganwadi 4 5 RT YES YES Caliper None None
577 2021-22 Amravati Achalpur 27070113303 Z P PRE MID URDU SCHOOL PATHROT Arhan khan ejaj khan Pathrot MALE 2 7 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
578 2021-22 Amravati Achalpur 27070113306 SWARUPSINGH VIDYALAYA PATHROT Omansh sanjay khojre Pathrot MALE 6 11 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II Caliper None
579 2021-22 Amravati Achalpur 27070113307 JAYSINGH VIDYALAYA PATHROT Ram suresh kalpande Ksampur MALE 8 13 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
580 2021-22 Amravati Achalpur 27070114702 Z P PRE MID URDU SCHOOL SHINDI BK Arora fatema shaik afroj Shindi FEMALE 1 6 10 RT YES YES Caliper CP Wheelchair with Commode None
581 2021-22 Amravati Achalpur 27070114707 JANATA HIGHSCHOOL SHINDI BK Yadhnyes umesh mmule Sindi bk MALE 8 13 1 TEACHER YES YES Daisy Player None None
582 2021-22 Amravati Achalpur 27070115006 N P URDU SEC SCHOOL PARATWADA Mo.abdul wajit Achalpur MALE 1 6 1 RT YES YES Braille Slate Type A Size 355x245 mm None None
583 2021-22 Amravati Achalpur 27070115009 Z P PRE MID URDU KANYA SCHOOL PARTWADA Arez ahemad khan Achlpur FEMALE 1 6 5 RT YES YES Caliper None None
584 2021-22 Amravati Achalpur 27070115010 N P PRI HINDI GIRLS SCHOOL ACHALPUR CAMP Avnti narendra charpe Tara nager partwada FEMALE 4 9 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Braille Slate Type A Size 355x245 mm Motorized Tricycle (without box)
585 2021-22 Amravati Achalpur 27070115017 JAYWANTABAI UPPER PRI. MARATHI SCHOOL PARATWADA Anshul kushwah Achalpur MALE 3 8 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper Motorized Tricycle (with box)
586 2021-22 Amravati Achalpur 27070115023 N P PRI URDU SCHOOL BIYABANI ACHALPUR Manik kishore bhageria Achlpur MALE 4 12 5 RP YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
587 2021-22 Amravati Achalpur 27070115034 VYANKTESH VIDYALAYA ACHALPUR Aditya Ramkrishna dule Achalpur MALE 8 13 13 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
588 2021-22 Amravati Achalpur 27070115047 JAGDAMBA VIDYALAYA ACHALPUR Krushna Ramro wat Achalpur MALE 6 11 1 RT YES YES Daisy Player None None
589 2021-22 Amravati Achalpur 27070115047 JAGDAMBA VIDYALAYA ACHALPUR Sana kausar mo.jakir Achalpur FEMALE 7 13 1 RT YES YES Daisy Player None None
590 2021-22 Amravati Achalpur 27070115053 CITY HIGH SCHOOL PRIMARY ACHALPUR Soham prakash bidvaik Achlpur MALE 2 7 1 TEACHER YES YES Daisy Player None None
591 2021-22 Amravati Achalpur 27070115053 CITY HIGH SCHOOL PRIMARY ACHALPUR Shrawni prakash bidewaik Achalpur FEMALE 5 10 1 RT YES YES Braille Cane Folding for Visually Handicapped (Deluxe) None None
592 2021-22 Amravati Achalpur 27070115072 MUNICIPAL SEC MAR SCH PARATWADA ACHALPUR CAMP Laksh vijay khatwani Lalpul paratwada MALE 5 10 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Motorized Tricycle (with box) None
593 2021-22 Amravati Amravati 27070200301 Z P PRI SCHOOL, DEORA Puja Ganesh Shinde Deora MALE 2 8 5 RP YES YES Caliper None None
594 2021-22 Amravati Amravati 27070200903 Z P PRE MID URDU SCHOOL, SHIRALA Abdul danish abdul mukhtar Shirala MALE 10 15 8 RP YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
595 2021-22 Amravati Amravati 27070200904 INDIRABAI KANYA SCHOOL, SHIRALA Mohini Vinod Gaikwad Bramhanwada Bhagat MALE 5 10 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
596 2021-22 Amravati Amravati 27070200904 INDIRABAI KANYA SCHOOL, SHIRALA Ashwin Pramod shirsaat Shirala MALE 6 11 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
597 2021-22 Amravati Amravati 27070201001 Z P PRI SCHOOL BOYS, ANJANGAON BARI Om Vinod Ladole Anjangaon bari MALE 2 8 8 RP YES YES Caliper None None
598 2021-22 Amravati Amravati 27070201004 JANTA VIDYALAYA, ANJANGAON BARI Prathamesh Barbuddhe Anjangaon bari MALE 7 12 8 RP YES YES Rollator Size II (Adult) Caliper None
599 2021-22 Amravati Amravati 27070201501 Z P PRE MID SCHOOL, MOGARA Roshan Mukesh Bhosale Magara MALE 3 9 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
600 2021-22 Amravati Amravati 27070201901 Z P PRE MID SCHOOL, BHANKHED BK. Priti prakash Rathod Bhankhed Buj. MALE 2 8 5 RP YES YES Caliper None None
601 2021-22 Amravati Amravati 27070201902 SHRI SHIVAJI HIGH SCHOOL, BHANKHED BK. Raj rajesh tambe Bhankhed Buj. MALE 10 15 8 RP YES YES Tricycle Conventional Hand Propelled (SACHIN) None None
602 2021-22 Amravati Amravati 27070203301 Z P PRI SCHOOL, NAYA AKOLA Sanvidhan Rajkumar Bhatkar Naya akola MALE 1 6 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
603 2021-22 Amravati Amravati 27070203301 Z P PRI SCHOOL, NAYA AKOLA Khushi gajanan morey Naya akola FEMALE 8 13 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
604 2021-22 Amravati Amravati 27070203503 Z P PRE MID URDU SCHOOL, WALGAON Masira Abdul Karim Walgaon MALE 1 6 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
605 2021-22 Amravati Amravati 27070203503 Z P PRE MID URDU SCHOOL, WALGAON Arshad shaha amir shah Walgaon MALE 3 9 5 RP YES YES CP Wheelchair with Commode None None
606 2021-22 Amravati Amravati 27070203503 Z P PRE MID URDU SCHOOL, WALGAON Moh. Alfaz Moh. Ayan Walgaon MALE 3 9 9 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
607 2021-22 Amravati Amravati 27070203505 SHRI VYANKATRAOJI NIRMAL VIDHYALAYA, WALGAON Yogesh mehange Walgaon MALE 7 13 1 RP YES YES Braille Slate Type A Size 355x245 mm None None
608 2021-22 Amravati Amravati 27070203505 SHRI VYANKATRAOJI NIRMAL VIDHYALAYA, WALGAON Yogesh mehange Walgaon MALE 7 12 1 RP YES YES Braille Slate Type A Size 355x245 mm None None
609 2021-22 Amravati Amravati 27070203508 S L HIGH SCHOOL WALGAON Ajay Omprakash Kanojia Reosa MALE 8 13 8 RP YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I None None
610 2021-22 Amravati Amravati 27070203512 RAMCHANDRA NIRMAL PRI ENG SCH WALGAON Kartik shankar Devhare Walgaon MALE 3 8 5 RP YES YES None None None
611 2021-22 Amravati Amravati 27070204101 Z P PRE MID SCHOOL, MAHOLI JAHAGIR Parth Umesh Deulkar Mahuli Jahangir MALE 1 6 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
612 2021-22 Amravati Amravati 27070204101 Z P PRE MID SCHOOL, MAHOLI JAHAGIR Disha Manoj Patil Mahuli Jahangir MALE 2 7 5 RP YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
613 2021-22 Amravati Amravati 27070204101 Z P PRE MID SCHOOL, MAHOLI JAHAGIR Purva dinesh kale Mahuli Jahangir MALE 3 8 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
614 2021-22 Amravati Amravati 27070204102 Z P PRE MID SCHOOL URDU, MAHOLI JAHAGIR Saniya Mirza Mahuli Jahangir FEMALE 7 13 1 RP YES YES Braille Slate Type A Size 355x245 mm None None
615 2021-22 Amravati Amravati 27070204102 Z P PRE MID SCHOOL URDU, MAHOLI JAHAGIR Saniya Mirza Mahuli Jahangir FEMALE 7 13 1 RP YES YES Braille Slate Type A Size 355x245 mm None None
616 2021-22 Amravati Amravati 27070204103 BHARTIYA VIDYALAYA, MAHOLI JAHAGIR Kundan madhav Javanjal Mahuli Jahangir MALE 9 14 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
617 2021-22 Amravati Amravati 27070204401 Z P PRE MID SCHOOL, WAGHOLI BK Yogesh avdesh bhosale Wagholi MALE 8 13 1 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
618 2021-22 Amravati Amravati 27070204501 Z P PRE MID SCHOOL, YAWLI SHAHID Devanshu Ramdas kokate Yawali Shahid MALE 3 8 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
619 2021-22 Amravati Amravati 27070204904 Z P PRE MID SCHOOL URDU NANDGAON Sufian Khan shahar khan Nandgaon peth MALE 1 7 8 RP YES YES Caliper None None
620 2021-22 Amravati Amravati 27070204906 ANJUMAN URDU HIGH SCHOOL NANDGAON Masira firdos yunus khan Nandgaon peth FEMALE 9 15 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
621 2021-22 Amravati Amravati 27070204908 Z P HIGH SCHOOL NANDGAON Rasika vasant pandharikar Nandgaon peth FEMALE 9 14 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
622 2021-22 Amravati Amravati 27070205601 Z P PRE MID SCHOOL KATHORA BK Vikram Gajanan Wankhade Kathora MALE 4 10 8 RP YES YES Wheel Chair Non Folding ? Adult Size Caliper None
623 2021-22 Amravati Amravati 27070207101 Z P PRE MID SCHOOL WADGAON MAHORE Astha Prashant Kherade Wadgaon mahore FEMALE 4 9 5 RP YES YES Rollator Size II (Adult) None None
624 2021-22 Amravati Amravati 27070207101 Z P PRE MID SCHOOL WADGAON MAHORE Vansh pravin mokalkar Wadgaon mahure MALE 2 7 5 RT YES YES Caliper None None
625 2021-22 Amravati Amravati 27070207102 JAGDAMBA VIDYALAYA WADGAON MAHORE Prachi Rajesh Mahure Wadgaon Mahure FEMALE 8 13 5 RP YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I Jaipur/Artifical Limbs None
626 2021-22 Amravati Amravati 27070207701 Z P PRE MID SCHOOL KEKATPUR Tejal Gajanan Wankhade Kekatpur FEMALE 3 9 5 RP YES YES Rollator Size I (Child) None None
627 2021-22 Amravati Amravati 27070207701 Z P PRE MID SCHOOL KEKATPUR Sanika puroshttam kamble Kekatpur FEMALE 6 12 8 RP YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
628 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070401302 Z P PRE MID SCHOOL,ASARA Prem Sudhir Bobade At post Aasra Te Bhatkuli MALE 3 9 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
629 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070402102 Z P PRE MID SCHOOL,WATHODA SHU Parth Rameshwar Khope At Post Wathoda Shu MALE 2 7 5 RT YES YES Caliper None None
630 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070404202 Z P PRI SCHOOL,GANOJA DEVI Aaradhya Sanghpal Warghat At post Ganojadevi Tq Bhatkuli FEMALE 1 7 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
631 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070404301 Z P PRE MID SCHOOL,KAVTHA B Shravan Vasant Borkar At Post Kavtha B MALE 7 13 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
632 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070404901 Z P PRI SCHOOL,KANPHODI Param Amol Tipre At post Kanphodi MALE 1 7 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
633 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070405103 Z P PRI URDU SCHOOL,SAUR JUBIYA FATEMA ABDUL SHAMI At post Saur FEMALE 1 6 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
634 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070405703 S S HIGH SCHOOL,KHARTALEGAON Krushna Gajanan Wankhade At post Khartalegaon Tq Bhatkuli MALE 8 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
635 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070405703 S S HIGH SCHOOL,KHARTALEGAON Samiya Parvin Abdul Rahim At Post Khartalegaon tq Bhatkuli FEMALE 8 14 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
636 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070405802 NIMBHA VIDYALAYA,NIMBHA Sarthak Ravindra Lakade At Post Nimbha Tq Bhatkuli MALE 9 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
637 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070405802 NIMBHA VIDYALAYA,NIMBHA Prajwal Subhash Chaware At post Nimbha Tq Bhatkuli MALE 8 16 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
638 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070406701 Z P PRE MID SCHOOL,HATURNA Chanchal Sunil Gudhadhe At Post Haturna Tq Bhatkuli FEMALE 8 14 5 RP YES YES Tricycle Conventional Right Hand Drive (STUTI) Caliper None
639 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070406801 Z P PRE MID SCHOOL,ASHTI Utkarsha Dawale At Post Saathi Tq Bhatkuli FEMALE 3 9 5 RT YES YES Caliper None None
640 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070406801 Z P PRE MID SCHOOL,ASHTI Damini Ghurde At Post Aashti Tq Bhatkuli FEMALE 4 10 5 RP YES YES Caliper None None
641 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070407001 Z P PRE MID SCHOOL,KAMANAPUR Saurabh Aatmaram Barbuddhe At post Kamnapur tq Bhatkuli MALE 6 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
642 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070407903 Z P PRE MID URDU SCHOOL,PURNA NAGAR Mohammad Arhan Mohammad Akil Purnanagar Tq Bhatkuli MALE 2 7 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
643 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070407905 BHAGWANTRAO KALASKAR VIDYALAYA,PURNA NAGAR Sai Sachin Band AtPost Purnanagar Tq Bhatkuli MALE 5 11 10 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
644 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070407906 JANTA HIGH SCHOOL,PURNA NAGAR Prajwal Vinod Khekde At post Purnanagar Tq Bhatkuli MALE 11 17 14 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
645 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070407906 JANTA HIGH SCHOOL,PURNA NAGAR Shravani Sunil Raut At Post Purnanagar Tq Bhatkuli FEMALE 11 17 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
646 2021-22 Amravati Bhatkuli 27070408201 Z P PRI SCHOOLM,ANCHALWADI Aarushi Balu Kawanpure At post Anchalwadi Tq Bhatkuli FEMALE 4 9 5 RT YES YES Caliper None None
647 2021-22 Amravati Chandur Bz 27070503003 BABARAO DHAWALE VIDYALAYA KHARALA Gayatri vijay bhusari At post kharala FEMALE 8 14 5 RT YES YES Jaipur/Artifical Limbs None None
648 2021-22 Amravati Chandur Bz 27070504301 Z P PRI SCHOOL KURHA Pushpak vijay raut aat post kurha MALE 4 8 10 TEACHER YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
649 2021-22 Amravati Chandur Bz 27070505308 URDU HIGHSCHOOL KARAJGAON Sadik shekh sajid At post karajgav MALE 6 12 10 TEACHER YES YES Caliper Daisy Player None
650 2021-22 Amravati Chandur Bz 27070505801 Z P PRI BOYES SCHOOL SHIRAJGAON KASBA Jay nitin devtale At post shirjgav kb MALE 4 08 5 TEACHER YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
651 2021-22 Amravati Chandur Bz 27070506301 Z P PRE MID SCHOOL VISHROLI Ganesh manju baraskar At post vishroli FEMALE 4 08 14 TEACHER YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
652 2021-22 Amravati Chandur Bz 27070506501 Z P PRI SCHOOL PALA Monika santosh shirskar At post pala FEMALE 1 06 10 TEACHER YES YES Caliper None None
653 2021-22 Amravati Chandur Bz 27070507601 Z P PRI BOYES SCHOOL BRAMHANWADA THADI Aniket namdev kose At post brahamvada MALE 3 08 10 TEACHER YES YES CP Wheelchair with Commode None None
654 2021-22 Amravati Chandur Bz 27070507602 Z P PRI GIRLES SCHOOL BRAMHANWADA THADI Divya deepak baraskar At post braham vada FEMALE 7 13 13 TEACHER YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
655 2021-22 Amravati Chandur Bz 27070508701 Z P PRI SCHOOL GANOJA Vedant pankaj gedam At post ganoja MALE 2 07 3 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
656 2021-22 Amravati Chandur Bz 27070509406 N.P.URDU PRIMARY SCHOOL NO.1 CHANDUR BZ Mo arshan shekh anjaat At post chandur bazaar MALE 1 06 10 TEACHER YES YES Caliper CP Wheelchair with Commode Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
657 2021-22 Amravati Chikhaldara 27070600109 GIRIJAN VIDYALAYA CHIKHALDARA Prathmesh Madhukar Chawande Chikhaladara MALE 9 15 5 RP YES YES Caliper None None
658 2021-22 Amravati Chikhaldara 27070601101 Z P PRE MID SCHOOL MOTHA Kruchida Kalyan Morle Motha FEMALE 1 6 5 RP YES YES Caliper None None
659 2021-22 Amravati Chikhaldara 27070601201 Z P PRE MID SCHOOL ADNAD Aditya Raju Jamunkar Adnad MALE 5 11 8 RP YES YES Caliper None None
660 2021-22 Amravati Chikhaldara 27070601201 Z P PRE MID SCHOOL ADNAD Aditya Raju Jamunkar Adnad MALE 6 12 5 RP YES YES Caliper None None
661 2021-22 Amravati Chikhaldara 27070601201 Z P PRE MID SCHOOL ADNAD Aditya Raju Jamunkar Adnad MALE 6 12 5 RP YES YES Caliper None None
662 2021-22 Amravati Chikhaldara 27070601701 Z P PRI SCHOOL MANBHANG Shivani Ramu Kasdekar Manbhang FEMALE Anganwadi 3 10 RP YES YES CP Wheelchair with Commode None None
663 2021-22 Amravati Chikhaldara 27070610001 Z P PRI SCHOOL MARIZADAP Kartik Bhut Bethekar Marizadap MALE 1 6 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
664 2021-22 Amravati Chikhaldara 27070611101 Z P PRI SCHOOL NAGAPUR Komal Panjab Kale Nagapur FEMALE 2 7 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
665 2021-22 Amravati Chikhaldara 27070611101 Z P PRI SCHOOL NAGAPUR Bhavana Gulab Metkar Nagapur FEMALE 2 7 5 RP YES YES Caliper None None
666 2021-22 Amravati Chikhaldara 27070612501 Z P PRI SCHOOL MALKAPUR Karuna Shankar Dhandekar Malakapur FEMALE 2 7 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
667 2021-22 Amravati Chikhaldara 27070612501 Z P PRI SCHOOL MALKAPUR Karuna Shankar Dhandekar Malakapur FEMALE 2 7 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
668 2021-22 Amravati Chikhaldara 27070612801 Z P PRI SCHOOL BHILKHEDA (BORALA) Yash Suresh Kasdekar Bhilkheda MALE 2 7 5 RP YES YES Caliper None None
669 2021-22 Amravati Chikhaldara 27070613201 Z P PRE MID SCHOOL AAKI Manisha Deshilal Jamunkar Aaki FEMALE 7 14 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
670 2021-22 Amravati Chikhaldara 27070616801 Z P PRE SCHOOL DHOMANBARDA Darshan Sanjay Khade Dhomanbarda MALE 3 8 10 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
671 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070700103 SANT GADGEBABA VIDYALAYA MANJARKHED Samiksha niranjan bansod Manjarkhed kasba FEMALE 12 18 5 RP YES YES Caliper None None
672 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070700601 Z P PRE MID SCHOOL SAWANGA VI Shaurye divakar patil Sawanga vi MALE 5 10 5 RT YES YES Caliper None None
673 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070701001 N P JIJAMATA PRI KANYA SCH CHANDUR RAILWAY Ansh santosh wagh Chandur rly. MALE 3 7 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
674 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070701002 N P PANDIT JAWAHARLAL NEHRU MID SCH CHANDUR RAILWAY Sambodhi manohar gedam Sawanga magra FEMALE 7 13 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
675 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070701002 N P PANDIT JAWAHARLAL NEHRU MID SCH CHANDUR RAILWAY Viraj manoj deshmukh Chandur rly. MALE 7 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
676 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070701004 N P NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE PRI SCH CHANDUR RAILWAY Parthna naresh boke Chandur rly. FEMALE Anganwadi 3 5 RP YES YES Caliper None None
677 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070701017 RAJARSHI SHAHU ENGLISH SCHOOL CHANDUR RAILWAY Prashik Ajay shirpurkar Chandur rly. MALE 7 13 5 RT YES YES Caliper None None
678 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070701201 Z P PRE MID SCHOOL CHIRODI Astha vasudeo rathod Chirodi FEMALE 1 6 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
679 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070701201 Z P PRE MID SCHOOL CHIRODI Piyush ravindra chavan Chirodi MALE 2 7 10 RT YES YES Rollator Size I (Child) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
680 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070701302 SAKHARAMJI KHARBADE VIDYALAYA KARLA Ramdhn gajanan ade Karla MALE 6 12 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
681 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070701801 Z P PRE MID SCHOOL DHANORA MAHALI Rutuja umesh lute Dhanora mali FEMALE 1 6 10 RT YES YES Joystick Wheelchair Caliper CP Wheelchair with Commode
682 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070702402 SMATA VIDYALAYA JALKA JA Karan sudhakar hajare Jalna jagtap MALE 8 14 5 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
683 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070702402 SMATA VIDYALAYA JALKA JA Kalyani sudhakar hajare Jalna jagtap FEMALE 8 13 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) CP Wheelchair with Commode None
684 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070702402 SMATA VIDYALAYA JALKA JA Kalyani sudhakar hajare Jalna jagtap FEMALE 8 13 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) CP Wheelchair with Commode None
685 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070702402 SMATA VIDYALAYA JALKA JA Radha gajanan burkhande Jalna jagtap FEMALE 8 14 1 RT YES YES Daisy Player None None
686 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070703501 Z P PRI SCHOOL GHUIKHED Asiya anis khan Ghuikhed FEMALE 2 7 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
687 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070703501 Z P PRI SCHOOL GHUIKHED Shravani thanekar Ghuikhed FEMALE 4 9 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
688 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070703501 Z P PRI SCHOOL GHUIKHED Tanushri bure Ghuikhed FEMALE 4 10 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
689 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070705401 Z P PRI SCHOOL SAWANGA BU Chetan. Sunil meshram Sawanga (bk.) MALE 1 6 5 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
690 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070705501 Z P PRE MID SCHOOL KAVTHA KADU Priyanshu omprakash barsakar Kawatha kadu MALE 1 6 1 RT YES YES Braille Slate Type A Size 355x245 mm None None
691 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070705502 LAHANUJI MAHARAJ VIDYALAYA KAVTHA KADU Shravani narendra vanjari Kawatha kadu FEMALE 5 10 5 RT YES YES Caliper None None
692 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070706201 Z P PRE MID SCHOOL SONORA KH Vaibhav siddhant kamble Sonora (ku) MALE 3 8 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
693 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070706801 Z P PRI SCHOOL PALASKHED Sapana vinayak lokhande Palaskhed FEMALE 2 7 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
694 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070707201 Z P PRI SCHOOL RAJURA Samarth pravin pachpor Rajura MALE 3 8 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
695 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070707202 KHANDERAO DESHMUKH VIDYALAYA RAJURA Ajay shende Rajura MALE 6 12 5 RT YES YES Caliper None None
696 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070707501 Z P PRE MID SCHOOL TOANGLABAD Maitri rahul gajbhiye Tongalabad FEMALE 2 7 13 RT YES YES Caliper None None
697 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070707501 Z P PRE MID SCHOOL TOANGLABAD Shruti sunil satapaise Tongalabad FEMALE 7 14 5 RT YES YES Caliper None None
698 2021-22 Amravati Chandur Rly 27070707601 Z P PRE MID SCHOOL JAWALA Viraj marotrao gujar Jawala MALE 4 10 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
699 2021-22 Amravati Daryapur 27070801001 Z P PRE MID SCHOOL WADURA ARYAN NAGESH PAWAR Wadura MALE 5 11 10 TEACHER YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
700 2021-22 Amravati Daryapur 27070801401 Z P PRE MID SCHOOL MAHOLI DHANDE ADITYA VIKAS ATALKAR MAHOLI DHANDE MALE 6 12 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
701 2021-22 Amravati Daryapur 27070802401 Z P PRI SCHOOL NARDODA SATVDIP SACHIN TAYADE Nardoda MALE 4 10 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
702 2021-22 Amravati Daryapur 27070802402 SHRI GURUDEO VIDYALAYA NARDODA PRANV RAJENDRA SHINGADE Nardoda MALE 7 14 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
703 2021-22 Amravati Daryapur 27070807702 Z P PRI SCHOOL SAI NAGAR GAWADI SONAKSHI KHANDARE Sainagar Gaiwadi FEMALE 3 9 5 RT YES YES Caliper None None
704 2021-22 Amravati Daryapur 27070809401 Z P PRE MID SCHOOL WARUD BK NAITIK HEMANT BAGHELE WARUD BK MALE 7 13 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
705 2021-22 Amravati Daryapur 27070809907 Z P PRE MID URDU SCHOOL YEODA HUJEF KHAN YUSUF KHAN Yeoda MALE 1 6 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
706 2021-22 Amravati Daryapur 27070809907 Z P PRE MID URDU SCHOOL YEODA MO. ALI AYAM Yeoda MALE 2 8 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
707 2021-22 Amravati Daryapur 27070809910 KASHIBAI AGRWAL YEODA SHRUAHTI PRAKASH TAYADE Yeoda FEMALE 12 17 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
708 2021-22 Amravati Daryapur 27070810304 PARASHRAM MAHARAJ VIDYALAYA PIMPLOD PRAJWAL HIMMAT PADGHAMOL PIMPLOD MALE 5 11 1 RT YES YES Braille Kit None None
709 2021-22 Amravati Daryapur 27070810702 N P PRI URDU BOYS SCHOOL BABHALI HAYAT KHAN Babhali MALE Anganwadi 5 5 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
710 2021-22 Amravati Daryapur 27070810704 N P PRI MARATHI GIRLS SCHOOL BABHALI MAYURI VINOD WANE Babhali FEMALE 1 6 5 RT YES YES Caliper None None
711 2021-22 Amravati Daryapur 27070810908 PRABODHAN PRI SCHOOL KRISHANA MANIK OKATE Sainagar Gaiwadi MALE 3 8 5 RT YES YES Caliper None None
712 2021-22 Amravati Daryapur 27070810910 ADARSHA PRI SCHOOL DARYAPUR TRUPTI SONONE Daryapur FEMALE 4 10 13 RT YES YES Rollator Size II (Adult) Caliper None
713 2021-22 Amravati Dharni 27070904905 DHYANMANDIR SCHOOL Zuber Ahmad Abdul Rashid Dharani MALE 4 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
714 2021-22 Amravati Dharni 27070906701 Z P PRI SCHOOL BHOKARBARDI Kartik Nilesh Ninghot Bhokarbardi MALE 4 9 13 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
715 2021-22 Amravati Dharni 27070907001 Z P PRI SCHOOL CHICHGHAT Divya Subhash Dhande Chichghat FEMALE 4 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
716 2021-22 Amravati Dharni 27070907601 Z P PRI SCHOOL MANGIYA Avirti avinash Mavaskar Mangiya FEMALE 2 7 10 RT YES YES Caliper None None
717 2021-22 Amravati Dharni 27070913301 Z P PRI SCHOOL GHUTI Rupali Mojilal patokar Ghuti FEMALE 5 10 13 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
718 2021-22 Amravati Dharni 27070914201 Z P PRE MID SCHOOL KHARI Gauri Mahadev dube Khari FEMALE 3 9 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
719 2021-22 Amravati Dhamangaon Rly 27071000101 Z P PRI SCHOOL ANJANSINGI तन्मय निलेश थोटे अंजनसिंगी MALE 1 7 10 RP YES YES Braille Cane Folding for Visually Handicapped (Deluxe) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
720 2021-22 Amravati Dhamangaon Rly 27071003601 Z P PRE MID SCHOOLZADGAON अथर्व निलेश कडू झाडगाव MALE 2 8 5 RT YES YES Caliper None None
721 2021-22 Amravati Dhamangaon Rly 27071004801 Z P PRE MID SCHOOL JANAKAPUR पूर्वज योगेश्वर काकडे जानकापुर MALE 3 8 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
722 2021-22 Amravati Dhamangaon Rly 27071004901 Z P PRE MID SCHOOL JUNA DHAMANGAON देवांशू महादेव वेडूकार जुना धामणगाव MALE 3 9 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
723 2021-22 Amravati Dhamangaon Rly 27071011605 N P O K PRE MID SCHOOL DHAMANGAON रुद्र हरीश शेळके धामणगाव रेल्वे MALE 4 9 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
724 2021-22 Amravati Dhamangaon Rly 27071011607 P. NEHRU URDU PRE MID SCHOOL DHAMANGAON सुभाना मोसिन मोहम्मद मुश्ताक धामणगाव रेल्वे FEMALE 3 9 3 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
725 2021-22 Amravati Morshi 27071100901 Z P MIDDLE SCHOOL BHAIPUR Umang vasantrao Bhujbal Bhaipur MALE 3 8 5 RP YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium Multiutility Tricycle None
726 2021-22 Amravati Morshi 27071101602 Z P PRI GIRLS SCHOOL HIWARKHED Khushi Rajesh Kumre Hiwarkhed FEMALE 1 6 5 RP YES YES Tricycle Conventional Right Hand Drive (STUTI) Jaipur/Artifical Limbs None
727 2021-22 Amravati Morshi 27071102404 GRAMVIKAS MADHY. HIGH SCHOOL AMBADA Nutan Pramod Varma Ambada FEMALE 8 14 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
728 2021-22 Amravati Morshi 27071103202 PUNYASHLOK AHILYADEVI HOLKAR SEC AND HIGHER SEC SCHOOL KOLVIHIR Rushikesh Pradip Nimbhorkar Kolvihir MALE 7 13 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
729 2021-22 Amravati Morshi 27071103601 Z P PRE MID MARATHI SCHOOL RIDHAPUR Dhanashri Harish Japulkar Riddapur FEMALE 3 8 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
730 2021-22 Amravati Morshi 27071103603 E S HIGH SCHOOL RIDHAPUR Rupali Sahdeo Waghade Riddhapur FEMALE 7 13 10 RP YES YES Multiutility Tricycle None None
731 2021-22 Amravati Morshi 27071103604 URDU HIGH SCHOOL RIDHAPUR Muddatsim Raja Abdul Wasim Ridhapur MALE 7 13 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
732 2021-22 Amravati Morshi 27071103604 URDU HIGH SCHOOL RIDHAPUR Asruddin Kamruddin Kazi Riddhapur MALE 8 14 1 RP YES YES Daisy Player None None
733 2021-22 Amravati Morshi 27071104201 Z P PRE MID SCHOOL SHIRAJGAON Aarushi Pramod Dhok Shirajgao FEMALE 5 11 5 RP YES YES Caliper None None
734 2021-22 Amravati Morshi 27071105101 Z P PRE MID SCHOOL VISHNORA Samruddhi Gajanan Sirsatha Vishnora FEMALE 7 14 10 RP YES YES Caliper None None
735 2021-22 Amravati Morshi 27071105101 Z P PRE MID SCHOOL VISHNORA Samruddhi Gajanan Sirsatha Vishnora FEMALE 7 14 10 RP YES YES Caliper None None
736 2021-22 Amravati Morshi 27071105201 Z P PRE MID SCHOOL TALEGAON Gopal Sanjay Zade Talegao MALE 2 7 5 RP YES YES Caliper None None
737 2021-22 Amravati Morshi 27071105201 Z P PRE MID SCHOOL TALEGAON Prathmesh Gajanan wankhadr Talegao MALE 5 10 5 RP YES YES Caliper None None
738 2021-22 Amravati Morshi 27071105201 Z P PRE MID SCHOOL TALEGAON Pranav Mohan Darange Talegao MALE 7 13 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
739 2021-22 Amravati Morshi 27071105501 Z P PRI MARATHI SCHOOL KATPUR Bhawesh Pravin Kukde Katpur MALE 3 8 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
740 2021-22 Amravati Morshi 27071105602 DNYANDEEP VIDYALAYA BRAMHANWADA Sarvadnya Rahul Dive Bramhamwada MALE 7 13 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
741 2021-22 Amravati Morshi 27071107401 Z P PRE MID BOYS SCHOOL NERPINGALAI Naman Ashok Bhate Nerpinglai MALE 2 7 10 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
742 2021-22 Amravati Morshi 27071108001 Z P PRE MID SCHOOL NAYAWATHODA Himanshu Ravindra Bhoyar Nayawathoda MALE 3 8 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
743 2021-22 Amravati Morshi 27071108301 Z P PRI SCHOOL PIMPALKHUTA MOTHA Anandi Sunil Bhamt Pimpalkhutha motha FEMALE 3 8 3 RP YES YES Caliper BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None
744 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071201403 ASHOK VIDYALAYA LONI भाग्यश्री शरद चौधरी लोणी नांदगाव खंडेश्वर जिल्हा अमरावती FEMALE 6 11 6 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
745 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071201403 ASHOK VIDYALAYA LONI श्रावणी गोपाल इंगोले लोणी तालुका नांदगाव खंडेश्वर जिल्हा अमरावती FEMALE 6 11 6 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper Caliper
746 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071201403 ASHOK VIDYALAYA LONI शंकर संतोष पाखरे लोणी तालुका नांदगाव खंडेश्वर जिल्हा अमरावती MALE 10 15 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI)
747 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071202201 Z P PRI MID SCHOOL PALA सोहम प्रवीण देवतारे पाडा तालुका नांदगाव खंडेश्वर जिल्हा अमरावती MALE 2 7 5 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
748 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071202901 Z P PRI SCHOOLADGAON KH राधा उमेश भांडवलकर आडगाव खुर्द FEMALE 6 11 10 RT YES YES Wheel Chair Folding with Plastic Wheel (Adult Size) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
749 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071203001 Z P PRE MID SCHOOL CHANDSURA रोशन दिगंबर कृपा ले चांद चुरा MALE 5 11 5 RP YES YES Caliper Caliper Caliper
750 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071203201 Z P PRE MID SCHOOL KOTHODA प्रणव बाबाराव पवार कोठोडा MALE Anganwadi 4 5 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
751 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071203802 Z P PRI SCHOOL GIRLS NANDGAON KH अंशू विजय आंबुलकर नांदगाव जिल्हा अमरावती MALE 3 8 5 RT YES YES Caliper Caliper Caliper
752 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071203804 NANDGAON HIGH SCHOOL, NANDGAON प्रणव नरेंद्र कणसे नांदगाव खंडेश्वर जिल्हा अमरावती MALE 9 14 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
753 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071203805 RAMRAO BHOYAR KANYA VIDYALAYA NANDGAON अनुज नंदकिशोर लोणारे नांदगाव MALE 10 14 5 RT YES YES Caliper Caliper Caliper
754 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071204901 Z P PRI SCHOOL SHIRPUR BEDA माहेश्वरी संजय पवार शिरपूर बेळा तालुका नांदगाव खंडेश्वर जिल्हा अमरावती FEMALE Anganwadi 4 5 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
755 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071205701 Z P PRI MID SCHOOL MOKHAD देवांशू अमित हांडे मोखड तालुका नांदगाव खंडेश्वर जिल्हा अमरावती MALE 1 6 10 RP YES YES Rollator Size I (Child) Caliper Caliper
756 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071207301 Z P PRE MID SCHOOL MAHULI CHOR प्रथमेश संजय मोहोळ चोर माऊली MALE 1 7 5 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
757 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071207301 Z P PRE MID SCHOOL MAHULI CHOR गुंजन गजानन काळे माऊली चोर तालुका नांदगाव खंडेश्वर जिल्हा अमरावती FEMALE 2 7 6 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI)
758 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071208001 Z P PRI SCHOOL WADALA सुजल प्रदीप कडू वडाळा तालुका नांदगाव खंडेश्वर जिल्हा अमरावती MALE 4 9 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I
759 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071209701 Z P PRI SCHOOL RAJANA धनंजय नितीन मुंडे राजना तालुका नांदगाव खंडेश्वर जिल्हा अमरावती MALE Anganwadi 4 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Wheel Chair Folding with Plastic Wheel (Adult Size) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
760 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071210601 Z P PRE MID SCHOOL DARMAPUR यश गोपाल पवार धर्मापुर तालुका नांदगाव जिल्हा अमरावती MALE Anganwadi 4 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I
761 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071212801 ZP PRI SCHOOL JAMTHI भूषण भीमराव तळे जामठी तालुका नांदगाव खंडेश्वर जिल्हा अमरावती MALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
762 2021-22 Amravati Nandgaon Kh 27071213202 PRASHNA CHINHA ADIWASI ASHRAM SHALA ,MANGARUL BELA सुरज संजय खंडारे मंगरूळ चव्हाळा तालुका नांदगाव जिल्हा अमरावती MALE 2 7 5 RT YES YES Caliper Caliper Caliper
763 2021-22 Amravati Tiosa 27071300102 Z.P.PRE-MID SCHOOL TIOSA GIRL Sanika anil sontakke At Post tiosa tq tiosa dist amravati FEMALE 7 13 10 RT YES YES Rollator Size II (Adult) Caliper None
764 2021-22 Amravati Tiosa 27071300102 Z.P.PRE-MID SCHOOL TIOSA GIRL Hindavi yogesh wankhade At po tq tiosa dist amravati FEMALE 1 7 1 RT NO NO None None None
765 2021-22 Amravati Tiosa 27071300105 SHRI DEVRAO DADA JR. COLLEGE TIOSA Rutik prashant nagpure At post tq tiosa MALE 7 13 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
766 2021-22 Amravati Tiosa 27071300106 KRUSHNABAI DANDALE KANYA TIOSA Vanshu nandkishor khakse At.po.tq- tiosa dist amravati FEMALE 9 15 3 BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
767 2021-22 Amravati Tiosa 27071300302 DADASAHEB BOKEY VIDYALAYA Suraj santosh dongare At.tarkheda to .tiosa dist.amravati MALE 7 13 8 Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
768 2021-22 Amravati Tiosa 27071300601 Z.P. PRE. MID SCHOOL BHARWADI NAVI Vikki pramod parise At thanatuni MALE 7 13 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
769 2021-22 Amravati Tiosa 27071300801 Z.P. PRI SCHOOL SURWADI KHU. Soham vilas dakhore At post surwadi khud MALE 3 9 9 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
770 2021-22 Amravati Tiosa 27071301001 Z.P. PRE MID SCHOOL DEHANI Prashika vijay metange At.dehani to.tiosa dist.amravati FEMALE 2 8 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
771 2021-22 Amravati Tiosa 27071302001 Z.P. PRI SCHOOL CHANDUR DHORE Shree ashish dhore At.chandur dhore po.bharwadi tq.tiosa dist.amravati MALE 3 9 8 RT YES YES Caliper CP Wheelchair with Commode None
772 2021-22 Amravati Tiosa 27071302701 Z.P. PRI SCHOOL TARKHEDA Dhiraj santosh dongre At post tarkheda tq tiosa MALE 3 9 8 RP YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
773 2021-22 Amravati Tiosa 27071302701 Z.P. PRI SCHOOL TARKHEDA Laxmi kisan mauje At.tarkheda to .tiosa dist.amravati FEMALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
774 2021-22 Amravati Tiosa 27071303101 Z.P. PRI MID. SCHOOL KAVADGAVHAN Krushnali sudhir Choudhary At kavadgavan FEMALE 5 11 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) CP Wheelchair with Commode None
775 2021-22 Amravati Tiosa 27071303402 Z.P. PRI GIRLS SCHOOL MOZRI Anandi Nilesh kandalkar At post mozari tq tiosa FEMALE 1 6 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
776 2021-22 Amravati Tiosa 27071303501 Z.P. PRE.MID. BOYS SCHOOL TALEGAON THAKUR Sarthak Dinesh Thote At.po .talegaon thakur tq . Tiosa . dist.amravati MALE 1 7 13 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
777 2021-22 Amravati Tiosa 27071303601 Z.P. PRI SCHOOL GURUDEV NAGAR Git pramod chake At post gurudeonagar FEMALE 6 13 13 RP YES YES Rollator Size II (Adult) None None
778 2021-22 Amravati Tiosa 27071303601 Z.P. PRI SCHOOL GURUDEV NAGAR Avinash parasram mudhodkar At po gurudev nagar MALE 5 11 13 RT NO NO None None None
779 2021-22 Amravati Tiosa 27071303701 Z.P. PRE.MID. SCHOOL SHENDOLA KHU. Jit shiva thakur At post shendola khu MALE 7 13 8 RT NO NO None None None
780 2021-22 Amravati Tiosa 27071303802 SHRI SHIVCHANDAJI LADDHA VIDYA SHIVANGAON Shrushti vijay raut At .Po.shivangaon to.tiosa dist amravati FEMALE 7 13 5 RT YES YES Caliper None None
781 2021-22 Amravati Tiosa 27071303802 SHRI SHIVCHANDAJI LADDHA VIDYA SHIVANGAON Priyanka sunil pandhare At post shivangao tq tiosa FEMALE 8 14 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
782 2021-22 Amravati Tiosa 27071303802 SHRI SHIVCHANDAJI LADDHA VIDYA SHIVANGAON Shivrani pavan bais At po shivangaon tq tiosa dist Amravati FEMALE 8 14 5 RT NO NO None None None
783 2021-22 Amravati Tiosa 27071304001 Z.P. PRE.MID. SCHOOL SHIRAJGAON MOZRI Maheshwari avinash langade At post shirajgao mozari FEMALE 3 9 5 RT YES YES Caliper None None
784 2021-22 Amravati Tiosa 27071304201 Z.P. PRE.MID. SCHOOL SALORA BU. Harshada arvind chavan At post salora bu FEMALE 1 6 3 RT NO NO None None None
785 2021-22 Amravati Tiosa 27071304401 Z.P. PRI SCHOOL MARDI Unnati tillu pawar At post mardi FEMALE 2 8 5 RP YES YES Jaipur/Artifical Limbs None None
786 2021-22 Amravati Tiosa 27071304401 Z.P. PRI SCHOOL MARDI Bhavesh manoj sahare At.po.mardi to.tiosa dist.amravati MALE 4 10 13 RT YES YES Rollator Size II (Adult) None None
787 2021-22 Amravati Tiosa 27071306201 Z.P. PRI MARATHI SCHOOL KURHA Dhanshri vijay hinge At.kurha tq.tiosa dist.amravati FEMALE 3 9 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
788 2021-22 Amravati Tiosa 27071307001 Z.P. PRE MED. SCHOOL, SARSI Ridhi moreshwar dharmale At sarshi tq tiosa FEMALE 5 11 5 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
789 2021-22 Amravati Warud 27071403801 Z P PRE MID SCHOOL PETH Parth m shelke Peth MALE 1 7 10 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe None None
790 2021-22 Amravati Warud 27071404601 Z P PRI. SCHOOL LONI BOYS Shri jit ashish ambedkar Loni MALE 1 6 10 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe None None
791 2021-22 Amravati Warud 27071406801 Z.P. PRI. SCHOOL SAWANGI Vedant gajanan dhomane Sawangi MALE 1 7 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
792 2021-22 Amravati Warud 27071407901 Z P PRE MID SCHOOL TIWASAGHAT Tanuja anil vadbudhe Tivsaghat MALE 1 7 5 RT YES YES Caliper Caliper Caliper
793 2021-22 Amravati Warud 27071409301 Z P PRE MID SCHOOL BOYS PUSLA Vedant naresh kavderi Pusla MALE 1 7 5 Caliper None None
794 2021-22 Amravati Warud 27071410501 N P MARATHI VIDYAMANDIR NO 1 WARUD Ride bangaale Warud MALE 3 9 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
795 2021-22 Amravati Warud 27071410601 N P PRI VIDYAMANDIR NO 1 SHEGHAT Kriti ka anil pethe Sheghat FEMALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
796 2021-22 Amravati Warud 27071410605 N P SCHOOL NO.4 SHEGHAT Anand vinod vrudkar She ghat MALE 3 10 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) None None
797 2021-22 Amravati Warud 27071410606 JANTA HIGH SCHOOL & N G. MOGHE SHEGHAT GHAT Rudra sanjay tadas Sheghat MALE 7 13 5 RT YES YES Caliper None None
798 2021-22 Amravati Warud 27071410611 MAHATMA FULE ENG. CONVHENT SHEGHAT Phad p hole Pusla MALE 1 7 10 RT YES YES Rollator Size I (Child) None None
799 2021-22 Amravati Amravati Mc 27071500402 M N P URDU SCHOOL NO 6 CHAPARA UROZ FATIMA SHEIKH Chaprashipura FEMALE 6 12 yrs 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
800 2021-22 Amravati Amravati Mc 27071500601 M N P MAR SCH NO21 WADARPURA Roshan Balu PAWAR Amravati MALE 4 10 yrs 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
801 2021-22 Amravati Amravati Mc 27071501406 RAJESHWARI UNION HIGH SCHOOL NIVESH HEMANI LAVHARE BADNERA MALE 5 11 YRS 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
802 2021-22 Amravati Amravati Mc 27071502101 M N P URDU PRE MID SCHOOL NO 8 ABDUL SAKIB ABDUL SALIM JAMIL COLONEY AMRAVATI MALE 8 14 yrs 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
803 2021-22 Amravati Amravati Mc 27071502107 M N P URDU PRE MID SCHOOL NO.9, NOOR NAGAR MOHAMMAD FAIZ MOHAMMAD FAHIM NOOR NAGAR MALE 1 6 yrs 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
804 2021-22 Amravati Amravati Mc 27071503401 SARASWATI VIDYAMANDIR KIRAN NAGAR DEEP PRAVIN GIRI Kiran nagar MALE 7 13 yrs 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
805 2021-22 Amravati Amravati Mc 27071503504 SHIVKRUPA HIGH SCHOOL JALARAM NA AMIT KAILAS BHUJBAL Dustur nagar MALE 9 15 yrs 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
806 2021-22 Amravati Amravati Mc 27071505205 NIYAZI URDU HIGH SCHO HABIB N MIRZA ROHAN BAIG Amravati MALE 3 9 yrs 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
807 2021-22 Amravati Amravati Mc 27071505208 SAHIL PRI SCHOOL,MOTI NAGAR RD SHARDUL GIRISH NANDURKAR Moti nagar Amravati MALE 8 14 yrs 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
808 2021-22 Amravati Amravati Mc 27071505606 KASTURABA ENG PRI ICSE KANYA SCHOOLSHYAM NAGAR ISHITA SHIRSAT SHYAM NAGAR AMRAVATI FEMALE 5 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
809 2021-22 Amravati Amravati Mc 27071505903 SANT KANWARRAM VIDYALAYA SANGAM PAVAN PAL AMRAVATI MALE 6 11YRS 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
810 2021-22 Amravati Amravati Mc 27071506909 M N P MARATHI BOYS HIGH SCHOOL AKASH VILAS SHINDE Belpura MALE 7 13 YRS 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
811 2021-22 Amravati Amravati Mc 27071507102 M N P MARATHI SCHOOL NO 19,RUKHMINI NAGA Dhanashree Shukla Hamalpura FEMALE 3 9 yrs 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
812 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190100301 ZPUPSA ADGAON SARAK CPS Madhuri Ganesh Pathade Adgaon Sarak FEMALE 10 15 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
813 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190100401 ZPPSA ADGAON BK CPS Sarthak Badrinath Kadre Adgaon kh MALE 2 8 8 RP YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
814 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190101801 ZPUPSA BHAMBARDA Rutuja Sudam Pathade Bhambarda FEMALE 1 6 1 RP YES YES Braille Kit None None
815 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190104701 ZPPSA DHAWALAPURI Abdula Vasim Sheikh Dhavlapuri MALE Anganwadi 4 8 RP YES YES Caliper None None
816 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190105501 ZPUPSA GARKHEDA NO 1 CPS Aaditya Ganesh Devkar Bhalgaom MALE Anganwadi 5 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
817 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190106101 ZPUPSA GANDHELI Aleena Jabbar Shaikh Gandheli FEMALE Anganwadi 3 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
818 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190106401 ZPUPSA GOLWADI Mrunal Hiralal Shinde Golwadi FEMALE 5 11 5 RP YES YES Rollator Size I (Child) None None
819 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190108001 ZPUPSA JALGAON FERAN Adarsh vikas hivrale Feran jalgaon MALE Anganwadi 3 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
820 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190108301 ZPUPSA JADGAON Pranjal Anand Shinde Jadgaon FEMALE Anganwadi 5 1 RT YES YES Braille Kit None None
821 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190109201 ZPUPSA KARMAD CPS Yuvraj Bhausaheb Avhad Karmad MALE 3 8 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
822 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190109201 ZPUPSA KARMAD CPS Aryan Dipak Pawar Karmad MALE Anganwadi 5 5 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
823 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190109301 ZPUPSA KADRABAD Nargis Manjeet Shaikh Kadrabad FEMALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
824 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190110101 ZPUPSA KONEWADI Arti Prakash konewadi FEMALE 5 11 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Rollator Size I (Child) None
825 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190111001 ZPUPSA LADSAWANGI CPS Vedant Sharad Padul Ladsawangi MALE Anganwadi 5 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
826 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190111001 ZPUPSA LADSAWANGI CPS Sarthak Rameshwar Padul Ladsawangi Ang 9 MALE Anganwadi 5 5 RP YES YES Caliper None None
827 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190111001 ZPUPSA LADSAWANGI CPS Shivraj Vishnu Pawar Anganwadi ladsavangi MALE Anganwadi 3 10 RT YES YES Caliper None None
828 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190111009 ZPPSA PETHAWARIL VASTI Nusrat Taufiq Pathan Pethavril vasti FEMALE 1 6 10 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
829 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190111201 ZPUPSA LADGAON Vijayraj Gajanan Etther Ladgaon MALE 3 9 5 RP YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
830 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190113202 ZPPSA NAIGAVAN Abhishke Santosh Hiwale Adgaon Sarak MALE 9 16 5 RT YES YES Tricycle Conventional Right Hand Drive (STUTI) None None
831 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190114201 ZPUPSA PANDHARPUR CPS Swarli3 Swarali sundar Talle FEMALE 3 9 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode None
832 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190115301 ZPUPSA PISADEVI CPS Dnyaneshwari Shivaji Pathade Jadhavwadi FEMALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
833 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190115301 ZPUPSA PISADEVI CPS Varad Rajendra Patil Cidco N7 MALE 5 11 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
834 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190115301 ZPUPSA PISADEVI CPS DIVYA ANIL MULE SAI NAGAR PISADEVI 7038662335 FEMALE Not Applicable 13 8 TEACHER YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
835 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190116501 ZPPSA SYEDPUR Kartik Pradeep Davne Sayyadpur MALE 1 6 8 RT YES YES Caliper None None
836 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190117201 ZPUPSA SANJKHEDA Payal Raosaheb Sarode sanjkheda FEMALE 3 9 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
837 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190117401 ZPUPSA SAWANGI Shailesh Sanjay Borade sawangi MALE 2 8 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
838 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190117401 ZPUPSA SAWANGI Bushara Bano Jakim Shaikh Sawangi FEMALE 1 8 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
839 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190117401 ZPUPSA SAWANGI Swaroop Summya Mapari Satara MALE Anganwadi 4 8 RP YES YES Caliper Rollator Size I (Child) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
840 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190117501 ZPUPSA SATARA CPS Deshpande Shambhavi Pralhad Satara FEMALE 6 12 8 RT YES YES Caliper CP Wheelchair with Commode None
841 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190117501 ZPUPSA SATARA CPS Sai Babasaheb Jathar Satara MALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
842 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190117501 ZPUPSA SATARA CPS Tanisha Shashikant Thakar Satara FEMALE Anganwadi 4 1 TEACHER YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
843 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190117501 ZPUPSA SATARA CPS Tanmay Ganesh Chavan Satara Tanda MALE 4 11 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
844 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190117525 Z P H S KANYA AURANGPURA URDU Aaditya Balu Pardeshi Tisgaon mhada colony MALE 6 14 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) CP Wheelchair with Commode None
845 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190117701 ZPUPSA SINDHON Mudatshir Raju Shaikh Sindon MALE 1 6 10 RP YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
846 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190117701 ZPUPSA SINDHON Avesh Ansar Shaikh Sindon MALE 1 6 5 RP YES YES Caliper None None
847 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190118401 ZPPSA SHEVGA Shabnam Fayyajkhan Pathan Shevga FEMALE 2 7 13 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
848 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190118401 ZPPSA SHEVGA Shabnam Fayyaz Pathan Shevga FEMALE 2 7 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
849 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190119201 ZPPSA TAKLI SHIMPI Omkar Vivek Phatale Takli shimpi MALE 1 6 1 RT YES YES Braille Kit None None
850 2021-22 Aurangbad Aurangabad 27190121901 ZPUPSA NAIGAON Shirin Nisar Sayyad naigaon FEMALE 1 8 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
851 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190200701 ZPCPSG AMBELOHAL SAKSHI GAUTAM ALHAT AMBEHOL,GANGAPUR MALE 8 13 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode None
852 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190200802 SANT JANARDHAN SWAMI VIDYALAYA Bhavlal Limbaji Ruiwale Asegaon MALE 11 17 8 RP YES YES Wheel Chair Non Folding ? Adult Size CP Wheelchair with Commode None
853 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190200802 SANT JANARDHAN SWAMI VIDYALAYA VIJAY PUJARAM DANGURDE ASEGAON,GANAGAPUR MALE 10 16 8 RP YES YES CP Wheelchair with Commode Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None
854 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190201001 ZPPSG AGAR WADGAON DHANGARWADI ASHARAF ANIS SHAIKAH MALE 1 6 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery
855 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190201601 ZPPUPSG BHOIGAON FARHAN AYYUB PATHAN BHOIGAON MALE 8 14 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
856 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190202501 ZPPUPSG BORGAON Rudra Digambar Bargal At-Borgaoan post-Ambelehol, Gangapur MALE Anganwadi 3 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
857 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190203401 ZPPSG DINWADA AROHI INDAR THOMBRE DINWADA,GANGAPUR FEMALE Anganwadi 3 5 TEACHER YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
858 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190203602 LOKNETE SAHEBRAO PATIL DONGAONKAR MADHYAMIK VID. DONGAON Prasad ashok wagh Dongaon MALE 7 13 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
859 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190203701 ZPPUPSG DHAMORI KH. RANI BABASAHEB MANDAVGAD DHANORI.KH.GANGAPUR FEMALE 7 13 5 RP YES YES Caliper None None
860 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190203901 ZPPUPSG DIGHI LAXMI KISHOR GORAKHDHAMKE KALEGAON,DIGHI,GANGAPUR FEMALE 7 13 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
861 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190204101 ZPPUPSG DHOREGAON MJID SHAIKH JAMIL DHOREGAON.GANGAPUR MALE 3 8 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
862 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190204201 ZPPUPSG DAHEGAON YURAJ SUNIL BORKAR DAHEGAON,GANGAPUR MALE 1 6 10 RP YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
863 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190204201 ZPPUPSG DAHEGAON KHUSHI SUNIL BORKAR DAHEGAON,GANGAPUR FEMALE 6 12 10 RP YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
864 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190204501 ZPPUPSG EKLEHARA Ritesh narayan deshmukh Eklehera MALE 7 13 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
865 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190204501 ZPPUPSG EKLEHARA AMRUTA RITESH DESHMUKH EKLAHERA FEMALE Anganwadi 5 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
866 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190205401 ZPPUPSG GAVLISHIVRA Pawan jagannath kere Gavlishivra MALE 7 14 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
867 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190205730 Z P C P S WALUJ URDU ADNAN ZAKIR SHAIKH WALIJ,GANGAPUR MALE 1 6 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
868 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190205730 Z P C P S WALUJ URDU SWAPNIL BABASAHEB BHANDARE WALIJ,GANGAPUR MALE 8 13 1 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
869 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190205801 ZPPUPSG WADGAON Rohit Kachru Dabhale At-wadgaon post-Ambelohal Gangapur MALE 6 11 5 RT YES YES Caliper None None
870 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190207001 ZPPUPSG JAMBHALA Gayatri sominath wagh Jambhala FEMALE 7 13 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
871 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190207201 ZPPUPSG JOGESHWARI SHRADHA KAKASAHEB KARDILE JOGESHWARI,GANGAPUR MALE Anganwadi 5 5 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
872 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190207201 ZPPUPSG JOGESHWARI PRUTHIRAJ VIKRAM KABRA JOGESHWARI,GANGAPUR MALE 4 10 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I Caliper None
873 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190207901 ZPPSG KATE PIMPALGAON SAMADHAN RAMBHAU JANRAO AT-KATE PIMPALGAON,GANGAPUR MALE Anganwadi 4 8 RT YES YES Caliper None None
874 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190208201 ZPPUPSG KHOJEWADI SHIVANI DNYASHWAR DHONDKAR PRATAPNAGAR,AURANGABAD FEMALE 4 10 10 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
875 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190211701 ZPPUPSG NARAYANPUR B Shahid kalim shaikh Narayanpur budruk MALE 2 7 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
876 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190211701 ZPPUPSG NARAYANPUR B SOPIYAN SALIM SHAIKH NARAYNPUR ,GANGAPUR MALE 3 8 1 TEACHER YES YES Braille Kit None None
877 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190212501 ZPPUPSG PIMPALGAON Prajwal Dnyaneshwar Baduge Pimpalgaon divshi MALE 6 13 5 RP YES YES Caliper Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I None
878 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190213801 ZPPUPSG RAIPUR Akash dyaneshwar kirtikar Raipur MALE 10 16 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II None None
879 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190213801 ZPPUPSG RAIPUR Pratik Sakharam Kirtikar Raipur MALE 4 10 10 RP YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
880 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190213901 ZPPSG RANJANGAON POL FATEMA SATTAR PATHAN PAWANNAGAR,GANGAPUR FEMALE Anganwadi 2 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
881 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190214201 ZPPSG RAMRAI PREM PRAKASH KHOTKAR RAMRAI,GANGAPUR MALE 4 10 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) CP Wheelchair with Commode None
882 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190214301 ZPPSG RAMRAIWADI JOYA SARUDDIN PATHAN RAMPURWADI,GANGAPUR FEMALE 7 13 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode None
883 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190214401 ZPPUPSG RANJANGAON SHENPUNJI Rizawan aktar sayyad Ranjangaon s p MALE 1 7 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
884 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190214401 ZPPUPSG RANJANGAON SHENPUNJI PRASENJIT ARUN SHEJWAL RANJANGAON,SHENPUNJI,GANGAPUR MALE 5 11 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
885 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190214417 SHAHID BHAGATSING HIGHER SCECONDARY SCHOOL RANJANGAON S P OM SUDAM THUBE RANJANGAON S. P. MALE 7 12 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
886 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190216901 ZPPSG SHENDURWADA CPS MIJAN MOSIN PATHAN SHENDURWADA,GANGAPUR MALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
887 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190216901 ZPPSG SHENDURWADA CPS ANAS BABU PATHAN SHENDURWADA,GANGAPUR MALE Anganwadi 6 5 RP YES YES Caliper Rollator Size I (Child) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
888 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190216902 ZPUPtoHSG SHENDURWADA Sakshi ganpati pote Shendurwada FEMALE 7 14 5 RP YES YES Tricycle Conventional Left Hand Drive (GATIMAN) Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Small None
889 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190217601 ZPPUPSG TOKI Aditya navnath mate Toki MALE 4 11 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
890 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190217601 ZPPUPSG TOKI TEJAS RAMKISAN SHEJVAL TOKI,GANGAPUR MALE 4 10 1 RT YES YES Daisy Player Smart Cane Type I None
891 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190217601 ZPPUPSG TOKI NAITIK RAMKISAN SHEJWAL TOKI,GANGAPUR MALE 2 8 1 RT YES YES Braille Kit None None
892 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190218001 ZPPUPSG TEMBHAPURI PRANITA GANESH KHAWALE TEMBHAPURI,GANGAPUR FEMALE 6 12 1 RT YES YES Daisy Player None None
893 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190218501 ZPPUPSG VITAVA SAINATH VIKAS GAVDE VITAVA ,TA-GANGAPUR, MALE Anganwadi 3 8 RP YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
894 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190219101 ZPPUPSG WARZADI DIPAK DEVICHAND BIGHOT VARZADI MALE 7 13 10 RT YES YES Caliper None None
895 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190219414 TRIMURTI BALAK MANDIR WALUJ DNAESHWAR JAGANNATH GAJBHAR BAJAJNAGAR,GANGAPUR MALE 7 13 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
896 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190219432 ORCHID ENGLISH SCHOOL BAJANAGAR Prathmesh parasram dhage Wadgaon kolhati MALE 6 12 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode None
897 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190219478 HAPPY CHILD ENGLILSH SCHOOL RAJNGAON S P KHUSHI RAJU RAJPUT RANJANGAON SP FEMALE 5 10 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
898 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190219701 ZPPUPSG ZODEGAON KHUSHI AJAY RAJPUT ZODEGAON.GANGAPUR MALE 3 9 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) CP Wheelchair with Commode None
899 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190220102 ZPPUPSG LIMBE JALGAON TANVIR RASHID PATHAN LIMBE JALGAON,GANGAPUR MALE 4 10 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II None None
900 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190220102 ZPPUPSG LIMBE JALGAON Hansen Shakil Shaikh Limbejalgaon MALE Anganwadi 4 5 TEACHER YES YES Caliper None None
901 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190220102 ZPPUPSG LIMBE JALGAON MAHEK SHAKIL SHAIKH LIMBE JALGAON,GANGAPUR FEMALE 2 7 10 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
902 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190220103 SHANEWHWAR MADHYAMIK VIDYALAYA LIMBE JALGAON Mahek shakil khan Limbejalgaon TRANSGENDER 2 7 10 RP YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
903 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190220103 SHANEWHWAR MADHYAMIK VIDYALAYA LIMBE JALGAON AKASH NAGESH DHANE LIMBE JALGAON,GANGAPUR MALE 9 15 5 RP YES YES Caliper Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II None
904 2021-22 Aurangbad Gangapur 27190221204 Z P P S RAJANGAON SHENPUNJI URDU UJER SATTAR PATHAN RANJANGAON,SHENPUNJI,GANGAPUR FEMALE 2 7 13 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Rollator Size I (Child)
905 2021-22 Aurangbad Kannad 27190303705 CHHATRAPATI PS CHINCOLI LI Sahil Indrajeet Balange Chincholi MALE 1 6 5 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
906 2021-22 Aurangbad Kannad 27190304701 ZPPUPSKA DEVGAON R CPS ARSHAD SATTAR SHAIKH MATEGAON,KANNAD MALE 7 14 5 RP YES YES Caliper None None
907 2021-22 Aurangbad Kannad 27190308401 ZPPUPSKA JAMDI J Pardeshi Swayam Ganesh Jamdi MALE 3 10 1 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
908 2021-22 Aurangbad Kannad 27190309506 SANT DNYANESHWAR V. KANNAD Rohit Dilip Kewat Shivnagar MALE 9 15 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II None
909 2021-22 Aurangbad Kannad 27190314301 ZPPUPSKA NIMBHORA SRAVNI KISHOR SURYVANSHI NIMBHOR,KANNAD FEMALE 1 6 5 RT YES YES Caliper None None
910 2021-22 Aurangbad Kannad 27190318701 ZPPUPSKA TADPIMPALGAON Akshay Ravindra Sonawane Tadpimpalgaon MALE 3 8 5 RP YES YES Caliper None None
911 2021-22 Aurangbad Kannad 27190320401 ZPPUPSKA VITKHEDA Aradhya Ramesh Jadhav Vitkheda FEMALE 1 6 5 RP YES YES Caliper None None
912 2021-22 Aurangbad Kannad 27190320401 ZPPUPSKA VITKHEDA Pathan Rukkaiyya Hakim Vitkheda FEMALE 2 8 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) CP Wheelchair with Commode None
913 2021-22 Aurangbad Kannad 27190320401 ZPPUPSKA VITKHEDA Atik Hakim Pathan vitkheda MALE Anganwadi 3 8 RT YES Caliper None None
914 2021-22 Aurangbad Khultabad 27190400701 ZPPUPSKH CHINCHOLI Nikhil Dhiraj Gomladu Chincholi MALE 2 8 5 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
915 2021-22 Aurangbad Khultabad 27190401102 MAHARAJA SAYAJIRAO GAIKWAD Sohel Laddu Shaikh Daregaon MALE 7 13 8 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
916 2021-22 Aurangbad Khultabad 27190401501 ZPPSKH ELLORA Arahan Salim shaikh Verul MALE 4 9 5 RP YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
917 2021-22 Aurangbad Khultabad 27190401601 ZPPUPSKH GHODEGAON Samadhan Anna Mahalkar Ghodegaon MALE 1 9 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
918 2021-22 Aurangbad Khultabad 27190402004 NATH MADHYAMIK VIDYALAYA Shital Sanjay Pawar Galleborgaon FEMALE 11 17 5 RT YES YES Caliper None None
919 2021-22 Aurangbad Khultabad 27190402004 NATH MADHYAMIK VIDYALAYA Rahul Dadarao Sonawne galleborgaon MALE 10 16 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode None
920 2021-22 Aurangbad Khultabad 27190402603 ZPPSKH JONWALWADI Ankita Jagdish Bhalerao Pimpalgaon FEMALE 2 7 5 RP YES YES Caliper None None
921 2021-22 Aurangbad Khultabad 27190404501 ZPPUPSKH PALASGAON Sai Arjun Bhosle Palasgaon MALE 5 11 10 TEACHER YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) CP Wheelchair with Commode
922 2021-22 Aurangbad Khultabad 27190405303 ZPPUPSKH KHULTABAD URDU Abdul Khuddus Shaikh Khultabad MALE 3 8 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) CP Wheelchair with Commode None
923 2021-22 Aurangbad Khultabad 27190405303 ZPPUPSKH KHULTABAD URDU Shah Nabib Shah Fakir F Anga wadi Takarwadi MALE Anganwadi 4 8 RP YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
924 2021-22 Aurangbad Khultabad 27190405304 ZPPUPSKH KHULTABAD MARATHI Rahim Fail Khan Khultabad MALE 8 15 5 RP YES YES Jaipur/Artifical Limbs Tricycle Conventional Right Hand Drive (STUTI) None
925 2021-22 Aurangbad Khultabad 27190405305 KAMLA NEHRU KANYA VIDDALAY KHU Dipak Sidram Pawar Khultabad MALE 11 17 5 RT YES YES Tricycle Conventional Right Hand Drive (STUTI) None None
926 2021-22 Aurangbad Khultabad 27190405307 MUKTANAND VID. MANDIR Afzal Faim Pathan Rajiv Gandhi Nagar MALE 11 17 10 RT YES YES Smart Cane Type I Daisy Player None
927 2021-22 Aurangbad Khultabad 27190405801 ZPPUPSKH SULTANPUR Aryan Sagar Mali Sultanpur3 MALE Anganwadi 3 1 RP YES YES Caliper None None
928 2021-22 Aurangbad Khultabad 27190406701 ZPPSKH THAKURWADI Arti Rajendra Gangad Nirgudi FEMALE 2 8 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
929 2021-22 Aurangbad Khultabad 27190408301 ZPPSKH WADGAON Suresh Gulab Raut Wadgaon MALE 1 6 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
930 2021-22 Aurangbad Paithan 27190500101 ZPPUPSP APEGAON CPS MAULI EKNATH MISAL APEGAON,PAITHAN MALE 1 6 10 RP YES YES Caliper None None
931 2021-22 Aurangbad Paithan 27190500701 ZPPUPSP ADGAON Gayatri Santosh Chintamani Adgaon Jawale MALE 2 8 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
932 2021-22 Aurangbad Paithan 27190500701 ZPPUPSP ADGAON SRUTI RAJU LAD ADGAON JAVLI,PAITHAN FEMALE 3 9 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Rollator Size I (Child) None
933 2021-22 Aurangbad Paithan 27190500801 ZPPUPSP ANTARWALI KHANDI KARTIK VISHNU GOTE ANTARWADI KHANDI FEMALE 9 14 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
934 2021-22 Aurangbad Paithan 27190502702 ZPPUPSP CHITTEGAON CPS VISHNU BABASAHEB NARWADE CHITTEGAON MALE 1 6 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
935 2021-22 Aurangbad Paithan 27190502702 ZPPUPSP CHITTEGAON CPS SANTOSH TUKARAM GAIDHANE CHITTEGAON,PAITHAN MALE 7 13 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Tricycle Conventional Right Hand Drive (STUTI) None
936 2021-22 Aurangbad Paithan 27190502702 ZPPUPSP CHITTEGAON CPS ARYAN RAJU NARWDE CHITTEGAON,PAITHAN MALE 2 7 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
937 2021-22 Aurangbad Paithan 27190502702 ZPPUPSP CHITTEGAON CPS RAHUL SANJAY GAIKWAD CHITTEGAON,PAITHAN MALE 9 15 8 RT YES YES Caliper None None
938 2021-22 Aurangbad Paithan 27190503501 ZPPSP DHAKEPHAL PRASAD KAKASAHEB GONTE DHAKEPHAL MALE 3 8 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
939 2021-22 Aurangbad Paithan 27190503501 ZPPSP DHAKEPHAL SHREYASH SATISH SHRISUNDAR DHAKEPHAL MALE 1 6 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
940 2021-22 Aurangbad Paithan 27190504201 ZPPUPSP DHORKEEN CPS ARFAN NISAR SHAH DHORKIN,PAITHAN MALE Anganwadi 5 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Rollator Size I (Child)
941 2021-22 Aurangbad Paithan 27190504201 ZPPUPSP DHORKEEN CPS SUNIL KANTILAL RATHOD DHORKIN,PAITHAN MALE 6 12 8 RT YES YES Caliper None None
942 2021-22 Aurangbad Paithan 27190506701 ZPPSP GHARI Jikra javed pathan Pategaon FEMALE Anganwadi 5 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
943 2021-22 Aurangbad Paithan 27190507301 ZPPSP HIRAPUR NILESH DIPAK HATANGLE HIRAPUR,PAITHAN MALE 2 7 1 RP YES YES Braille Kit None None
944 2021-22 Aurangbad Paithan 27190507601 ZPPUPSP ISARWADI SAINATH RAMRAO RANJNE ISARWADI,PAITHAN MALE 4 10 8 RP YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
945 2021-22 Aurangbad Paithan 27190507601 ZPPUPSP ISARWADI VASIM TAYYAB SHAIKH ISARWADI.PAITHAN MALE 6 12 8 RP YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI)
946 2021-22 Aurangbad Paithan 27190507601 ZPPUPSP ISARWADI KISHOR GANESH RANJNE ISARWADI,PAITHAN MALE 4 6 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) None None
947 2021-22 Aurangbad Paithan 27190514201 ZPPUPSP PADLI SONALI ANIL GAIKWAD PADLI,PAITHAN FEMALE 5 11 5 RT YES YES Caliper None None
948 2021-22 Aurangbad Paithan 27190514901 ZPPUPSP PATEGAON CPS PRANAY KESHAV BADE PATEGAON MALE Anganwadi 4 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
949 2021-22 Aurangbad Paithan 27190515101 PUNYASHLOK AHILYA ASHRAMSHALA ADANAN ILIYAS PATHAN PIMPALWADI MALE 3 8 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
950 2021-22 Aurangbad Paithan 27190515102 ZPPUPSP PIMPALWADI MARATHI CPS Ashmira shaikh mehemud Pimpalwadi pirachi FEMALE 2 8 8 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
951 2021-22 Aurangbad Paithan 27190515102 ZPPUPSP PIMPALWADI MARATHI CPS RAJESHWARI NATHA DHORMALE PIMPALWADI FEMALE 3 8 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
952 2021-22 Aurangbad Paithan 27190515102 ZPPUPSP PIMPALWADI MARATHI CPS ASHISH DIPAK JAGDHANE RAMESHWARNAGAR,PAITHAN MALE 4 10 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
953 2021-22 Aurangbad Paithan 27190515109 Z P C P S PIMPALWADI URDU PALAK MAHINDRA CHABUKSWAR PIMPLALWADI,PAITHAN FEMALE Anganwadi 3 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
954 2021-22 Aurangbad Paithan 27190515109 Z P C P S PIMPALWADI URDU IRAM SHAKIR SHAIKH PIMPLALWADI,PAITHAN MALE Anganwadi 2 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
955 2021-22 Aurangbad Paithan 27190515109 Z P C P S PIMPALWADI URDU REHAN JAKER SHAIKH PIMPLALWADI,PAITHAN MALE 5 11 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
956 2021-22 Aurangbad Paithan 27190515312 ZPUPtoHSP PAITHAN BOYS VARAD SUNIL SHINDE NATHNAGAR,PAITHAN MALE Anganwadi 3 8 Caliper Rollator Size I (Child) None
957 2021-22 Aurangbad Paithan 27190516001 ZPPUPSP SOMPURI SAI CHANDRKANT KADAM SOMPURI FEMALE 4 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
958 2021-22 Aurangbad Paithan 27190516001 ZPPUPSP SOMPURI NIKHIL CHANDRKANT KADAM SOMPURI MALE 7 13 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
959 2021-22 Aurangbad Paithan 27190517701 ZPPUPSP TAKLI PAITHAN SHRAVANI BHAGWAN GORE TAKLI PAITHAN FEMALE Anganwadi 4 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
960 2021-22 Aurangbad Paithan 27190517701 ZPPUPSP TAKLI PAITHAN SAMARTH SURESH WAGHMARE TAKALI,PAITHAN MALE 4 10 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
961 2021-22 Aurangbad Paithan 27190518501 ZPPUPSP TALKLI AMBAD GAURAVI BHAGWAN GORE TAKLI AMBHAD FEMALE 1 7 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
962 2021-22 Aurangbad Paithan 27190519601 ZPPUPSP WARUDI ADITYA LAXAMAN MASHARUP WARUDI MALE 1 6 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
963 2021-22 Aurangbad Paithan 27190519701 ZPPUPSP WAHEGAON RAMESHWAR NIVRUTI GHODKE WAHEGAON,PAITHAN MALE 1 6 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
964 2021-22 Aurangbad Paithan 27190520701 ZPPSP KAPUSWADI NUMAN JAVED SHAIKH KAPUSWADI,PAITHAN MALE 3 9 5 RT YES YES Caliper None None
965 2021-22 Aurangbad Sillod 27190600306 MAHATMA JYOTIBA PHULE PS AJT APEKSHA DILIP GAIKWAD AJINTHA,SILLOD FEMALE 8 14 8 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II Tricycle Conventional Right Hand Drive (STUTI) None
966 2021-22 Aurangbad Sillod 27190600803 ZPPSSI ANDHARI CPS YOGESH RAMESH SONAWANE ABDHARI MALE 7 14 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
967 2021-22 Aurangbad Sillod 27190600803 ZPPSSI ANDHARI CPS ISHRAT TARANUM PATEL ANDHARI,SILLO FEMALE 7 13 13 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
968 2021-22 Aurangbad Sillod 27190600803 ZPPSSI ANDHARI CPS ROHAN DNYASHWAR SONVANE ANDHARI,SILLOD MALE 6 12 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
969 2021-22 Aurangbad Sillod 27190600804 ZPUPtoHSSI ANDHARI Manoj ramdas pandav Andhari MALE 9 14 5 RT YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Small Tricycle Conventional Right Hand Drive (STUTI) None
970 2021-22 Aurangbad Sillod 27190600901 ZPUPSSI ASADI Trupti apparao jadhav Asadi FEMALE 5 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
971 2021-22 Aurangbad Sillod 27190600901 ZPUPSSI ASADI YASH SURESH BORDE ASADI,SILLOD MALE 8 14 5 RT YES YES Tricycle Conventional Right Hand Drive (STUTI) None None
972 2021-22 Aurangbad Sillod 27190600901 ZPUPSSI ASADI KARTIK VITHAL TARDE ASADI,SILLOD MALE 2 8 1 RP YES YES Braille Kit None None
973 2021-22 Aurangbad Sillod 27190601501 YESHWANT VIDYALAYA PALOD SHAIKH BILAL SHAIKH AKIL PALOD,SILLO MALE 2 8 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
974 2021-22 Aurangbad Sillod 27190601501 YESHWANT VIDYALAYA PALOD RUKSANA NABI SHAHA PALOD,SILLO FEMALE 3 8 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
975 2021-22 Aurangbad Sillod 27190601602 NETAJI SUBASH VIDYLAYA BALAPUR DIVYA DURGADAS INGALE BALAPUR,SILLOD FEMALE 9 15 5 RT YES YES Caliper None None
976 2021-22 Aurangbad Sillod 27190602001 ZPPSSI BHARADI CPS KRISH KARTIK GHORE AT-BHARADI,SILLOD,DIST-AURANGABAD MALE 6 6 5 RP YES YES Caliper None None
977 2021-22 Aurangbad Sillod 27190602701 ZPUPSSI BORGAON SARWANI NEHA NANDU MORE BORGAON SARWANI FEMALE 2 7 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
978 2021-22 Aurangbad Sillod 27190602707 Z P P S BORGAON SARWANI URDU ALFIYA PASOL KHAN PATHAN BORGAON SARWANI FEMALE 1 6 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
979 2021-22 Aurangbad Sillod 27190602707 Z P P S BORGAON SARWANI URDU AMAN USMAN SHAIKH BORGAON SHRAVANI MALE Anganwadi 5 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
980 2021-22 Aurangbad Sillod 27190603101 ZPUPSSI CHANDAPUR Mohan shalikram palode Chandapur MALE 3 9 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
981 2021-22 Aurangbad Sillod 27190604401 ZPUPSSI DHAWDA VISHVJIT HARSHKUMAR OVHEKAR DHAVDA MALE 1 6 10 RP YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
982 2021-22 Aurangbad Sillod 27190604501 ZPPSSI DEULGAON BAZAR SAIRAJ CHANDRABHAN SONNE DEULGAON BAZAR,SILLOD MALE Anganwadi 3 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
983 2021-22 Aurangbad Sillod 27190604502 M.V.R. SHINDE HS DEOLGAON BAZA Komal premsing pakal Deulgaon bazar FEMALE 8 14 5 RP YES YES Caliper None None
984 2021-22 Aurangbad Sillod 27190604801 ZPUPSSI DONGARGAON TOHID JAVED DESHMUKH DONGARGAON,SILLOD MALE Anganwadi 5 5 RP YES YES Caliper None None
985 2021-22 Aurangbad Sillod 27190604801 ZPUPSSI DONGARGAON ABUJAR KHAN AHEMAD KHAN DONGARGAON,SILLOD MALE 7 14 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
986 2021-22 Aurangbad Sillod 27190604801 ZPUPSSI DONGARGAON IKRA SHAKIL DESHMUKH DONGARGAON,SILLOD MALE Anganwadi 5 10 RT YES YES Caliper None None
987 2021-22 Aurangbad Sillod 27190605301 ZPUPSSI GHATNANDRA PARWEZ ANIS PATHAN GHATNANDRA,SILLOD MALE 2 7 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
988 2021-22 Aurangbad Sillod 27190605313 Z P P S GHATNANDRA URDU HASINA ISMAIL SHAH AT-GHATNANDRA,SILLOD FEMALE 3 8 5 RP YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Small None None
989 2021-22 Aurangbad Sillod 27190605313 Z P P S GHATNANDRA URDU ANKUSH RAGHUNATH NAGRE GHATNANDRA,SILLLOD MALE 5 10 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
990 2021-22 Aurangbad Sillod 27190605401 ZPUPSSI GHATAMBRI Dhage om raju Ghatambri MALE 5 11 5 RP YES YES CP Wheelchair with Commode None None
991 2021-22 Aurangbad Sillod 27190605501 ZPUPSSI GOLEGAON BK Mohammad sahud rayal deshamukh Golegaon bk MALE 1 6 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
992 2021-22 Aurangbad Sillod 27190605501 ZPUPSSI GOLEGAON BK SAI KRUSHNA DHANKAR GOLEGAON,SILLOD MALE 4 10 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) None None
993 2021-22 Aurangbad Sillod 27190605501 ZPUPSSI GOLEGAON BK ANUSHKA SANJAY BANKAR GOLEGAON,SILLOD FEMALE 4 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
994 2021-22 Aurangbad Sillod 27190605601 ZPPSSI GOLEGAON KH Pragti ganesh ingle Bolegaon khurd FEMALE 2 8 5 Caliper None None
995 2021-22 Aurangbad Sillod 27190605601 ZPPSSI GOLEGAON KH PRANAV ANIL MULE GOLEGAON,SILLOD MALE 5 11 8 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
996 2021-22 Aurangbad Sillod 27190605705 RANESHWAR VIDYLAYA HATTI Ritesh deepak bansode Hatti MALE 9 15 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
997 2021-22 Aurangbad Sillod 27190606802 DAYANAND VIDYALAYA GHATAMBRI GAYTRI LAKSHMAN SNNE AT-GHATANBARI,PO-AMBHAI,SILLOD FEMALE 5 11 5 RP YES YES Caliper None None
998 2021-22 Aurangbad Sillod 27190607001 ZPUPSSI KERHALA CPS Kaveri ganesh endole Kerhala FEMALE 3 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
999 2021-22 Aurangbad Sillod 27190607001 ZPUPSSI KERHALA CPS UTTAM PANDURANG HAASE KERHALA,SOLLOD MALE 2 7 5 RT YES YES Caliper None None
1000 2021-22 Aurangbad Sillod 27190607001 ZPUPSSI KERHALA CPS UMMEDBI AA.MANNAT SHAH KERHALA,SILLOD FEMALE 7 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1001 2021-22 Aurangbad Sillod 27190607001 ZPUPSSI KERHALA CPS REHAN SATTAR PATHAN KERHALA,SILLOD MALE 5 11 5 RT YES YES Caliper None None
1002 2021-22 Aurangbad Sillod 27190607001 ZPUPSSI KERHALA CPS ARISH AJAR SAYYAD KERHALA,SILLOD MALE 7 13 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1003 2021-22 Aurangbad Sillod 27190607001 ZPUPSSI KERHALA CPS ARISH AJAHAR SAYYAD AT.POST.KERHALA.SILLOD MALE 7 13 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1004 2021-22 Aurangbad Sillod 27190607010 ZPPSSI PABALWADI KERHALA CHHAYA GORAKSHNATH KORDIWAL PALSHI,SILLOD FEMALE Anganwadi 3 5 TEACHER YES YES Caliper Caliper Caliper
1005 2021-22 Aurangbad Sillod 27190607010 ZPPSSI PABALWADI KERHALA SAI ASHOK KUMAVAT KERHALA,SILLOD MALE 2 7 5 RP YES YES Caliper None None
1006 2021-22 Aurangbad Sillod 27190607101 ZPUPSSI KOTNANDRA Shivraj krishna nikam Kotnandra FEMALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1007 2021-22 Aurangbad Sillod 27190607101 ZPUPSSI KOTNANDRA Jay ankush dindore Kotnandra MALE 2 7 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1008 2021-22 Aurangbad Sillod 27190608001 ZPUPSSI LIHA KHEDI ANUSHKA CHANDRABHAN SAKHALE LIHA KHEDA,SILLOD FEMALE 4 10 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1009 2021-22 Aurangbad Sillod 27190608601 ZPUPSSI MANDNA Arushi sojaram dafal Mandana FEMALE 3 9 5 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Rollator Size II (Adult)
1010 2021-22 Aurangbad Sillod 27190608701 ZPUPSSI MANGRUL FARIYABI SHAIKH NASIR MANGRUL,SILLOD FEMALE 4 10 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1011 2021-22 Aurangbad Sillod 27190609202 INDIRA GANDHI VIDYALAY, MHASLA BK. SHAIN SANDHU SHAH MHASLA.BK,SILLOD MALE 9 15 5 RT YES YES Tricycle Conventional Right Hand Drive (STUTI) None None
1012 2021-22 Aurangbad Sillod 27190610002 NEW HS NILLOD Tanvi dyaneshwar magar Nillod FEMALE 5 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1013 2021-22 Aurangbad Sillod 27190610002 NEW HS NILLOD GORADE ATUL AJINATH AT POST NILLOD TA.SILLOD DIST.AURANGABAD MALE 5 10 8 RP YES YES Caliper Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Rollator Size II (Adult)
1014 2021-22 Aurangbad Sillod 27190610003 ZPUPSSI GAJANAN NAGAR NILLOD Aradhya ramesh aher Nillos FEMALE 2 8 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1015 2021-22 Aurangbad Sillod 27190610007 ZPPSSI DABHADEWADI KAYGAON GAYTRI SUBHASH KHARAT KAYGAON,SILLOD FEMALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1016 2021-22 Aurangbad Sillod 27190610201 ZPUPSSI PALOD CPS Vaibhav ganesh daud Panwadod bu MALE 10 16 5 RT YES YES Caliper None None
1017 2021-22 Aurangbad Sillod 27190610501 ZPUPSSI PALSHI SHUBHAM MADHAVRAO BAMBARDE PALSHI,SILLOD MALE 3 9 5 RP YES YES Caliper None None
1018 2021-22 Aurangbad Sillod 27190610801 ZPPSSI PANWADOD BK CPS Kashyap manu umashankat Panwadod budruk MALE 2 8 5 RP YES YES Caliper None None
1019 2021-22 Aurangbad Sillod 27190610801 ZPPSSI PANWADOD BK CPS SOMESH VITTHAL JADHAV AT-DHOTRA,TA-SILLOD DIST-AURANGABAD MALE 8 15 5 RP YES YES Tricycle Conventional Right Hand Drive (STUTI) Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II None
1020 2021-22 Aurangbad Sillod 27190610802 ZPUPtoHSSI PANWADOD BK Sominath samadhan salve Panwadod bu MALE 9 15 5 RT YES YES Caliper None None
1021 2021-22 Aurangbad Sillod 27190611401 ZPUPSSI PIMPALGAON GHAT Vaibhav santosh hake Pimpalgaon ghat MALE 8 14 3 BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1022 2021-22 Aurangbad Sillod 27190613218 ZPUPtoHSSI SHIVNA Divya ashok kale Shivna FEMALE 7 13 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1023 2021-22 Aurangbad Sillod 27190613218 ZPUPtoHSSI SHIVNA Ritesh santosh jagtap Shivna MALE 8 14 10 RP YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1024 2021-22 Aurangbad Sillod 27190613218 ZPUPtoHSSI SHIVNA Arun balu payghon Shivna MALE 8 14 5 RP YES YES Caliper None None
1025 2021-22 Aurangbad Sillod 27190613218 ZPUPtoHSSI SHIVNA Shaikh arbaj ahaikh muktar Shivana MALE 6 12 3 BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1026 2021-22 Aurangbad Sillod 27190613402 ZPUPSSI SILLOD CPS ARISH MUBARAK SHAH SILLOD MALE 2 8 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1027 2021-22 Aurangbad Sillod 27190613430 RAMKRUSHNA VID. SILLOD CHETAN SURESH BIDVE SILOD MALE 8 15 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I None None
1028 2021-22 Aurangbad Sillod 27190613801 ZPUPSSI TAKLI JIVRAG ARTI SAKHARAM KHANDMINCHE TAKLI JIVRAG FEMALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1029 2021-22 Aurangbad Sillod 27190613803 SHRI SHIVCHATRPATI MAD VID TAKLI JI SHUBHAM BHAGWAN JIVRAG TAKLI JIVRAG,SILLO MALE 10 16 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1030 2021-22 Aurangbad Sillod 27190614301 ZPUPSSI UNDANGAON CPS MADIYA TABATSSUM KHAN UNDANGAON FEMALE 3 8 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1031 2021-22 Aurangbad Sillod 27190614332 Z P CPS UNDANGAON URDU TOSEEB RAFIK SHAIKH UDANDGAON,SILLOD MALE 6 12 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1032 2021-22 Aurangbad Sillod 27190614403 MAHATMA PHULE VID. UPLI VARSHA SHANKAR JADHAV UPALI,SILLOD FEMALE 4 10 1 TEACHER YES YES Braille Cane Folding for Visually Handicapped (Deluxe) Daisy Player None
1033 2021-22 Aurangbad Sillod 27190615601 ZPUPSSI WANGI KH Kaushal laxman murkute Wangi khurd MALE 3 9 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1034 2021-22 Aurangbad Sillod 27190615603 Z P P S WANGI KH URDU Gunjal roshan shankar Wangi khurd MALE 2 8 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1035 2021-22 Aurangbad Sillod 27190617001 ZPUPSSI BANKINHOLA ROHIT BHAGWAN KHARAT BANKINOHALA SILLOD MALE 7 13 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1036 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190700301 ZPPUPSSO BAHULKHEDA RAMJAN DAGDU TADVI BAHULKHEDA MALE 2 7 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1037 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190700501 ZPPSSO BANOTI CPS ALFIYA SHAFIK BEG BANOTI,SOEGAON FEMALE 3 9 5 RP YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Small None None
1038 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190700501 ZPPSSO BANOTI CPS SAHIL KAILAS SONAVNE BANOTI,SOEGAON MALE 2 8 10 RP YES YES CP Wheelchair with Commode Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1039 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190701101 ZPPSSO DASTAPUR Laxmi Gorakhpur more Dastarpur FEMALE 4 10 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1040 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190701101 ZPPSSO DASTAPUR Nayna shakil mali Dastapur FEMALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1041 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190701101 ZPPSSO DASTAPUR DIPAK MUKESH SONAVNE DASTPUR,SOEGAON MALE 2 7 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1042 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190701101 ZPPSSO DASTAPUR SHAIKH RIHAN SHAIKH RABIN DASTPUR,SOEGAON MALE 11 17 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1043 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190701301 ZPPUPSSO FARDAPUR CPS SNEHAL SIDHARTH TAYDE FARDAPUR,SOEGAON FEMALE 2 7 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1044 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190701801 ZPPSSO GONDEGAON CPS SHAIKH UMER SHAIKH JUBER KURESHI GONDEGAON,SOEGAON MALE 5 11 5 RP YES YES Rollator Size II (Adult) None None
1045 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190701801 ZPPSSO GONDEGAON CPS SIMRAN HASAN SHAH NIMBHOR,GONDEGAON,SOEGAON FEMALE 9 15 5 RP YES YES Caliper None None
1046 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190701801 ZPPSSO GONDEGAON CPS OM MAHENDRA PAGARE GONDEGAON,SOEGAON MALE 5 10 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1047 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190701802 SB HIGHSCHOOL GONDEGAON VANSH SACHIN JAISWAL GONDEGAON,SOEGAON MALE 7 13 8 RP YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1048 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190702201 ZPPUPSSO HANUMANTKHEDA NANDINI DEVIDAS CHAVHAN HANUMANTKHEDA FEMALE Anganwadi 4 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1049 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190702801 ZPPUPSSO JARANDI CPS SANVI GANESH PATIL JARANDI,SOEGAON FEMALE 6 12 13 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1050 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190703101 ZPPUPSSO KINHI JIVIKA PRAMOD BAVISKAR KINHI,SOEGAON FEMALE Anganwadi 5 5 TEACHER YES YES Caliper None None
1051 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190704501 ZPPSSO NHAVI TANDA DIPAK DNYANESHWAR CHAWAN NAVHI TANDA.SOEGAON MALE 2 8 5 RP YES YES Caliper None None
1052 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190704501 ZPPSSO NHAVI TANDA KHUSHI BALIRAM RATHOD NAVHI TANDA.SOEGAON FEMALE 2 7 5 RP YES YES Caliper None None
1053 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190705101 ZPPUPSSO NIMBHORA Om sunil gund Nimbhora MALE Anganwadi 5 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1054 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190705101 ZPPUPSSO NIMBHORA SAMIR SHAH IMBRAN SHAH NIMBHOR,PO-GONDEGAON,TA-SOYGAON MALE 5 11 5 RT YES YES Caliper None None
1055 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190705101 ZPPUPSSO NIMBHORA DARSHAN SOPAN JADHAV NIBHORA, SOEGAON MALE 2 7 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1056 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190705101 ZPPUPSSO NIMBHORA MANAV SOPAN JADHAV NIMBHORA,SOEGAON MALE 1 6 8 Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Rollator Size II (Adult) None
1057 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190705701 ZPPUPSSO PALASHI SAMRUDHI DIPAK PATIL PALSHI,SOEGAON FEMALE 1 6 5 TEACHER YES YES Caliper None None
1058 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190706702 ZPPUPSSO SOEGAON CPS LAXMI GAJAJAN INGLE SOYGAON MALE 4 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1059 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190706702 ZPPUPSSO SOEGAON CPS SAWRABH SUNIL MANKAR SOYGAON MALE 3 9 13 TEACHER YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Rollator Size II (Adult)
1060 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190707301 ZPPUPSSO TIDKA CPS Shira rahim shaika Tidka FEMALE 1 6 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1061 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190707701 ZPPUPSSO UPPALKHEDA KRUSHNA DEVIDAS CHAVHAN UPPALKHEDA MALE Anganwadi 4 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1062 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190707701 ZPPUPSSO UPPALKHEDA SUDAM VISHNU RATHOD UPALKHEDA, SOYEGAON MALE 2 8 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1063 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190707701 ZPPUPSSO UPPALKHEDA ADIL KARAN PAWAR UPALKHEDA, SOYEGAON MALE Anganwadi 3 5 RP YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1064 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190707901 ZPPUPSSO VARKHEDI BK. Jeevan sadu jadhav Warkhedi budruk MALE 8 13 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1065 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190708101 ZPPUPSSO VARTHAN SWAMI SWARNSINGH SOLANKE AT-VARTHAN,POST-BANOTI, TA-SOYGAON MALE 3 8 9 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1066 2021-22 Aurangbad Soegaon 27190708101 ZPPUPSSO VARTHAN GUNJAN VIJAYSINGH RAJPUT VARTHAN,SOEGAON FEMALE 3 9 8 RP YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1067 2021-22 Aurangbad Vaijapur 27190800401 ZPPUPSV AMANATPURWADI Palak Manoj Dumale Amnapurwadi FEMALE 3 9 8 RP YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1068 2021-22 Aurangbad Vaijapur 27190801301 ZPPUPSV BHIVGAON Vash Nivrutti Gayke Bhivgaon MALE 5 12 1 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1069 2021-22 Aurangbad Vaijapur 27190803402 RAMKRUSHNA VID CHINCHADGAON Prerna Sidharth Jadhav Chinchadgaon FEMALE 10 16 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1070 2021-22 Aurangbad Vaijapur 27190804601 ZPPSV EKODISAGAJ Laxman sunil shinde Ekodsagaj MALE 1 6 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1071 2021-22 Aurangbad Vaijapur 27190805801 ZPPUPSV HINGONI Roshan Dipak Shinde Hingoni MALE 10 6 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1072 2021-22 Aurangbad Vaijapur 27190806302 ZPPSV GANESHWADI JANEPHAL Vaidavi Rajendra Jadhav Ganeshwadi FEMALE 1 6 5 RT YES YES Caliper None None
1073 2021-22 Aurangbad Vaijapur 27190809401 ZPPUPSV MANDAKI Saliha Kalim Shah Mandki FEMALE 1 6 8 RP YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1074 2021-22 Aurangbad Vaijapur 27190810602 ZPPSV GHADHEMALA NANDURDHOK Tejal Tulsiram Najan Gadhemala FEMALE 2 7 5 RT YES YES Caliper None None
1075 2021-22 Aurangbad Vaijapur 27190812702 NEW HS SAKHEGAON Chaitanya Popat Kale hingne MALE 5 13 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) CP Wheelchair with Commode None
1076 2021-22 Aurangbad Vaijapur 27190813601 ZPPUPSV SAVKHED GANGA Kartik Kishor Khatane Savkheda Ganga MALE 2 7 8 RP YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1077 2021-22 Aurangbad Vaijapur 27190814401 ZPPUPSV VEERGAON Ayush Somnath Thorat virgaon MALE 3 9 8 RT YES YES Wheel Chair Folding with Plastic Wheel (Adult Size) None None
1078 2021-22 Aurangbad Vaijapur 27190816312 NPPS INGALE WASTI Sarthak Saharad Ingle inglevasti MALE 7 13 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1079 2021-22 Aurangbad Vaijapur 27190816317 NPPS SHRI SWAMI SAMARTHA Shradha Jitendra Manjre M.C. Vaijapur FEMALE Anganwadi 5 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1080 2021-22 Aurangbad Phulambri 27190900102 ZPPSPH PHULAMBRI BOYS Harshal Nilesh Patil Phulambri MALE 11 16 5 RT YES YES Tricycle Conventional Hand Propelled (HAMRAHI) None None
1081 2021-22 Aurangbad Phulambri 27190900103 ZPUPtoHSPH PHULAMBRI Samarth sunil Garsole Phulambri MALE 1 6 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1082 2021-22 Aurangbad Phulambri 27190900103 ZPUPtoHSPH PHULAMBRI Adiyan Kazi Sayyad Anganwadi - 6 MALE Anganwadi 2 8 RP YES YES Caliper None None
1083 2021-22 Aurangbad Phulambri 27190900110 RADHABAI WANKHEDE P S Alina Kazi Sayyad Phulambri FEMALE 2 8 10 RP YES YES Caliper None None
1084 2021-22 Aurangbad Phulambri 27190900110 RADHABAI WANKHEDE P S Mehvish Faim Khan Phulambri FEMALE 5 11 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1085 2021-22 Aurangbad Phulambri 27190900110 RADHABAI WANKHEDE P S Zariyan Faim4 Zariyan Fahim Khan MALE 1 6 10 RP YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1086 2021-22 Aurangbad Phulambri 27190900110 RADHABAI WANKHEDE P S Purva Anil Wankhede Fulambri MALE 4 10 13 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1087 2021-22 Aurangbad Phulambri 27190902701 ZPPUPSPH LOHAGADNANDRA Sangram Dnyaneshwar Patthe lohgad Nandra MALE 1 7 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1088 2021-22 Aurangbad Phulambri 27190902803 ZPPSPH JATEGAON Vedanat Janardan Rathod Jategaon MALE 7 14 8 TEACHER YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1089 2021-22 Aurangbad Phulambri 27190905101 ZPPUPSPH BORGAON ARJA Janvhi Santosh Kharat Borgaon arj FEMALE 1 6 13 RP YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1090 2021-22 Aurangbad Phulambri 27190909109 ZPPSPH PAL CPS Shivani Krushkant Jadhav Pal FEMALE 1 6 5 RT YES YES Caliper None None
1091 2021-22 Aurangbad Phulambri 27190909109 ZPPSPH PAL CPS Shrikrushna Balu Londhe pal MALE 1 6 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1092 2021-22 Aurangbad Phulambri 27190909401 ZPPSPH BABHULGAON TARTE Komal Rameshwar Tarte Babhulgaon tarte MALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1093 2021-22 Aurangbad Urc1 27191000103 CPS HARSUL NIKETAN YOGESH DUDHE RADHASWAMI COLONY MALE 1 8 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode None
1094 2021-22 Aurangbad Urc1 27191000103 CPS HARSUL SAWRUP SAGAR PRADHAN EKNATHNAGAR HARSUL MALE Nursery 3 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1095 2021-22 Aurangbad Urc1 27191000105 DADOJI KONDDEV HS FARAH SHAKER PATHAN MISAR WADI FEMALE 8 13 5 RT YES YES Tricycle Conventional Hand Propelled (SACHIN) None None
1096 2021-22 Aurangbad Urc1 27191000105 DADOJI KONDDEV HS YASH SANTOSH MOHITE MAYUR PARK JADHAVWADI MALE 10 15 5 TEACHER YES NO None None None
1097 2021-22 Aurangbad Urc1 27191000113 EKNATH VIDYA MANDIR HARSOOL HARSHAD CHAINSIGH TASIAWL HARSUL MALE 6 13 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1098 2021-22 Aurangbad Urc1 27191000126 AGASTI PS HARSUL ANANT DEEPAK KABALE HARSUL MALE 5 10 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode None
1099 2021-22 Aurangbad Urc1 27191000143 YASHADA PUBLIC SCHOOL CHAITANY SUHAS KALE GODAWARI APPARMENT HARSUL MALE 4 14 13 RT YES YES Braille Kit with TD0S23+TD0S03+TD1N70 None None
1100 2021-22 Aurangbad Urc1 27191000206 RASHTRAKUT PRATHAMIK VIDYALAYA MANSI KISHOR TRIBHUVAN JADHAWADI FEMALE 3 12 8 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1101 2021-22 Aurangbad Urc1 27191000313 PRATIBHATAI PATIL P.S. SARIKA RAHUL JOGDANDE NAVNATH NAGAR N-11 FEMALE 9 15 5 RT YES YES Caliper None None
1102 2021-22 Aurangbad Urc1 27191001401 RAJIV GANDHI URDU PS JUBER SHAIKH ZAKIR JAHANGIR COLONY AUANGABAD MALE 8 14 5 RT YES YES Caliper Caliper None
1103 2021-22 Aurangbad Urc1 27191001809 PARVATI KANYA HS AND JR. COLLEGE DIKSHA TATERAO JADHAV PAWANNAGAR FEMALE 10 15 5 RT YES YES Caliper None None
1104 2021-22 Aurangbad Urc1 27191001811 Diamond English School CIDCO, N9 Swara Gajanan Pawar Sunny Center FEMALE 1 6 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1105 2021-22 Aurangbad Urc1 27191001909 BALIRAM PATIL SEC. AND HIGH SEC. SCHOOL OM GOPAL TAMBAT AYODHYA NAGAR MALE 10 16 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II None None
1106 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002105 PS MISARWADI FAIZAN FEROZ PATHAN KADRIYA COLONY MISARWADI MALE 3 11 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1107 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002105 PS MISARWADI SAMIKSHA SATISH SOLANKE JADHAWADI FEMALE KG-1 5 5 RT YES YES None None None
1108 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002202 PS BRIJWADI SANDYA SANTOSH HIWALE BRJWADI FEMALE 1 8 5 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1109 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002202 PS BRIJWADI GAURAO MAULI SATHE BRIJWADI MALE KG-1 5 5 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1110 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002209 PS NAREGAON URDU ASHMEERA SYED NAIM NAREGAON FEMALE 3 8 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1111 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002216 MAHARASHTRA URDU PS SHIFA FATEMA MD IMRAN SHAIKH AZIZ COLONY NAREGAON FEMALE 2 8 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1112 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002216 MAHARASHTRA URDU PS MIZBA SHARIF SHAIKH AZIZ COLONY NAREGAON FEMALE 5 10 5 RT YES YES Caliper None None
1113 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002402 TARAMATI BAFANA ANDH VIDYALAY PAWAN RAJU MAGRE CHIKALTHANA MALE 6 15 1 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1114 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002406 NEW HS CHIKHALTHANA AVINASH ANNA LATHE 9 MALE 9 14 1 RT YES YES Daisy Player None None
1115 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002406 NEW HS CHIKHALTHANA PAYAL SOMINATH KHANDAGALE NAVJIVAN COLONY FEMALE 9 15 1 TEACHER YES YES Daisy Player None None
1116 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002506 MUKUL MANDIR N-7 CIDCO KAOTUB DINESH KULKARNI AYODHYA NAGAR MALE 5 11 5 RT YES YES Caliper None None
1117 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002508 BAL VIDYA MANDIR CIDCO 7 SIDDHI PAWAN GAWARE SHIVNERI COLONY FEMALE 6 12 8 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1118 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002604 CPS CIDCO N-7 SAILI ANIL BANKAR SAMBHAJI COLONY N6 FEMALE Anganwadi 2 5 RT YES YES Caliper None None
1119 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002604 CPS CIDCO N-7 ADESH ANIL BANKAR SAMBHAJI COLONY N6 MALE Nursery 4 5 RT YES YES Caliper None None
1120 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002604 CPS CIDCO N-7 AMIT SURYAKANT KULKARNI SAMBHAJI COLONY MALE Not Applicable 18 5 Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode None
1121 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002833 PS KIRADPURA NO.3 SHRIN TOHEED SHAIKH KIRADPURA FEMALE 3 9 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1122 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002833 PS KIRADPURA NO.3 ABDUL EAHED TOHEED SHAIKH KIRADPURA MALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1123 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002835 AURANGABAD PUBLIC HS SHAIKH SHIFAN IRFAN SHARIF COLONY MALE 3 13 8 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1124 2021-22 Aurangbad Urc1 27191002909 PS GANESH COLONY URDU AFIYA RIZWAN QURESHI NAGESHWARWADI FEMALE 3 8 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1125 2021-22 Aurangbad Urc1 27191004003 PS CHELIPURA URDU ZAINAB UMAR ATTAR KACHIWADA FEMALE KG-1 5 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1126 2021-22 Aurangbad Urc1 27191004003 PS CHELIPURA URDU SHAIKH MOHSIN IBRAHIM SHAHBAZAR MALE 1 6 5 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) CP Wheelchair with Commode
1127 2021-22 Aurangbad Urc1 27191004114 PS SHAHABAZAR SHAIKH SUFIYAN JILANI KACHIWADA SHAHBAZAR MALE KG-1 5 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1128 2021-22 Aurangbad Urc1 27191004309 BHARTIYA P.S. SHARIF COLONY ADNAN ZUBER KHAN WAHED COLONY MALE 5 16 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1129 2021-22 Aurangbad Urc1 27191004505 PS YASHODHRA COLONY SYED ABARAR AZIM REHMANIYA COLONY MALE KG-2 5 5 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1130 2021-22 Aurangbad Urc1 27191004505 PS YASHODHRA COLONY AYESHA FEROZ SHAIK RAHMANIYA COLONY FEMALE 3 9 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1131 2021-22 Aurangbad Urc1 27191004510 ROYAL STAR ENGLISH HIGH SCHOOL NOREMANTASHA SAJID SHAIKH RAHMANIYA COLONY FEMALE 2 10 5 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Rollator Size II (Adult) Caliper
1132 2021-22 Aurangbad Urc1 27191004510 ROYAL STAR ENGLISH HIGH SCHOOL MAHEK BEGUM KHALIL SHAIKH RAHMANIYA COLONY FEMALE 2 9 8 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1133 2021-22 Aurangbad Urc1 27191004709 YESHWANTRAO CHAVAN HS SYED KAMRAN ZAKER CENTRAL NAKA MALE 8 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1134 2021-22 Aurangbad Urc1 27191004710 OM PS N-6 YASH SANTOSH WAGH CIDCO N-6 MALE 8 13 5 RT YES YES Caliper None None
1135 2021-22 Aurangbad Urc1 27191004712 SHRI VENKATESH PS N-6 RUDRA JITENDRA SURYAVANSHI CIDCO N 6 MALE 2 8 5 RT YES YES Caliper None None
1136 2021-22 Aurangbad Urc1 27191004902 JIJAMATA KANYA VIDYALAYA AND JR. COLLEGE SANIYA SHAMSHODDIN MOMIN GULMOHAR COLONY FEMALE 10 16 5 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I
1137 2021-22 Aurangbad Urc1 27191007245 SANT MIRA HS AND JR.COLLEGE OMKAR SAINATH SHEVGE CIDCO N3 MALE 8 14 5 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Small
1138 2021-22 Aurangbad Urc1 27191007311 NARMADA CONVENT SCHOOL N-2 (MARATHI) KARTAOYA BABASAHEB SHINDE ST COLONY MALE 4 9 5 RT YES YES Caliper None None
1139 2021-22 Aurangbad Urc1 27191007501 PS SANJAYNAGAR BHAKTI RAJU PARMESHWAR SANJAY NAGAR FEMALE 2 8 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1140 2021-22 Aurangbad Urc1 27191007501 PS SANJAYNAGAR SOHAM DEEPAK GANGAWNE SANJAYNAGAR MALE 2 13 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode None
1141 2021-22 Aurangbad Urc1 27191007501 PS SANJAYNAGAR YASH SATISH AVCHARMAL SANJAYNAGAR MALE 1 8 5 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI)
1142 2021-22 Aurangbad Urc1 27191007604 VASANTDADA PATIL HS & JR. COLLEGE SHAIKH ZAINODDIN ABDUL ZAFAR MUKUNDWADI MALE 9 15 5 RT YES YES CP Wheelchair with Commode Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None
1143 2021-22 Aurangbad Urc1 27191007604 VASANTDADA PATIL HS & JR. COLLEGE YESHVANT PRASHANT MAHALNKAR MUKUNDWADI MALE 12 18 5 RT YES YES Caliper Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II None
1144 2021-22 Aurangbad Urc1 27191007604 VASANTDADA PATIL HS & JR. COLLEGE SAMARTH PRASHANT MAHALNKAR MUKUNDWADI MALE 8 16 5 RT YES YES Tricycle Conventional Hand Propelled (SACHIN) Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II None
1145 2021-22 Aurangbad Urc1 27191007804 PS VISHRANTINAGAR NATHA DNYANESHWAR KELEKAR MUKUNDWADI RLY STAION NEAR MALE 3 9 8 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1146 2021-22 Aurangbad Urc1 27191007988 CPS MUKUNDWADI AYUSH VINOD SALVE MUKUNDWAADI MALE 2 8 5 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1147 2021-22 Aurangbad Urc1 27191007988 CPS MUKUNDWADI TASNIM KAMARALI QURESHI SANTOSHI MATA NAGAR FEMALE 5 15 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode None
1148 2021-22 Aurangbad Urc1 27191007988 CPS MUKUNDWADI RIYA PRAKAS BHALSAKHLE MUKUNDWADI FEMALE 2 8 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1149 2021-22 Aurangbad Urc1 27191007988 CPS MUKUNDWADI YOGEETA DNYANESHWAR GARDE MUKUNDWADI FEMALE 8 16 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II None None
1150 2021-22 Aurangbad Urc1 27191008104 PS BHARATNAGAR NO.2 SOHEL SHAIKH LAL BHARAT NAGAR MALE Not Applicable 15 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode None
1151 2021-22 Aurangbad Urc1 27191008202 NETAJI SUBHASH HS KRUSHNA RAMESH BHADVE BHARAT NAGAR MALE 5 12 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode None
1152 2021-22 Aurangbad Urc1 27191008303 PS HANUMAN NAGAR Laxmikant Dipak Somvanshi Arambh sp school pundliknagar MALE 2 8 8 TEACHER YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1153 2021-22 Aurangbad Urc1 27191008303 PS HANUMAN NAGAR SANA SHAIKH HUSAIN HANUMANNAGAR FEMALE KG-1 5 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1154 2021-22 Aurangbad Urc1 27191008303 PS HANUMAN NAGAR SAI DATTA PAWAR HANUMAN NAGAR FEMALE 1 6 1 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper Rollator Size II (Adult)
1155 2021-22 Aurangbad Urc1 27191008501 ADARSH MARATHI PRIMARY SCHOOL GARKHEDA GANESH RAMESHWAR ALNEKAR GARKHEDA MALE 5 10 5 RT YES YES Caliper None None
1156 2021-22 Aurangbad Urc2 27191100401 DNYANSAGAR PS N-13 CIDCO SHAIKH ALTAF AZHAR MUZAFAR NAGAR MALE 5 10 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1157 2021-22 Aurangbad Urc2 27191100405 UDHAVRAO PATIL PS BUSHRA ZAMIR KHAN HIMAYAT BAGH FEMALE 6 14 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode None
1158 2021-22 Aurangbad Urc2 27191100805 PS PADEGAON ABDUL HAI SHAIKH AZEEM MISBAH COLNY PADEGAON MALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
1159 2021-22 Aurangbad Urc2 27191100805 PS PADEGAON ABDUL HADI SHAIKH AZEEM MISBAH COLNY PADEGAON MALE Nursery 3 8 RT YES YES Caliper None None
1160 2021-22 Aurangbad Urc2 27191100908 CHRIST CHURCH PS CHAWNI VAIBHAV ROHIT AHWAD NANDANVAN COLONY MALE 4 10 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1161 2021-22 Aurangbad Urc2 27191100913 HOLYCROSS ENGLISH HS RITESH RAJENDRA KERE MEDICAL HOUSING SOCIETY SHAHNORWADI MALE 9 14 1 RT YES YES Daisy Player Braille Kit Smart Cane Type I
1162 2021-22 Aurangbad Urc2 27191103002 PS MANZOORPURA ARMAN MOHSIN SHAIK LABOUR COLONY MALE 1 6 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1163 2021-22 Aurangbad Urc2 27191103002 PS MANZOORPURA MARIYA NAMATULLA TAMBOLI HARSH NAGAR FEMALE KG-1 5 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
1164 2021-22 Aurangbad Urc2 27191103002 PS MANZOORPURA AQSA FATEMA IRFAN SHAIKH KACHIWADA FEMALE KG-1 5 8 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1165 2021-22 Aurangbad Urc2 27191103002 PS MANZOORPURA SHAIKH JAMEER ALI LOTA KARANJA MALE 2 9 5 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1166 2021-22 Aurangbad Urc2 27191103201 PS JUNA BAZAR MARATHI SHAIKH SAIF SALEEM KABADIPURA MALE 3 12 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1167 2021-22 Aurangbad Urc2 27191103201 PS JUNA BAZAR MARATHI ANURAG SANTOSH KAMBLE DHANMANDI AURANGPURA MALE KG-1 5 5 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1168 2021-22 Aurangbad Urc2 27191103701 PS BADI GIRNI HANIYA AWEZ SHAIKH CHAWNI FEMALE KG-1 4 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1169 2021-22 Aurangbad Urc2 27191105101 CPS INDIRANAGAR BAIJIPURA SHAIKH AREEB RASHEED BAIJIPURA MALE 3 9 5 RT YES YES Caliper None None
1170 2021-22 Aurangbad Urc2 27191105404 AMAR PS SANJAYNAGAR SHAIKH ADNAN JABAR SANJAY NAGAR MALE 5 12 13 RT YES NO None None None
1171 2021-22 Aurangbad Urc2 27191105603 JAY AMBIKA VIDYA MANDIR JAVERIYA SHAIKH SADIQ KAILASHNAGAR FEMALE 7 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1172 2021-22 Aurangbad Urc2 27191105603 JAY AMBIKA VIDYA MANDIR ABDUL RAHEMAN SHAIKH SHAFIQ KAILAS NAGAR MALE 7 14 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode None
1173 2021-22 Aurangbad Urc2 27191105804 PS KAILASNAGAR ZARA MANJOOR KHAN DADA COLONY KAILASNAGAR FEMALE 3 10 5 RP YES YES Caliper Rollator Size I (Child) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
1174 2021-22 Aurangbad Urc2 27191105901 PS KHOKADPURA MD BILAL BAKAR ANSARI SMASPURA 9765448688 MALE KG-2 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1175 2021-22 Aurangbad Urc2 27191105901 PS KHOKADPURA VIDYA RAMESHWAR KHARAT BAPUNAGAR KHOKADPURA FEMALE KG-1 5 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1176 2021-22 Aurangbad Urc2 27191106201 PS SAMATANAGAR REHAN SATTAR SYED SAMTA NAGAR MALE 3 9 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1177 2021-22 Aurangbad Urc2 27191106403 SHREYAS BALAK MANDIR SHREYANAG GAGAN SIDHART HIWALE NAGSEN NAGAR OSMANPURA FEMALE 3 9 1 RT YES NO None None None
1178 2021-22 Aurangbad Urc2 27191106403 SHREYAS BALAK MANDIR SHREYANAG PAYAL KIRAN ZHENDE OSMANPURA FEMALE 9 14 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode None
1179 2021-22 Aurangbad Urc2 27191106501 ANANT BHALERAO VID. M. CHETNANAGAR SHRYES VASANT JOSHI BALAJI NAGAR MALE 7 13 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1180 2021-22 Aurangbad Urc2 27191106502 ANANT BHALERAO VIDYA MANDIR MADYAMIK HARSHADA SHIVAJI KALE KUSHAL NAGAR JALNA ROAD FEMALE 5 11 5 RT YES YES Caliper None None
1181 2021-22 Aurangbad Urc2 27191106604 SANSKAR PRABHODHINI PS. SHIVSH RANI GANESH GANGAWNE JAWAHAR COLONY FEMALE 3 9 5 RT YES YES Caliper None None
1182 2021-22 Aurangbad Urc2 27191108502 PS GARKHEDA PIYUSH YUVRAJ RAMANDWAL SHANTINATH HOUSING SOCIETY SHANORWADI MALE KG-1 4 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1183 2021-22 Aurangbad Urc2 27191108609 TALAT HS AFHANBEGUM MASOD BAIG OSMANPURA MALE 10 16 5 RT YES YES Tricycle Conventional Hand Propelled (SACHIN) Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I None
1184 2021-22 Aurangbad Urc2 27191109001 PS EKNATHNAGAR VAIBHAV AMOL SARODE KABIR NAGAR MALE 2 10 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode None
1185 2021-22 Aurangbad Urc2 27191109101 PS GIRL OSMANPURA PRIYA SANDIP MISAL RAMA NAGAR FEMALE KG-1 5 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1186 2021-22 Aurangbad Urc2 27191109101 PS GIRL OSMANPURA SAURABH SUNIL HIWRALE OSMANPURA PHULENAGAR MALE KG-1 4 3 RT YES NO None None None
1187 2021-22 Aurangbad Urc2 27191109402 JAGRUTI PS BANSILAL NAGAR NAITIK VISHAL BARWAL PADAMPURA CHAUK MALE 3 9 5 RT YES YES Caliper None None
1188 2021-22 Aurangbad Urc2 27191109603 PS SILK MILL COLONY MOHAMMED YASIN MD. SHAFI SILK MILL COLONY MALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper None
1189 2021-22 Aurangbad Urc2 27191109603 PS SILK MILL COLONY MUSTAKIM SHAIKH YUNUS HAMIDYA GARDEN BEED BY PASS MALE 7 15 13 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1190 2021-22 Aurangbad Urc2 27191109603 PS SILK MILL COLONY SAFIYA SHAIKH YUNUS HAMIDIYA GARDEN BEED BYPASS FEMALE 6 13 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1191 2021-22 Aurangbad Urc2 27191109605 MOINUL ULOOM HS AYESHA JAMIL PINJARI JAGIRDAR COLONY FEMALE 9 16 5 RT YES YES Caliper None None
1192 2021-22 Aurangbad Urc2 27191109610 MOINUL ULOOM HIGHER SECONDARY SCHOOL ALFIYA FATEMA AZIM PATHAN SILK MIL COLONY FEMALE 9 13 5 RT YES YES Caliper None None
1193 2021-22 Aurangbad Urc2 27191109701 PS BANEWADI SANJANA SUNIL JADHAV RAHUL NAGAR FEMALE 3 11 13 TEACHER YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1194 2021-22 Aurangbad Urc2 27191109906 FOSTER DEVELOPMENT PS SAMIKSHA RAJU BHISE SHIVAJI NAGAR FEMALE 5 11 5 RT YES YES Caliper None None
1195 2021-22 Aurangbad Urc2 27191109906 FOSTER DEVELOPMENT PS UMESH SURESH JADHAV SHIVAJINAGAR MALE 9 15 5 RT YES YES Caliper None None
1196 2021-22 Aurangbad Urc2 27191109908 GEETA VIDYA MANDIR PS SHIVAJINAGAR SHARAVAN VIJAY KHARAT JIJAO NAGAR BEED BY PASS MALE 3 8 5 RT YES YES Caliper None None
1197 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100113 BASIC U.P. SCHOOL BHANDARA ISHANT VIJAY MESHRAM AT BHANDARA MALE 3 9 YEARS 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1198 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100113 BASIC U.P. SCHOOL BHANDARA DEVYANSH KISHOR SHENGAR AT BHANDARA MALE 3 9 YEARS 8 RT YES YES Caliper None None
1199 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100115 MANAVTA UPPER PRY. SCHOOL BHANDARA SOHAM KAILAS KAMBLE AT BHANDARA MALE 3 9 YEARS 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1200 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100115 MANAVTA UPPER PRY. SCHOOL BHANDARA ABHAY BHIMRAO BARVE AT AMBEDKAR WARD BHANDARA MALE 6 12 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1201 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100115 MANAVTA UPPER PRY. SCHOOL BHANDARA JAMJAM KHATIMA SHEIKH AT BHANDARA FEMALE 2 11 13 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1202 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100115 MANAVTA UPPER PRY. SCHOOL BHANDARA UTKARSH NARENDRA MOHANKAR SHANTI NAGAR BHANARA MALE 3 9 YEARS 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1203 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100115 MANAVTA UPPER PRY. SCHOOL BHANDARA VANSH SANJAY DONGRE AT BHANDARA MALE 6 13 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1204 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100115 MANAVTA UPPER PRY. SCHOOL BHANDARA DISHANTGIRIDHAR RAUT AT BHANDARA MALE 5 11 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1205 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100117 SAVITRIBAI FULE UPP. PRI. SCHOOL AMBEDKAR WARD BHANDARA UNIKA JITENDRA GAJBHIYE AT AMBEDKAR WARD BHANDARA FEMALE 2 8 YEARS 8 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe None None
1206 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100118 JAI SANTAJI U.PRIMARY SCHOOL SHIWAJI WARD BHANDARA SHIVAJI WARD ROHIT SUBHASH PATAK AT SHIVAJI WARD BHANDARA MALE 4 10 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1207 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100120 SANT. SHIVRAM U.P.SCHOOL BHANDARA NAITIK DHANRAJ SATPAISE AT BHANDARA MALE 4 10 13 RT YES YES Caliper None None
1208 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100120 SANT. SHIVRAM U.P.SCHOOL BHANDARA MANASVI RAJESH RAMTEKE AT BHANDARA FEMALE 6 13 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1209 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100120 SANT. SHIVRAM U.P.SCHOOL BHANDARA RUTURAJ KAILAS KENDRE AT BHANDARA MALE 5 11 8 RT YES YES Caliper None None
1210 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100121 MAHILA SAMAJ U.P.SCHOOL BHANDARA GAGAN DEVRAO NIPANE AT BHANDARA MALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1211 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100125 JAI. SANTAJI UPPER PRIMARY SCHOOL NEHARU WARD BHANDARA RUDRA RAMBHAU RAUT AT NEHARU WARD BHANDARA MALE 5 11 13 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1212 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100150 BANSILAL LAHOTI NUTAN MAHARSHTRA VIDDYALAYA BHANDARA SAHIL RAJESH THAWKAR AT BHANDARA MALE 6 12 8 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1213 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100159 G N T CONVENT BHANDARA AFAN JAVED KHAN AT TAKIYA WARD BHANDARA MALE 8 14 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1214 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100182 GAYATRI PUBLIC SCHOOL, VIDYA NAGAR BHANDARA UKTI TEJLAL GAUTAM AT RAJIV GANDHI CHOK BHANDARA FEMALE 2 8 YEARS 5 RT YES YES Jaipur/Artifical Limbs None None
1215 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100701 Z.P. PRIMARY SCHOOL PAGHORA TRUPTI MAHESH CHAUDHARY AT PAGHORA POST PAHELA DIST BHANDARA FEMALE 2 7 8 RT YES YES Caliper None None
1216 2021-22 Bhandara Bhandara 27100100701 Z.P. PRIMARY SCHOOL PAGHORA HEMANT RAMDAS GIRADKAR AT PAGHORA POST PAHELA TAH DIST BHANDARA MALE 2 7 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) None None
1217 2021-22 Bhandara Bhandara 27100102301 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL DAWDIPAR SONIYA SUDHIR JAGNADE AT GARADA KHU. T D BHANDARA FEMALE 2 7 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1218 2021-22 Bhandara Bhandara 27100102302 ADARSH HIGH SCHOOL DAWDIPAR YUDANT SATISH GOSWAMI ATDAWADIPAR BAZAR TAH DIST BHANDARA MALE 8 14 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) None None
1219 2021-22 Bhandara Bhandara 27100102601 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL AMBADI AUSH JAYESH BONDRE AT AMBADI T D BHANDARA MALE 3 9 YEARS 1 RT YES YES Braille Kit None None
1220 2021-22 Bhandara Bhandara 27100102701 Z.P. PRIMARY SCHOOL PALGAON SAMIKSHA AMARDIP SHENDRE AT PALGAO T. D.BHANANDARA FEMALE 2 8 YEARS 8 RT YES YES Caliper CP Wheelchair with Commode None
1221 2021-22 Bhandara Bhandara 27100102801 Z.P. PRIMARY SCHOOL MALIPAR DEVYANSH GAURISHANKAR REHPADE AT MALIPAR MALE Anganwadi 4 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1222 2021-22 Bhandara Bhandara 27100103802 Z. P PRI SCHOOL JAKH/KH YESH BHASHKAR PADOLE AT JAKH MALE 4 10 13 RT YES YES Caliper None None
1223 2021-22 Bhandara Bhandara 27100104201 Z.P. PRIMARY SCHOOL SANGAM ALIYA GAUTAM MESHRAM AT sANGAM FEMALE 2 Y YEARS 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1224 2021-22 Bhandara Bhandara 27100104401 Z.P. PRIMARY SCHOOL SALEBARDI SWETA RANGRAO KUMBHARE AT SALEBARDI POST KARADHA TAH DIST BHANDARA FEMALE 1 6 YEAR 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1225 2021-22 Bhandara Bhandara 27100104601 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL SILLI YESHWARYA RAMLAL MESHRAM AT SILLI T. D. BHANDARA FEMALE 4 10 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1226 2021-22 Bhandara Bhandara 27100104602 VINOD VIDYALAYA SILLI RIDHI KISHOR KSHIRSAGAR AT SILLI T. D. BHANDARA FEMALE 8 14 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Non Folding ? Adult Size Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1227 2021-22 Bhandara Bhandara 27100104701 Z.P. PRIMARY SCHOOL BORGAON VIRAJ NDHANRAJ PADOLE AT BORGAON BUZ TAH DIST BHANDARA MALE 2 8 YEARS 10 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1228 2021-22 Bhandara Bhandara 27100104702 MAROTRAO KAWLE VIDYALAYA BORGAON TEJASWINI ARVIND SUKHDEVE AT BORGAON BUZ TAH DIST BHANDARA FEMALE 8 14 Y 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1229 2021-22 Bhandara Bhandara 27100105202 PRAKASH HIGH SCHOOL KARDHA ABHISEK GANESH MESHRAM AT KARDHA MALE 10 16 3 RT YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1230 2021-22 Bhandara Bhandara 27100105302 J.J.HIGH SCHOOL BILEWADA JAGRUTI ASHOK ZANJAD AT BHILEWADA T. D. BHANDARA FEMALE 11 17 5 RT YES YES Caliper None None
1231 2021-22 Bhandara Bhandara 27100105401 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL KARCHKHEDA RUDRA AMRUT HAJARE AT KARCHKHEDA MALE Anganwadi 5 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1232 2021-22 Bhandara Bhandara 27100105501 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MATORA RUBAL RAMCHANDRA LUTE AT MATORA T. D. BHANDARA FEMALE 3 9 YEARS 1 RT YES YES Braille Kit None None
1233 2021-22 Bhandara Bhandara 27100105501 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MATORA AMARDIP BHOJRAM REHPADE AT MATORA T. D. BHANDARA MALE 3 9 YEARS 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1234 2021-22 Bhandara Bhandara 27100105501 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MATORA JANHVI SUNIL SADAVARTI AT MATORA T. D. BHANDARA FEMALE 3 9 YEARS 8 RT YES YES Caliper None None
1235 2021-22 Bhandara Bhandara 27100105501 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MATORA TANUSHRI TANAJI SHINGADE AT MATORA T. D. BHANDARA FEMALE Anganwadi 4 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1236 2021-22 Bhandara Bhandara 27100105601 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL SUREWADA SACHI ASHIK ZADE AT SUREWADA FEMALE 3 9 YEARS 10 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I Caliper None
1237 2021-22 Bhandara Bhandara 27100105603 KAMRAJ ASHRAM SCHOOL SUREWADA SHARADA RAJKUMAR SHENDE AT SUREWADA TAH DIST BHANDARA FEMALE 8 14 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair Deluxe None
1238 2021-22 Bhandara Bhandara 27100105801 Z.P. PRIMARY SCHOOL KHAMARI LAWANYA NARESH SAMARIT AT KHAMARI TAH DIST BHANDARA FEMALE 2 8 YEARS 1 RT YES YES Braille Kit None None
1239 2021-22 Bhandara Bhandara 27100105801 Z.P. PRIMARY SCHOOL KHAMARI NAVYA RAJKUMAR MESHRAM AT KHAMARI TAH DIST BHANDARA FEMALE 3 9 YEARS 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1240 2021-22 Bhandara Bhandara 27100105902 NAVPRABHAT HIGH SCHOOL AMGAON SRUSHTI SHILESH NAGDEVE AT AMGAO T D BHANDARA FEMALE 8 14 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1241 2021-22 Bhandara Bhandara 27100106001 Z.P. PRIMARY SCHOOL DIGHORI KRISHNA NAYANRAJ TANDEKAR AT DIGHORI MALE 4 10 10 CP Wheelchair Deluxe None None
1242 2021-22 Bhandara Bhandara 27100106702 VITTHAL PRASAD DUBE VID. GUNTHARA SUMIT VASANTRAO BADOLE AT WAGHBODI MALE 6 12 5 RT YES YES Caliper None None
1243 2021-22 Bhandara Bhandara 27100106801 Z,P. PRIMARY SCHOOL KHURSHIPAR TAKSH RAJU MASKE AT KHURSHIPAR TAH DIST BHANDARA MALE 3 9 YEARS 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1244 2021-22 Bhandara Bhandara 27100107001 Z,P. PRIMARY SCHOOL TEKEPAR/MA PRATIK KISHOR MANE AT TEKEPAR MA TAH DIST BHANDARA MALE 2 8 YEARS 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1245 2021-22 Bhandara Bhandara 27100107301 Z,P. PRIMARY SCHOOL GARDA/JA SOHAM RAJESH MADKAM AT GARADA JANGAL MALE Anganwadi 4 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1246 2021-22 Bhandara Bhandara 27100107801 Z,P. UPPER PRIMARY SCHOOL DAWWA SHRADHA MANGESH MATE AT DAWWA FEMALE Anganwadi 4 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1247 2021-22 Bhandara Bhandara 27100107901 Z,P. UPPER PRIMARY SCHOOL MADGI AMOLI VSHAL BODELE AT MADGI FEMALE 1 8 YEARS 13 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1248 2021-22 Bhandara Bhandara 27100108202 Z.P.PRI SCHOOL KANHALMOH ANANANAYA KHEMRAJ SARVE KANALMOH FEMALE Anganwadi 5 10 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1249 2021-22 Bhandara Bhandara 27100108202 Z.P.PRI SCHOOL KANHALMOH AROHI KHEMRAJ SARVE AT KANALMOH FEMALE Anganwadi 5 10 RT YES YES Caliper None None
1250 2021-22 Bhandara Bhandara 27100109701 Z,P. UPPER PRIMARY SCHOOL MANDVI AKSHY GHANSHYAM FULBANDHE AT MANDVI MALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1251 2021-22 Bhandara Bhandara 27100110301 Z,P. PRIMARY SCHOOL ENJEWADA AROHI VISHAL GAJBHIYE AT ENJEWADA FEMALE Anganwadi 2 YEARS 10 RT YES YES Caliper None None
1252 2021-22 Bhandara Bhandara 27100110701 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL BELA PRAYANK ANGESH GONDANE MAHATMA PHULE COLONY MALE 2 9 YEARS 8 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1253 2021-22 Bhandara Bhandara 27100110701 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL BELA SHASWAT DHARMRAJ MADAME AT BHANDARA MALE 2 8 YEARS 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1254 2021-22 Bhandara Bhandara 27100110701 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL BELA ADRSH PRAFUL KHOBRAGADE AT BELA TAH DIST BHANDARA MALE Anganwadi 5 1 RT YES YES Braille Kit None None
1255 2021-22 Bhandara Bhandara 27100110705 SAWITRIBAI FULE VIDHYALAYA BELA DANISH SANDIP ANJANKAR AT BELA TAH DIST BHANDARA MALE 9 16 13 RT YES YES Rollator Size II (Adult) None None
1256 2021-22 Bhandara Bhandara 27100110705 SAWITRIBAI FULE VIDHYALAYA BELA MAYUR RAGHUNATH DENGE AT BELA TAH DIST BHANDARA MALE 9 15 8 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1257 2021-22 Bhandara Bhandara 27100111102 SHASHANK HIGH SCHOOL KAWADSI PARTH TARACHAND KAMBALE AT KAWADASI TAH DIST BHANDARA MALE 6 12 Y 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None
1258 2021-22 Bhandara Bhandara 27100111702 PRASHANT PRIMAY SCHOOL KHOKRLA ADITI SACHIN BANGARE AT KHOKARALA TAH DIST BHANDARA FEMALE 2 10 Y 13 RT YES NO Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1259 2021-22 Bhandara Bhandara 27100111901 Z.P. UPPER PRIMAR SCHOOL SHAHAPUR PIUAH SUBHAS SELOKAR AT SHAHAPUR MALE 2 7 2 RT YES YES Braille Kit None None
1260 2021-22 Bhandara Bhandara 27100111901 Z.P. UPPER PRIMAR SCHOOL SHAHAPUR UTKARSH RAJU KAMBLE AT SHAHAPUR MALE 5 11 8 RT YES YES Rollator Size II (Adult) None None
1261 2021-22 Bhandara Bhandara 27100111901 Z.P. UPPER PRIMAR SCHOOL SHAHAPUR ANUSHKA SANJAY BAGDE AT SHAHAPUR FEMALE 3 9 YEARS 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1262 2021-22 Bhandara Bhandara 27100112101 Z,P. UPPER PRIMARY SCHOOL GOPIWADA SHAURAYA GANESH DHOTRE AT GOPIWADA TAH DIST BHANDARA MALE 1 6 YEAR 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1263 2021-22 Bhandara Bhandara 27100112101 Z,P. UPPER PRIMARY SCHOOL GOPIWADA UTKARSH CHANDRSHEKHAR WADICHAR AT GOPIWADA TAH DIST BHANDARA MALE Anganwadi 4 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1264 2021-22 Bhandara Bhandara 27100112101 Z,P. UPPER PRIMARY SCHOOL GOPIWADA RAHUL SANDIP BORKAR AT GOPIWADA TAH DIST BHANDARA MALE 2 7 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1265 2021-22 Bhandara Bhandara 27100112101 Z,P. UPPER PRIMARY SCHOOL GOPIWADA AMRUTA RAJESH HAWRE AT GOPIWADA TAH DIST BHANDARA FEMALE Anganwadi 4 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1266 2021-22 Bhandara Bhandara 27100112201 Z,P. UPPER PRIMARY SCHOOL MOHADURA JASHMIN MUKESH FAYE AT MOHDURA T. D .BHANDARA MALE 2 7 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1267 2021-22 Bhandara Bhandara 27100112201 Z,P. UPPER PRIMARY SCHOOL MOHADURA MANAV JAYPAL KSHIRSAGAR AT MOHDURA T. D .BHANDARA MALE 3 9 YEARS 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1268 2021-22 Bhandara Bhandara 27100112201 Z,P. UPPER PRIMARY SCHOOL MOHADURA HARDIK YOGESH KEWAT AT MOHDURA T. D .BHANDARA MALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1269 2021-22 Bhandara Bhandara 27100112202 RASHTRAMATA INDIRA GANDHI VID. MOHADURA SOHAM SHESHKUMAR KHARABE AT POST SHAHAPUR MALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1270 2021-22 Bhandara Bhandara 27100112301 Z,P. UPPER PRIMARY SCHOOL HATTIDOHI RUTUJA MANOJ BANGRE AT HATTIDOI T D NAGPUR FEMALE 2 7 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1271 2021-22 Bhandara Bhandara 27100113001 Z,P. PRIMARY SCHOOL TAWEPAR KAYA VIJAY MATE AT TAWEPAR FEMALE Anganwadi 3 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) None None
1272 2021-22 Bhandara Bhandara 27100113002 BHAGIRATHA BHASKAR HIGH SCHOOL TAWEPAR HARSHAL SHRIDHAR TIJARE AT TAWEPAR MALE 6 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1273 2021-22 Bhandara Bhandara 27100113201 Z.P. PRIMARY SCHOOL THANA DNYANESHWAR PITAMBER VAIDYA AT THANA TAH DIST BHANDARA MALE 2 7 Y 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1274 2021-22 Bhandara Bhandara 27100113201 Z.P. PRIMARY SCHOOL THANA RUNMAY NITIN SATHVNE AT THANA TAH DIST BHANDARA MALE Anganwadi 5 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1275 2021-22 Bhandara Bhandara 27100113201 Z.P. PRIMARY SCHOOL THANA TANUSHRI ASHIS PATIL AT THANA TAH DIST BHANDARA FEMALE Anganwadi 5 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None Jaipur/Artifical Limbs
1276 2021-22 Bhandara Bhandara 27100113201 Z.P. PRIMARY SCHOOL THANA MANAV SUNIL DONGRE AT THANA TAH DIST BHANDARA MALE 3 9 YEARS 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1277 2021-22 Bhandara Bhandara 27100113301 Z,P. UPPER PRIMARY SCHOOL PARSODI ADARSH RAMESH GAUTRE AT PARSODI T. D. BHANDARA MALE 3 9 YEARS 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1278 2021-22 Bhandara Bhandara 27100113302 PARAG PRIMARY SCHOOL PARSODI MAUR DIPAK NINAVE AT PARSODI T. D. BHANDARA MALE 3 9 YEARS 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1279 2021-22 Bhandara Bhandara 27100113402 MANVATA PRIMARY SCHOOL SAWRI JIYAN PRASHANT KAMBLE AT SAWARI T. D. BHANDARA MALE 4 10 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1280 2021-22 Bhandara Bhandara 27100113501 Z. P. PRIMARY SCHOOL KONDHI TANUSHRI DEVDAS BARAI AT KONDHI T. D. BHANDARA FEMALE 7 14 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) None None
1281 2021-22 Bhandara Bhandara 27100113502 GRAMVIKAS U.P.SCHOOL KONDHI KHUSHI SHIVDAS AVSARE AT KONDI FEMALE 6 12 8 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1282 2021-22 Bhandara Bhandara 27100113502 GRAMVIKAS U.P.SCHOOL KONDHI CHAITANYA RAVI NIMBARTE AT KONDHI T. D. BHANDARA MALE 5 11 13 RT YES YES Caliper None None
1283 2021-22 Bhandara Bhandara 27100113701 Z,P. UPPER PRIMARY SCHOOL PIPARI LAVANYA LANKESH LANDGE AT PIPRI FEMALE Anganwadi 5 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1284 2021-22 Bhandara Mohadi 27100200101 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL HIWARA ANMOL NANDLAL PUDAKE HIWARA MALE 3 9 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1285 2021-22 Bhandara Mohadi 27100200101 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL HIWARA SWETA RAMKRUSHNA CHAWLE HIWRA FEMALE 3 8 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1286 2021-22 Bhandara Mohadi 27100200301 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL KANDRI SLOK SAMEER MALEWAR KANDRI MALE Anganwadi 4 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1287 2021-22 Bhandara Mohadi 27100200304 NAVPRABHAT HIGH SCHOOL KANDRI SAHIL RAJU DESHMUKH KANDRI MALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1288 2021-22 Bhandara Mohadi 27100200304 NAVPRABHAT HIGH SCHOOL KANDRI VAIBHAV GANESH BARAI KANDRI MALE 10 15 10 RT YES YES Wheel Chair Folding with Plastic Wheel (Adult Size) None None
1289 2021-22 Bhandara Mohadi 27100200304 NAVPRABHAT HIGH SCHOOL KANDRI MAYUR UMRAO SELOKAR KANDRI MALE 11 15 5 RT YES YES None None None
1290 2021-22 Bhandara Mohadi 27100200501 Z.P. PRIMARY SCHOOL BONDRI TUSHAR HEMRAJ PINGRE BONDRI MALE 2 7 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1291 2021-22 Bhandara Mohadi 27100200501 Z.P. PRIMARY SCHOOL BONDRI ATHARV SAMPAT NAGMOTHE BONDRI MALE 2 7 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) None None
1292 2021-22 Bhandara Mohadi 27100200701 Z.P UPPER PRIMARY SCHOOL DHUSALA BHAGYASHRI GULAB BONDRE DHUSALA FEMALE 8 14 8 RT YES YES Caliper None None
1293 2021-22 Bhandara Mohadi 27100200702 MAHTMA JYOTIBA FULE VIDHYALAYA DHUSALA AVINASH GANESH PUDKE DHUSALA MALE 8 14 8 RT YES YES Rollator Size II (Adult) Caliper None
1294 2021-22 Bhandara Mohadi 27100201201 Z.P. PRIMARY SCHOOL JAMB ABHISHEK SUDHAKAR UCHIBAGLE JAMB MALE 4 8 10 RT YES YES Foldable Tricycle CP Wheelchair Deluxe None
1295 2021-22 Bhandara Mohadi 27100201401 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL TADGAON RIDHIMA RAVINDRA SAPATE TADGAON FEMALE Anganwadi 3 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1296 2021-22 Bhandara Mohadi 27100201701 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL USARRA SEJAL JAYDEV CHAUDHARI USARRA FEMALE 5 10 10 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe Caliper None
1297 2021-22 Bhandara Mohadi 27100201701 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL USARRA VIHAN JAYDEV CHAUDHARI USARRA MALE Anganwadi 5 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1298 2021-22 Bhandara Mohadi 27100201702 SOCIETY HIGH SCHOOL USARRA JAY MADAN THAOKAR USARRA MALE 5 11 8 RT YES YES Rollator Size II (Adult) None None
1299 2021-22 Bhandara Mohadi 27100201702 SOCIETY HIGH SCHOOL USARRA NISHANT SHIVPAL PATLE USARRA MALE 12 18 8 RT YES YES Wheel Chair Non Folding ? Adult Size None None
1300 2021-22 Bhandara Mohadi 27100202301 Z.P. PRIMARY SCHOOL ANDHALGAON SAMYAK SANJAY KARWADE ANDHALGAON MALE 2 7 1 RT YES YES Braille Kit None None
1301 2021-22 Bhandara Mohadi 27100202303 Z..P. HIGH SCHOOL & JR.COLLEGE ANDHALGAON PRAVIN BHAURAOU CHAMAT ANDHADGAOU MALE 5 10 5 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1302 2021-22 Bhandara Mohadi 27100202501 Z.P. PRIMARY SCHOOL CHICHOLI HARSHADA SUNIL GOKHALE CHICHOLI FEMALE 2 8 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1303 2021-22 Bhandara Mohadi 27100202501 Z.P. PRIMARY SCHOOL CHICHOLI RAUNAK MAROTI ACHARKATE CHICHOLI MALE Anganwadi 3 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None
1304 2021-22 Bhandara Mohadi 27100202601 Z.P.UPPER. PRIMARY SCHOOL SAKARLA ROHIT VILAS GONDHULE SAKARLA MALE 2 7 2 RT YES YES None None None
1305 2021-22 Bhandara Mohadi 27100202601 Z.P.UPPER. PRIMARY SCHOOL SAKARLA SANIYA PRABHAKAR KHAIRE SAKARLA FEMALE 2 2 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1306 2021-22 Bhandara Mohadi 27100203502 INDUTAI MEMORIAL HIGH SCHOOL HARDOLI MAYUR HIVRAJ BIRANWAR KHUTSAWRI MALE 9 15 5 RT YES YES Wheel Chair Folding with Plastic Wheel (Adult Size) None None
1307 2021-22 Bhandara Mohadi 27100203701 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL KHAMARI SUCHITA SHIVSHANKAR DAMAHE KHAMARI FEMALE 3 9 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1308 2021-22 Bhandara Mohadi 27100203701 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL KHAMARI SAHIL KARIM ALI SAYYAD KHAMARI MALE Anganwadi 5 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1309 2021-22 Bhandara Mohadi 27100203801 Z.P. PRIMARY SCHOOL CHOREKHAMARI SWAPNIL SANTOSH LILHARE CHORKHAMARI MALE 4 10 2 RT YES YES Daisy Player None None
1310 2021-22 Bhandara Mohadi 27100204201 Z.P. PRIMARY SCHOOL SALEBARDI ATUSH DINESH GHARJARE SALEBARDI MALE Anganwadi 4 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1311 2021-22 Bhandara Mohadi 27100204301 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL WADEGAON RANI GIRIDHARI SHIWARKAR WADEGAON FEMALE 4 10 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Caliper Caliper
1312 2021-22 Bhandara Mohadi 27100204301 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL WADEGAON PRANAL UMESH MATE WADEGAOUI MALE Anganwadi 1.5 1 Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1313 2021-22 Bhandara Mohadi 27100204401 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL SIRSOLI KASAK RAM LILHARE SIRSOLI FEMALE 4 8 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1314 2021-22 Bhandara Mohadi 27100204801 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MOHAGAON(DEVI) TEJAS RAJKUMAR GAIDHANE ROHA MALE Anganwadi 4 8 RT NO YES Rollator Size I (Child) None None
1315 2021-22 Bhandara Mohadi 27100204801 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MOHAGAON(DEVI) VIPLAV MUKESH MADAME MOHGAONDEVI MALE Anganwadi 5 10 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1316 2021-22 Bhandara Mohadi 27100204902 SHRIRAM HIGH SCHOOLAND JR.COLLEGE BETALA ANUJA SUHAS RAUT BETALA FEMALE 8 14 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I None None
1317 2021-22 Bhandara Mohadi 27100205201 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL KUSHARI ATHARV DIPAK KAREMORE KUSHARI MALE Anganwadi 4 3 RT YES YES None None None
1318 2021-22 Bhandara Mohadi 27100205201 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL KUSHARI SAJAN SANTHOSH GAIDHANE KUSHARI MALE 3 9 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1319 2021-22 Bhandara Mohadi 27100205301 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL ROHA SANKAR EKNATH BANDEBUCHE ROHA MALE 6 12 5 RT YES YES Caliper None None
1320 2021-22 Bhandara Mohadi 27100205401 Z.P. PRIMARY SCHOOL DAHEGAON VINOD DILIP KUMAR DAHEGAON MALE 5 11 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1321 2021-22 Bhandara Mohadi 27100205401 Z.P. PRIMARY SCHOOL DAHEGAON NISHANT DILIP PATIL DAHEGAON MALE 5 11 10 RP YES YES Rollator Size II (Adult) None None
1322 2021-22 Bhandara Mohadi 27100205901 Z.P. BUNIYADI PRIMARY SCHOOL MOHADI BHAVESH RAJESH KIRPANKAR Mohadi MALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1323 2021-22 Bhandara Mohadi 27100205901 Z.P. BUNIYADI PRIMARY SCHOOL MOHADI VANSHIKA OMPRAKASH GONHADE MOHADI MALE 4 9 5 RT YES YES Caliper None None
1324 2021-22 Bhandara Mohadi 27100205901 Z.P. BUNIYADI PRIMARY SCHOOL MOHADI PARAG RAMESH LUTE MOHADI MALE 5 10 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1325 2021-22 Bhandara Mohadi 27100205902 Z.P. KANYA PRIMARY SCHOOL MOHADI MANVI GUNARAM INAVATE MOHADI FEMALE 3 8 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1326 2021-22 Bhandara Mohadi 27100205907 SHRI.GURUDEO CHINTAMAN BISANE KANYA VIDHYALAYA MOHADI VAIBHAV WAMAN BHUVGADE MOHADI MALE 9 15 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1327 2021-22 Bhandara Mohadi 27100206201 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL SATONA PRANALI ASHOK WAGHAMARE SATONA FEMALE Anganwadi 5 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
1328 2021-22 Bhandara Mohadi 27100206701 Z.P. PRIMARY SCHOOLward no 1 WARTHI SWARA SWAPNIL MESHRAM Warthi MALE 1 6 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1329 2021-22 Bhandara Mohadi 27100206701 Z.P. PRIMARY SCHOOLward no 1 WARTHI AYUSH NARENDRA CHAPRE Warthi MALE 2 7 1 TEACHER YES YES Braille Slate Type A Size 355x245 mm None None
1330 2021-22 Bhandara Mohadi 27100206705 NAVPRABHAT HIGH SCHOOL WARTHI ISHANA ISMAIL SHAIKH Warthi FEMALE 7 13 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1331 2021-22 Bhandara Mohadi 27100207301 Z.P. PRIMARY SCHOOL MUNDHARI(BUJ) VAISHNAVI SANDESH AMBADE MUNDHARI BU FEMALE 3 8 1 RT YES YES Braille Kit None None
1332 2021-22 Bhandara Mohadi 27100207701 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL NILAJ (BUJ) DURGESHWARI DEWANAND KUTHE NILAJ BU FEMALE 5 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1333 2021-22 Bhandara Mohadi 27100207701 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL NILAJ (BUJ) SONALI AJAY BANTE NILAJ BU FEMALE 7 13 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1334 2021-22 Bhandara Mohadi 27100208401 Z.P. PRIMARY SCHOOL PALORA HIMANSHU VISHNU DHARMIK PALORA MALE 5 10 8 RT YES YES Rollator Size II (Adult) None None
1335 2021-22 Bhandara Mohadi 27100208701 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL DHIWARWADA VIKAS JAGDISH LONDASE DHIWARWADA MALE 7 13 5 RT YES NO None None None
1336 2021-22 Bhandara Tumsar 27100300401 Z.P. PRIMARY SCHOOL DONGRI(Buz) Vaibhav Mukesh Patle Dongribuj MALE 5 12 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1337 2021-22 Bhandara Tumsar 27100300402 Z.P. HIGH SCHOOL DONGRI (Buz) Yachana Surendra Patle Dongribuj FEMALE 6 12 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Caliper None
1338 2021-22 Bhandara Tumsar 27100300701 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL LOBHI Pranit Suresh Deshmukh Lobhi MALE 7 13 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1339 2021-22 Bhandara Tumsar 27100300901 Z.P.PRIMARY SCHOOL NAKADONGRI Druv pravin Pardhi Nakadongri MALE 1 6 5 RT YES YES Caliper None None
1340 2021-22 Bhandara Tumsar 27100300903 SARSWATI KANYA VIDYALAYA NAKADONRI Priyanka Dhanraj Sonwane Dhutera FEMALE 10 16 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1341 2021-22 Bhandara Tumsar 27100300904 Z.P. HIGHSCHOOL AND JUNIER COLLEGE NAKADONGRI Himansu Ghanshyam Sangode Rajapur MALE 12 18 8 RT YES YES Caliper None None
1342 2021-22 Bhandara Tumsar 27100300904 Z.P. HIGHSCHOOL AND JUNIER COLLEGE NAKADONGRI Suniket Santosh Uikey kawalewada MALE 9 15 8 RT YES YES Caliper None None
1343 2021-22 Bhandara Tumsar 27100300904 Z.P. HIGHSCHOOL AND JUNIER COLLEGE NAKADONGRI Vikesh Lalchand Nagpure Lobhi MALE 10 18 8 RT YES YES Tricycle Conventional Right Hand Drive (STUTI) None None
1344 2021-22 Bhandara Tumsar 27100301001 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL PATHARI Mohit Chhabilal Amadare Pathari MALE 3 9 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1345 2021-22 Bhandara Tumsar 27100301001 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL PATHARI Ansh Ashwin Gaure Pathari MALE 5 11 8 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1346 2021-22 Bhandara Tumsar 27100301001 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL PATHARI Saroj Jaiprakash Gaupale Pathari MALE 2 7 8 RT YES NO Caliper Rollator Size II (Adult) None
1347 2021-22 Bhandara Tumsar 27100301602 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL CHIKHALA(M) Akshara Dnyashwar Sakkargade Chikhala FEMALE 2 7 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
1348 2021-22 Bhandara Tumsar 27100301602 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL CHIKHALA(M) Riya Yogendra Gahane Chikhala FEMALE 2 7 3 RT YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1349 2021-22 Bhandara Tumsar 27100302001 Z.P. PRIMARY SCHOOL YEDARBUCHI Aniruddha Sewanand Derkar Yedarbuchi MALE Anganwadi 2 8 RT YES NO None None None
1350 2021-22 Bhandara Tumsar 27100302104 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL PAWNARKHAR Varsha Ravindra Gedam Pahanar khari FEMALE 6 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1351 2021-22 Bhandara Tumsar 27100303202 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL GARRA BAGHEDA Shreyas Nilesh Bhujade Bagheda MALE Anganwadi 5 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1352 2021-22 Bhandara Tumsar 27100303202 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL GARRA BAGHEDA Nandini Anil Raut Garrabagheda FEMALE Anganwadi 5 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1353 2021-22 Bhandara Tumsar 27100303202 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL GARRA BAGHEDA Shantanu Mayaram Uikey Garrabagheda MALE Anganwadi 4 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Rollator Size I (Child) None
1354 2021-22 Bhandara Tumsar 27100303601 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL SITASAWANGI Sonu Vinod Sahare Sitasawangi MALE 7 13 8 RT YES YES Tricycle Conventional Right Hand Drive (STUTI) None None
1355 2021-22 Bhandara Tumsar 27100304001 Z.P. PRIMARY SCHOOL SODEPUR Shivam Dulichand Pandhare Sodepur MALE Anganwadi 5 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1356 2021-22 Bhandara Tumsar 27100304201 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL CHANDPUR Purvi Dharmendra Nagalwade Chandpur FEMALE 4 10 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1357 2021-22 Bhandara Tumsar 27100304201 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL CHANDPUR Triveni Vijay Parasmode Chandpur FEMALE 6 12 8 RT YES YES Caliper None None
1358 2021-22 Bhandara Tumsar 27100304301 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL TEMANI Shivanya Ganesh Kohre Temni FEMALE Anganwadi 3 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1359 2021-22 Bhandara Tumsar 27100304302 L. SEWAKRAM PARDHI HIGH SCHOOL TEMANI Vaishali Rajkumar Bangre Temni FEMALE 10 18 5 RT YES YES Caliper None None
1360 2021-22 Bhandara Tumsar 27100304501 Z.P. PRIMARY SCHOOL WARPINDKEPAR Nyansi Sanju Patle Warpindkepar FEMALE 3 9 8 RT YES YES Rollator Size II (Adult) Caliper None
1361 2021-22 Bhandara Tumsar 27100304601 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MAHALGAON Prince Vilas Kotangale Mahalgoan MALE 7 13 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1362 2021-22 Bhandara Tumsar 27100304701 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL DEOSARRA Chulbuli Namdeo Banewar Deosarra FEMALE 2 8 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1363 2021-22 Bhandara Tumsar 27100304803 RATHI HIGHSCHOOL BAPERA Tushar Ankush Biranwar Mahalgaon MALE 9 15 5 RT YES YES Caliper None None
1364 2021-22 Bhandara Tumsar 27100304803 RATHI HIGHSCHOOL BAPERA Kalpana Surendra lanje Sondya FEMALE 9 15 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1365 2021-22 Bhandara Tumsar 27100304901 Z.P. PRIMARY SCHOOL GONDITOLA Prince Sandip Chinchakhede Gonditola MALE 1 6 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1366 2021-22 Bhandara Tumsar 27100305201 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MURLI Dimpal Umashankar Rane Murli FEMALE 2 8 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1367 2021-22 Bhandara Tumsar 27100305501 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL SUKLI NAKUL Shivam santosh chaudhari Sukali nakul MALE 1 6 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1368 2021-22 Bhandara Tumsar 27100306101 Z.P. PRIMARY SCHOOL DHANEGAON Vihan Rajendra Ramteke Dhanegoan MALE Anganwadi 4 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1369 2021-22 Bhandara Tumsar 27100306201 Z.P. PRIMARY SCHOOL CHULAHD Arnav Rajendra Patle Chulhad MALE 4 10 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1370 2021-22 Bhandara Tumsar 27100306203 Z.P. HIGHSCHOOL CHULAHD Prince Diwakar Jangjode Chulhad MALE 7 14 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1371 2021-22 Bhandara Tumsar 27100306701 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL SILEGAON Khusi Ramdyal Patle Silegaon MALE 5 11 8 RT YES YES Caliper None None
1372 2021-22 Bhandara Tumsar 27100307501 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL PIPRIYA Yogita Ganesh Sonwane Pipriya FEMALE 4 10 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1373 2021-22 Bhandara Tumsar 27100307801 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL LOHARA Vedant Sanjay Balpande Lohara MALE 3 9 5 RT YES YES Caliper None None
1374 2021-22 Bhandara Tumsar 27100307801 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL LOHARA Shrikant Mitram Maraskolhe Lohara MALE 5 11 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
1375 2021-22 Bhandara Tumsar 27100308001 Z.P. PRIMARY SCHOOL RAMPUR HAMESHA Harikrushna Ashok Damahe Rampur Hamesha MALE 5 11 8 RT YES YES Caliper None None
1376 2021-22 Bhandara Tumsar 27100308001 Z.P. PRIMARY SCHOOL RAMPUR HAMESHA Sahil Radheshyam Satisahare Rampur MALE 4 10 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode Caliper None
1377 2021-22 Bhandara Tumsar 27100308301 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL HARDOLI Sanjiv Vithal Patle At- Hardoli MALE 1 6 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
1378 2021-22 Bhandara Tumsar 27100308701 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL SAKHLI(KHA) Samiksha Sanjay Rahangdale Sakhali Khadan FEMALE 5 11 8 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1379 2021-22 Bhandara Tumsar 27100308702 Z.P. PRIMARY SCHOOL MARARSAKHLI Naksha Pramod Rahangdale At- Mararsakhali MALE Anganwadi 5 8 RT YES YES Cervical Collar Soft Small None None
1380 2021-22 Bhandara Tumsar 27100309102 SARSWATI HIGHSCHOOL KHAPA Rajiv Naresh Waghmare Mangali MALE 10 16 5 RT YES Caliper None None
1381 2021-22 Bhandara Tumsar 27100309703 MAMTA UPPER PRIMARY SCHOOL YERLI Ayush Santosh Bisne Yerli MALE 5 11 8 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1382 2021-22 Bhandara Tumsar 27100309703 MAMTA UPPER PRIMARY SCHOOL YERLI Vansh Rajkapur Raut Yerli MALE 1 6 8 RT YES Caliper None None
1383 2021-22 Bhandara Tumsar 27100309703 MAMTA UPPER PRIMARY SCHOOL YERLI Mohit Hemant Tembhare Yerli MALE 6 12 8 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery Caliper
1384 2021-22 Bhandara Tumsar 27100310101 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MOHAGAO (KH) Sumit Namdev Katre Mohgoan MALE 5 11 8 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1385 2021-22 Bhandara Tumsar 27100310901 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL DONGARLA Palak Bramhanand Rahangdale Dongarla FEMALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1386 2021-22 Bhandara Tumsar 27100310901 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL DONGARLA Krutika Ganesh Marthe Dongarla FEMALE Anganwadi 3 5 RT YES YES Caliper None None
1387 2021-22 Bhandara Tumsar 27100311001 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL NAWARGAON Hemant Satyanarayan kamthe Navargaon MALE 3 9 10 RT YES YES Rollator Size II (Adult) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1388 2021-22 Bhandara Tumsar 27100311102 GAJANAN VIDYALAYA UMARWADA Ujjawal Chandradhar Chopkar Bori MALE 9 15 8 RT YES YES Caliper None None
1389 2021-22 Bhandara Tumsar 27100311401 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL BAMHANI Vikti Sanjay Nagardhane Bamhani FEMALE 7 13 8 RT YES YES Caliper None None
1390 2021-22 Bhandara Tumsar 27100311401 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL BAMHANI Arnav Nitin Chawke Bamhani MALE 2 7 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1391 2021-22 Bhandara Tumsar 27100311501 Z.P. PRIMARY SCHOOL SHIONI Janvi Ramesh Bante Sheioni FEMALE 4 10 5 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1392 2021-22 Bhandara Tumsar 27100312302 YESHWANTRAO KUKDE HIGHSCHOOL MANDHAL Dhiraj Santosh Wahile Mandhal MALE 8 14 8 RT YES YES Tricycle Conventional Hand Propelled (HAMRAHI) None None
1393 2021-22 Bhandara Tumsar 27100312705 SRIRAM HIGHSCHOOL DEWHADI Prajjwal Narsinh Uprade Dewhadi MALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1394 2021-22 Bhandara Tumsar 27100312705 SRIRAM HIGHSCHOOL DEWHADI Riya Laxmicharan Mohane Dewhadi FEMALE 10 16 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Caliper None
1395 2021-22 Bhandara Tumsar 27100312906 N.P. MALVIYA PRIMARY SCHOOL TUMSAR Mahi Dhanpal Lanjewar Tumsar FEMALE 2 8 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1396 2021-22 Bhandara Tumsar 27100312916 SHARDA PRIMARY SCHOOL TUMSAR Aradhya Mahesh Sahare Tumsar FEMALE 2 7 2 RT YES YES Braille Kit None None
1397 2021-22 Bhandara Tumsar 27100312919 MADAN DIKXIT PRIMARY SCHOOL TUMSAR Nikhil Sanjay kubde Tumsar MALE Anganwadi 6 8 RT YES YES Caliper Cervical Collar Soft Small None
1398 2021-22 Bhandara Tumsar 27100312936 N.P. KASTURBA GIRLS H. S. TUMSAR Amit Shalik Borkar Bori MALE 12 20 2 RT YES YES Smart Phone with Screen Reader None None
1399 2021-22 Bhandara Tumsar 27100312938 JANTA HIGH SCHOOL TUMSAR Himesh Dipak Agase Hasara MALE 9 15 5 RT YES Caliper None None
1400 2021-22 Bhandara Tumsar 27100312939 INDUTAI MEMORIAL HIGHSCHOOL TUMSAR Swati Sudhakar Nagose Tumsar FEMALE 8 14 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1401 2021-22 Bhandara Tumsar 27100312942 SAINT JOHN MISSION MINORITY ENG MED SCHOOL TUMSAR Kiran Yogeshwar Kamble Tumsar MALE 8 14 2 RT YES YES Daisy Player None None
1402 2021-22 Bhandara Sakoli 27100400104 Z.P. PRIMARY SCHOOL EKODI Pranay chandrashekhar pusame At-Ekodi ta-sakoli MALE 1 6 8 RT YES YES Caliper None None
1403 2021-22 Bhandara Sakoli 27100400201 Z. P. UPPER PRIMARY SCHOOL KINHI / EK Chandni rajkumaar kavle Kinni FEMALE Anganwadi 4 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1404 2021-22 Bhandara Sakoli 27100400201 Z. P. UPPER PRIMARY SCHOOL KINHI / EK Chanakya sanjiv bhagat At.kinhi po.ekodi tah.sakoli MALE 1 06 3 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1405 2021-22 Bhandara Sakoli 27100400201 Z. P. UPPER PRIMARY SCHOOL KINHI / EK Rashi vichitra mandale At.kinhi po.ekodi tah.sakoli FEMALE 1 06 13 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1406 2021-22 Bhandara Sakoli 27100401801 Z. P. UPPER PRIMARY SCHOOL GHANOD Rehan mahesh wadhave At-ghanod ta-sakoli MALE Anganwadi 3 5 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe None None
1407 2021-22 Bhandara Sakoli 27100402507 Z. P. UPPER PRIMARY SCHOOL SAKOLI -1 Soumya hemant kumar bawanthade Gupta colony sakoli MALE 5 11 1 RT YES YES Daisy Player None None
1408 2021-22 Bhandara Sakoli 27100402507 Z. P. UPPER PRIMARY SCHOOL SAKOLI -1 Ritesh shankar lanjewar Panchal ward sakoli MALE Anganwadi 05 13 RT YES YES Caliper CP Wheelchair Deluxe None
1409 2021-22 Bhandara Sakoli 27100402509 KALABAI KANYA VIDHYALAYA SAKOLI Esha narayan gidmare At- sakoli ta-sakoli FEMALE 9 15 5 RT YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium None None
1410 2021-22 Bhandara Sakoli 27100402511 Z. P. PRIMARY SCHOOL SAKOLI - 2 Shirisha sandip nandeshwar At- sakoli ta-sakoli FEMALE 2 7 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I Pack of 675 Zinc-Air Battery None
1411 2021-22 Bhandara Sakoli 27100402513 Z. P. HIGH SCHOOL SAKOLI Lisa prashant raut At.panchshil ward sakoli tah.sakoli FEMALE Anganwadi 05 1 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1412 2021-22 Bhandara Sakoli 27100402601 Z. P. UPPER PRIMARY SCHOOL SENDURWAFA Khushi sunil kamble At.po.sendurwafa tah.sakoli FEMALE 3 09 5 RT YES YES Caliper None None
1413 2021-22 Bhandara Sakoli 27100402601 Z. P. UPPER PRIMARY SCHOOL SENDURWAFA Adhira amardeep khobragade At-sendurwafa ta-sakoli FEMALE Anganwadi 3 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1414 2021-22 Bhandara Sakoli 27100402601 Z. P. UPPER PRIMARY SCHOOL SENDURWAFA Pratik dhanjay harshe At-sendurwafa ta-sakoli MALE Anganwadi 4 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1415 2021-22 Bhandara Sakoli 27100402604 LAXMI NARAYAN HIGH SCHOOL SENDURWAFA Dimpal yogesh bhandarkar At- sakoli ta-sakoli FEMALE 10 16 10 RT YES YES Smart Phone with Screen Reader None None
1416 2021-22 Bhandara Sakoli 27100402604 LAXMI NARAYAN HIGH SCHOOL SENDURWAFA Reshma namdev borkar At.sendurwafa po.sendurwafa tah.sakoli FEMALE 10 15 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1417 2021-22 Bhandara Sakoli 27100402606 BLOSSAM ENGLISH SCHOOL SENDURWAFA Utkarsh hemant bhure At-sendurwafa ta-sakoli MALE 3 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I Pack of 675 Zinc-Air Battery None
1418 2021-22 Bhandara Sakoli 27100402607 Z. P. PRIMARY SCHOOL SENDURWAFA 2 Mohit pramod ilpate At-sendurwafa ta-sakoli MALE 3 8 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I Pack of 675 Zinc-Air Battery None
1419 2021-22 Bhandara Sakoli 27100402701 Z. P. UPPER PRIMARY SCHOOL LAVARI Khushabu dharmik nikhare At-lavari ta-sakoli FEMALE 1 6 5 RT YES YES Caliper None None
1420 2021-22 Bhandara Sakoli 27100403301 Z. P. PRIMARY SCHOOL JAMNAPUR Dushant santosh chaudhari At.jamnapur po.sendurwafa tah.sakoli MALE Anganwadi 04 5 RT YES YES Caliper None None
1421 2021-22 Bhandara Sakoli 27100403301 Z. P. PRIMARY SCHOOL JAMNAPUR Sahil santosh mohankar At.jamnapur po.sendurwafa tah.sakoli MALE 2 07 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1422 2021-22 Bhandara Sakoli 27100403301 Z. P. PRIMARY SCHOOL JAMNAPUR Priyal hivraj bhonde At-jamnapur ta-sakoli MALE Anganwadi 5 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
1423 2021-22 Bhandara Sakoli 27100403304 NAVJEEVAN CONV- P. CBSE JAMNAPUR Utkarsh rajiv samrit At- sakoli ta-sakoli MALE 2 7 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I Pack of 675 Zinc-Air Battery None
1424 2021-22 Bhandara Sakoli 27100403501 Z.P. PRIMARY SCHOOL BODARA Rashi rajesh dighore At.bodara po.pindkepar tah.sakoli FEMALE Anganwadi 5 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1425 2021-22 Bhandara Sakoli 27100403501 Z.P. PRIMARY SCHOOL BODARA Swara kunal ilamkar At-bodra ta-sakoli FEMALE Anganwadi 5 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I Pack of 675 Zinc-Air Battery None
1426 2021-22 Bhandara Sakoli 27100403501 Z.P. PRIMARY SCHOOL BODARA Kanchan rameshwar puramkar At-bodra ta-sakoli FEMALE Anganwadi 5 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
1427 2021-22 Bhandara Sakoli 27100404501 Z. P. PRIMARY SCHOOL VIRSHI Kartik jaydev sonwane At.po.virshi tah.sakoli MALE Anganwadi 05 5 RT YES YES None None None
1428 2021-22 Bhandara Sakoli 27100404501 Z. P. PRIMARY SCHOOL VIRSHI Saniya rajendra ilamkar Virshi fata FEMALE Anganwadi 2 1 RT YES YES Braille Slate Type A Size 355x245 mm None None
1429 2021-22 Bhandara Sakoli 27100404501 Z. P. PRIMARY SCHOOL VIRSHI Arnav vikas tembhurne At-virshi ta-sakoli MALE 1 6 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) None None
1430 2021-22 Bhandara Sakoli 27100404501 Z. P. PRIMARY SCHOOL VIRSHI Aayat Nitin elamkar At-virshi ta-sakoli MALE Anganwadi 5 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1431 2021-22 Bhandara Sakoli 27100404502 G.E.S. HIGH SCHOOL VIRSHI Ritesh mahesh mandhare At.sitepar/virshi po.virshi tah.sakoli MALE Anganwadi 04 8 RT YES YES Caliper None None
1432 2021-22 Bhandara Sakoli 27100404601 Z. P. PRIMARY SCHOOL UKARA Aaryan vinaram bhalavi At.ukara po.virshi tah.sakoli MALE 3 09 5 RT YES YES Caliper None None
1433 2021-22 Bhandara Sakoli 27100404601 Z. P. PRIMARY SCHOOL UKARA Prashant yogesh sonwane At.ukara po.virshi tah.sakoli MALE 2 07 3 RT YES YES Caliper None None
1434 2021-22 Bhandara Sakoli 27100404901 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL KINHI / MOKHE Pranay bhushan thakare At.mokhe po.virshi tah.sakoli MALE 1 06 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I Pack of 675 Zinc-Air Battery None
1435 2021-22 Bhandara Sakoli 27100405701 Z.P. UPP. PRIMARY SCHOOL KUMBHALI Bhavishya ajay rane At- Kumbhali ta- sakoli MALE 5 10 14 RT YES YES Wheel Chair Non Folding ? Adult Size None None
1436 2021-22 Bhandara Sakoli 27100405701 Z.P. UPP. PRIMARY SCHOOL KUMBHALI Sandhya homraj choudhary At- Kumbhali ta- sakoli FEMALE Anganwadi 4 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I Pack of 675 Zinc-Air Battery None
1437 2021-22 Bhandara Sakoli 27100405801 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL VADAD Domeshwar antaram kamble At- wadad ta-sakoli MALE 2 7 5 Caliper None None
1438 2021-22 Bhandara Sakoli 27100405801 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL VADAD Yug sukhdev badwaik At-vadad ta-sakoli MALE Anganwadi 4 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I Pack of 675 Zinc-Air Battery None
1439 2021-22 Bhandara Sakoli 27100405803 SHRI CHATRPATI SHIVAJI VIDYA.VADAD Pruthviraj keshav raut At.po vadad tah.sakoli MALE 8 14 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1440 2021-22 Bhandara Sakoli 27100406501 Z. P. PRIMARY SCHOOL NILAJ Himanshi vilas Gahane At.nilaj po.palasgao tah.sakoli FEMALE 1 6 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1441 2021-22 Bhandara Sakoli 27100407001 Z. P. PRIMARY SCHOOL SANGADI NO-1 Dolly krushna murkhe At.salai po.bhivkhidki tah.sakoi FEMALE Anganwadi 02 8 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1442 2021-22 Bhandara Sakoli 27100407001 Z. P. PRIMARY SCHOOL SANGADI NO-1 Pranati praful gotefode At-sangadi ta-sakoli FEMALE Anganwadi 4 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I Pack of 675 Zinc-Air Battery None
1443 2021-22 Bhandara Sakoli 27100407006 PANDIT JAWAHAR NEHRU VIDY. SANGADI Sarika arun borkar At.po.sangadi tah.sakoli FEMALE 8 14 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1444 2021-22 Bhandara Sakoli 27100407006 PANDIT JAWAHAR NEHRU VIDY. SANGADI Linta vinod donode At.sangadi tah.sakoli FEMALE 8 14 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I Pack of 675 Zinc-Air Battery None
1445 2021-22 Bhandara Sakoli 27100407103 RAMDHAN DHAKATE VIDYALAYA SASRA Kailash dhanpal thakre At-sasra ta-sakoli MALE 9 15 5 RT YES YES Tricycle Conventional Left Hand Drive (STUTI) None None
1446 2021-22 Bhandara Sakoli 27100407501 Z. P. UPPER PRIMARY SCHOOL VIHIRGAON / BURADYA Kamlesh debu bhonde At.vihirgao bu. Po.sangadi tah.sakoli MALE Anganwadi 03 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1447 2021-22 Bhandara Sakoli 27100407501 Z. P. UPPER PRIMARY SCHOOL VIHIRGAON / BURADYA Khushi rajkumar gotefode At.vihirgao po.sangadi tah.sakoli FEMALE Anganwadi 03 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1448 2021-22 Bhandara Sakoli 27100407601 Z. P. PRIMARY SCHOOL SANGAON Suraj sukhdev pachare At.sangao po.sasra tah.sakoli MALE 3 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1449 2021-22 Bhandara Sakoli 27100407901 Z. P. PRIMARY SCHOOL ZADGAON Vansh vitthal walode At-zadgaon ta-sakoli MALE 11 17 5 RT YES YES Caliper None None
1450 2021-22 Bhandara Sakoli 27100408201 Z. P. PRIMARY SCHOOL NAINPUR Kumkum bhushan wadhai At.nainpur /papa po.palasgao tah.sakoli FEMALE 3 09 5 RT YES YES Caliper None None
1451 2021-22 Bhandara Sakoli 27100408301 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL PALASGAON Bhupendra hemraj mendhe At.po.palasgao tah.sakoli MALE 4 10 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1452 2021-22 Bhandara Sakoli 27100408301 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL PALASGAON Gunjan kundan shivankar At-palasgaon ta-sakoli FEMALE 6 12 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
1453 2021-22 Bhandara Sakoli 27100408401 Z. P. PRIMARY SCHOOL WANGI Apurva raju dongare At.wangi po.gondumari tah.sakoli FEMALE Anganwadi 05 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1454 2021-22 Bhandara Sakoli 27100408601 Z. P. PRIMARY SCHOOL SIREGAON TOLA Gayatri mangesh gayakwad At.siregoatola po.sangadi FEMALE Anganwadi 05 13 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe None None
1455 2021-22 Bhandara Sakoli 27100408701 Z. P. PRIMARY SCHOOL KESALWADA Bhavik nivruti bhoyar At-kesalwada ta-sakoli MALE Anganwadi 3 5 RT YES YES Caliper None None
1456 2021-22 Bhandara Sakoli 27100409101 Z. P. PRIMARY SCHOOL SALAI / BU Vihan rajkumar neware At.salai po.bhivkhidki tah.sakoi MALE Anganwadi 05 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1457 2021-22 Bhandara Sakoli 27100409101 Z. P. PRIMARY SCHOOL SALAI / BU Devansh parmanand tulshikar At.salai po.bhivkhidki tah.sakoi MALE 4 10 13 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1458 2021-22 Bhandara Lakhani 27100500104 SIDHARTH PRIMARY SCHOOL LAKHAN Abhinay Ravindra Agalawe Lakhani MALE 4 10 10 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1459 2021-22 Bhandara Lakhani 27100500105 RANILAXMIBAI VIDHYALAYA LAKHAN Sanjana Mahesh Gandhe Lakhani FEMALE 5 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1460 2021-22 Bhandara Lakhani 27100500117 LOTUS ENGLISH PUBLIC SCHOOL LAKHANI Ishika Ishavardas Girhepunje Murmadi FEMALE 3 9 8 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1461 2021-22 Bhandara Lakhani 27100500302 SIDDHARTH VIDYALAYA SAWARI Prasad Madhukar Chaudhari Sawari MALE 9 14 14 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None
1462 2021-22 Bhandara Lakhani 27100500302 SIDDHARTH VIDYALAYA SAWARI Sarvesh Shudhakar Padole Murmadi MALE 9 14 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1463 2021-22 Bhandara Lakhani 27100500601 Z.P. PRIMARY SCHOOL SONEKHARI Avinash Balkrishna Shebe Sonekhari MALE 2 8 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1464 2021-22 Bhandara Lakhani 27100502003 DIPAK VIDYALAYA RENGEPAR/KOTHA Naitik Umesh Uyke Rengepar kotha MALE 8 14 3 RT YES NO None None None
1465 2021-22 Bhandara Lakhani 27100502201 Z..P. PRIMARY SCHOOL PARSODI Senela Nandu Patale Parsodi MALE 2 8 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1466 2021-22 Bhandara Lakhani 27100502303 DNYANESHWAR VIDYALAYA SALEBHATA Aashik pawan Raut Parsodi MALE 5 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1467 2021-22 Bhandara Lakhani 27100502303 DNYANESHWAR VIDYALAYA SALEBHATA Ankita Anil Kotangale Salebahata FEMALE 11 16 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1468 2021-22 Bhandara Lakhani 27100502802 ADIVASI SHIV VIDYALAYA RAJEGAON Jageshwar gaurishankar Rane Masalmeta MALE 11 16 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1469 2021-22 Bhandara Lakhani 27100503001 Z.P. PRIMARY SCHOOL ALESUR Anshu Maruti Sole Alesur MALE 2 8 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1470 2021-22 Bhandara Lakhani 27100503701 Z.P. PRIMARY SCHOOL POHARA Lakshmi Uttam Bhasme Pohara FEMALE 1 6 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1471 2021-22 Bhandara Lakhani 27100503703 SHRIRAM FATE HIGH SCHOOL POHARA Himanshu Hemraj wadichar Pohara MALE 9 15 14 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1472 2021-22 Bhandara Lakhani 27100504202 NAVCHITANYA VIDHYALAYA SHIONI Priyanshu Harichandra Sarve Chichtola MALE 5 11 8 RP YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1473 2021-22 Bhandara Lakhani 27100504202 NAVCHITANYA VIDHYALAYA SHIONI Anjali Kishore Lasunte Chichtola FEMALE 5 12 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1474 2021-22 Bhandara Lakhani 27100504401 Z.P. PRIMARY SCHOOL DHABETEKDI Sajan Devdas Kodape Dhabetekdi MALE 3 10 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1475 2021-22 Bhandara Lakhani 27100504801 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL JEWNALA Jagarut Lekram Girhepunje Jewnala MALE 4 10 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1476 2021-22 Bhandara Lakhani 27100504801 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL JEWNALA Nishant Lekaram Girhepunje Jewnala MALE 1 6 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1477 2021-22 Bhandara Lakhani 27100505001 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MANGALI Krushna Sheshro Nanhe Mangli MALE Anganwadi 5 5 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1478 2021-22 Bhandara Lakhani 27100505001 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MANGALI Sumit Vinod Khelakar Mangli MALE 7 13 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1479 2021-22 Bhandara Lakhani 27100505402 MANOHAR VIDHYALAYA & JR. COLLEGE GURDHA Munal Adhinath Gidmare isapur MALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1480 2021-22 Bhandara Lakhani 27100506103 Z.P. HIGH SCHOOL PALANDUR Maruti Raju Meshram Palandur MALE 8 14 10 RP YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1481 2021-22 Bhandara Lakhani 27100506103 Z.P. HIGH SCHOOL PALANDUR Layki Manohar Bhusari Palandur MALE 6 12 8 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1482 2021-22 Bhandara Lakhani 27100506103 Z.P. HIGH SCHOOL PALANDUR Payal Arun Neware Palandur FEMALE 6 12 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1483 2021-22 Bhandara Lakhani 27100506301 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MHAREGAON Dhup Ramu Shahare Mharegaon FEMALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1484 2021-22 Bhandara Lakhani 27100506401 Z.P. PRIMARY SCHOOL WAKAL Sneha kailas Kewat Wakal FEMALE 1 7 10 RP YES YES Rollator Size I (Child) None None
1485 2021-22 Bhandara Lakhani 27100507001 Z.P. PRIMARY SCHOOL LOHARA Saurabh Yogesh wadhee Lohara MALE 2 7 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1486 2021-22 Bhandara Lakhani 27100507001 Z.P. PRIMARY SCHOOL LOHARA Kamlesh Subhash Deshmukh Lohara MALE 2 7 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1487 2021-22 Bhandara Lakhani 27100507403 RASTRAMATA INDIRA GANDHI HIGH SCHOOL MURMADI (TUP) Saurabh Lekaram Bawankule Murmadi tup MALE 5 12 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1488 2021-22 Bhandara Lakhani 27100507502 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL DIGHORI (NANHORI) Shubham Gurudev Gaydhane Dighori MALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1489 2021-22 Bhandara Lakhani 27100507502 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL DIGHORI (NANHORI) Prajaval Sanjay Halmare Dighori MALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1490 2021-22 Bhandara Lakhani 27100508001 Z.P. PRIMARY SCHOOL KANHALGAON Suyog Navnit Kale Kanhalgaon MALE 1 7 10 RT YES YES Caliper CP Wheelchair with Commode None
1491 2021-22 Bhandara Lakhani 27100508302 PAGAJI VIDHYALAYA KOLARI Tanmay Madan Gondole Kolari MALE 5 12 10 RT YES YES Wheel Chair Folding with Plastic Wheel (Adult Size) None None
1492 2021-22 Bhandara Lakhani 27100508701 Z.P. PRIMARY SCHOOL VIHIRGAION Ritik Kailash Kthane Vihirgaon MALE 3 9 5 RT YES YES Caliper None None
1493 2021-22 Bhandara Lakhani 27100508701 Z.P. PRIMARY SCHOOL VIHIRGAION Harsh Pisaram Donede Vihirgaon FEMALE 1 6 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
1494 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100600102 GANGABAI HIGH SCHOOL CHAPRAD Riya Dinesh Karade Chaprad FEMALE 8 14 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery Pack of 675 Zinc-Air Battery
1495 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100600103 Z.P. PRIMARY SCHOOL CHAPRAD(TOLI) Megha rajesh sahare Chaprad/toli FEMALE 4 10 1 RT YES YES Daisy Player None None
1496 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100600201 Z. P. PRYMARY SCHOOL SONI Bhavesh Ishwar Mohurle Soni MALE 4 10 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1497 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100600401 Z.P.PRIMARY SCHOOL LAKHANDUR-1 Parth Giridhar Gote Lakhandur MALE Anganwadi 2 8 RP YES YES CP Wheelchair with Commode Caliper None
1498 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100600401 Z.P.PRIMARY SCHOOL LAKHANDUR-1 Mahir Nilesh Kudegave Lakhandur MALE Anganwadi 2 10 RP YES YES Caliper Cervical Collar Soft Small Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
1499 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100600402 Z.P.UPPER PRIMARY SCHOOL.(PLOT) LAKHANDUR Niharika Mahesh Sakhare Lakhandur FEMALE 3 9 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1500 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100600403 DAR.BABASAHEB AMBEDAKAR VIDAL LAKHANDUR Ankita Dipak Rangari Madeghat FEMALE 11 17 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II Pack of 675 Zinc-Air Battery 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery
1501 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100600403 DAR.BABASAHEB AMBEDAKAR VIDAL LAKHANDUR Kranchi chandrashekhar Ramteke Puyar FEMALE 9 15 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II Pack of 675 Zinc-Air Battery 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery
1502 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100600601 Z.P. UPPER PRIMARYSCHOOL PUYAR Divya Umesh Sundarkar Puyar FEMALE 3 9 5 RT YES YES Cervical Collar Soft Small None None
1503 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100600601 Z.P. UPPER PRIMARYSCHOOL PUYAR Soham Gopal Madavi Puyar MALE 3 9 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) ADL kit for Leprosy affected Caliper
1504 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100600701 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL KANHALGAON(PU) Shrdha Muniswar Burde Kanhalgaon FEMALE Anganwadi 5 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1505 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100600801 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL PIMPALGAON Ravi Vishwanath Kodvate Pimplgaon MALE 4 10 5 RT YES YES Caliper None None
1506 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100600801 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL PIMPALGAON Dynaneswari Amar Gedam Pimplgaon FEMALE 1 6 8 RT YES YES Rollator Size I (Child) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1507 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100600801 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL PIMPALGAON Durgesh Ramesh Kolwate Pimplgaon MALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1508 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100601701 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MOHARNA Badal Balkrushana Bawane Moharna MALE 5 11 8 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe None None
1509 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100601801 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL DAMBHEVIRLI Mohit Mahendra Dunedar Dambhevirli MALE 3 9 13 RT YES YES Rollator Size I (Child) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1510 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100601801 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL DAMBHEVIRLI Charita Vishnudas Nakade Dambhevirli FEMALE Anganwadi 4 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1511 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100602202 SHIVAJI VIDHYALAYA ETAN Bharti Iswar Dighore Itan FEMALE 8 14 10 RT YES YES Tricycle Conventional Hand Propelled (SACHIN) None None
1512 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100602401 Z.P. PRIMARY SCHOOL GAVARALA Ketan Vinayak Raut Gawrala MALE Anganwadi 3 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1513 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100602601 Z.P. PRIMARY SCHOOL NANDED Unnti Sandip Chopkar Nanded FEMALE 4 9 8 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) ADL kit for Leprosy affected None
1514 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100602803 PRASHANT VIDHYALAYA BHAGDI Aashik Mahadev Chaudhari Bhagdi MALE 8 14 5 RT YES YES Caliper None None
1515 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100602901 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MANDHAL Dewashree Kailash Patre Mandhal FEMALE Anganwadi 2 10 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1516 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100603101 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL PAHUNGAON Yash Anil Bankar Paungaon MALE 1 7 13 RP YES YES Rollator Size I (Child) None None
1517 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100603101 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL PAHUNGAON Khushabu Saja6 Shilar Paungaon FEMALE Anganwadi 4 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1518 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100603302 SHIVAJI VIDHYALAYA DOKESARANDI Bhageshree Arvind Makde Paungaon FEMALE 5 11 10 RT YES YES Wheel Chair Folding with Plastic Wheel (Adult Size) None None
1519 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100603702 Z.P. HIGH SCHOOL KUDEGAON Vishal Prabhakar Takare Kudegaon MALE 6 12 5 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1520 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100603702 Z.P. HIGH SCHOOL KUDEGAON Shubhanm Ramchandra Meshram Rohani MALE 10 17 10 RP YES YES Tricycle Conventional Hand Propelled (SACHIN) None None
1521 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100604001 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL VIRLI(BU) Sagar Ramchandra Nanhe Virli/bu MALE 6 12 5 RT YES YES Tricycle Conventional Hand Propelled (SACHIN) None None
1522 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100604101 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MASAL Bhushan Naresh Khotele Masal MALE 2 8 5 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1523 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100604101 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MASAL Omkar Yashvant Nanhe Masal MALE Anganwadi 5 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None
1524 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100604101 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MASAL Himani Vinod Kavle Masal FEMALE Anganwadi 4 10 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1525 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100604103 SUBODH VIDHYALAYA MASAL Diwakar Ramkrushana Pachare Sonegaon MALE 7 13 5 RT YES YES Caliper None None
1526 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100604103 SUBODH VIDHYALAYA MASAL Ashwin Arun Kathane Ghartoda MALE 10 16 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery Pack of 675 Zinc-Air Battery
1527 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100604106 MAHATMA JOTIBA FULE HIGH SCHOOL MASAL Abhishek Bandu chahande Masal MALE 10 16 5 RT YES YES Tricycle Conventional Hand Propelled (HAMRAHI) None None
1528 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100604301 Z. P. UPPER PRIMARY SCHOOL BELATI Prany Naresh Deshamukh Belati MALE 7 13 1 RT YES YES Daisy Player None None
1529 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100604502 Z.P. HIGH SCHOOL SARANDI(BU) Santosh Ganesh Raut Sarandi/bu MALE 11 16 5 RT YES YES Cervical Collar Large None None
1530 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100605301 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL JAITPUR Tushar Mukaran Yenskar Jaitpur MALE Anganwadi 4 10 RT YES YES Rollator Size I (Child) None Jaipur/Artifical Limbs
1531 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100605401 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL TAI(BU) Krishna Purushottam Ther Tai/bu. MALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery None
1532 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100605601 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MURMADI Sawali Durwash Puram Murmadi FEMALE 3 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II Pack of 675 Zinc-Air Battery 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery
1533 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100605901 Z.P. PRIMARY SCHOOL SONEGAON Satish Shesarao Shiwankar Sonegaon MALE 3 9 5 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1534 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100605901 Z.P. PRIMARY SCHOOL SONEGAON Gaurv Vijay Pachare Sonegaon MALE 4 10 5 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1535 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100607001 Z.P. PRIMARY SCHOOL DIGHORI(MOTI)-1 Aashtha Shesarao Sayam Dighori/Mothi FEMALE Anganwadi 5 10 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1536 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100607001 Z.P. PRIMARY SCHOOL DIGHORI(MOTI)-1 Rajayogi Dnyaneswar Durge Dighori/Mothi FEMALE Anganwadi 4 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1537 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100607002 Z.P. PRIMARY SCHOOL DIGHORI(MOTI) Bhawana Manohar Hatwar Dighori/Mothi FEMALE Anganwadi 5 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Cervical Collar Soft Small
1538 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100607003 Z.P. HIGH SCHOOL DIGHORI(MOTI) Srujal Rahul Undirwade Dighori/Mothi MALE 8 14 5 RT YES YES Tricycle Conventional Hand Propelled (HAMRAHI) None None
1539 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100607101 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MURZA Mohit Pramod Thalal Murza MALE Anganwadi 5 1 RP YES YES Braille Slate Type A Size 355x245 mm None None
1540 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100607201 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL DAHEGAON Rehan Mangesh Kinnake Dahegaon MALE 1 6 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1541 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100607201 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL DAHEGAON Lina Meghraj Dongarwar Dahegaon FEMALE 1 6 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Rollator Size I (Child) None
1542 2021-22 Bhandara Lakhandur 27100607801 Z.P. PRIMARY SCHOOL BARWHA Jigar Chandrahash Meshram Barwha MALE 4 10 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1543 2021-22 Bhandara Pauni 27100700401 Z.P.PRIMARY SCHOOL BHENDARA Purab anil katekhaye Bhendala MALE Anganwadi 4 10 RT YES YES Caliper Caliper Rollator Size I (Child)
1544 2021-22 Bhandara Pauni 27100700402 GANESH VIDHYALAYA BHENDARA Ritesh ramdash satibawane Bhendala MALE 8 14 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding with Plastic Wheel (Adult Size) None
1545 2021-22 Bhandara Pauni 27100700502 GANDHI VIDHYALAYA WALNI vikrant gurudeo kumare walani MALE 10 16 10 RT YES YES Rollator Size II (Adult) Caliper None
1546 2021-22 Bhandara Pauni 27100700502 GANDHI VIDHYALAYA WALNI Aayush shamdev panchbhai Walni MALE 5 11 5 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1547 2021-22 Bhandara Pauni 27100700701 Z.P.PRIMARY SCHOOL SHIVNALA Purva anil khandade Shivnala FEMALE Anganwadi 5 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I
1548 2021-22 Bhandara Pauni 27100700901 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL KHAIRI(DIWAN) Rakesh Hitesh tighare Khairi MALE 4 10 1 RT YES YES Braille Kit None None
1549 2021-22 Bhandara Pauni 27100701101 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL KODURLI Ku.mythli prabhakr khobragde Shendri FEMALE 5 11 5 RT YES YES Caliper None None
1550 2021-22 Bhandara Pauni 27100701801 Z.P. PRIMARY SCHOOL SIRSALA Rohit vinaji tighare पवनी MALE Anganwadi 5year 10 RT YES YES Multiutility Tricycle Multiutility Tricycle Type ? I Multiutility Tricycle Type ? I
1551 2021-22 Bhandara Pauni 27100701801 Z.P. PRIMARY SCHOOL SIRSALA Rohit vinaji tighare पवनी MALE 1 5year 10 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe CP Wheelchair Deluxe CP Wheelchair Deluxe
1552 2021-22 Bhandara Pauni 27100704301 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL SAWARLA Kartik Raju savrbandhe Savrla MALE 3 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I None None
1553 2021-22 Bhandara Pauni 27100704601 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL GUDEGAON Ahesas Arvind Ramteke At, post Gudegao Tal- Pauni Dist- Bhandara MALE 1 6 10 RP YES YES Caliper Joystick Wheelchair None
1554 2021-22 Bhandara Pauni 27100704601 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL GUDEGAON Devendra Chagan Sawarbandhe At, post Gudegao Tal- Pauni Dist- Bhandara MALE 4 10 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1555 2021-22 Bhandara Pauni 27100704701 Z.P. PRIMARY SCHOOL ASGAON lina shailesh mendhe asgaon FEMALE 2 8 10 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
1556 2021-22 Bhandara Pauni 27100704701 Z.P. PRIMARY SCHOOL ASGAON Gaytri mdukar upthale Asgaon FEMALE 4 10 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1557 2021-22 Bhandara Pauni 27100704801 Z.P. PRIMARY SCHOOL BACHEWADI Omi Jitendra lanjewar At post bachewadi MALE 1 7 5 TEACHER YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
1558 2021-22 Bhandara Pauni 27100705601 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL ,MANGALI (CHAURAS) Sejal Rameshwar Bawnkr Mangli FEMALE Anganwadi 5 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1559 2021-22 Bhandara Pauni 27100705701 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL MOHARI Surj dashrat bramhnkr Mohri MALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1560 2021-22 Bhandara Pauni 27100705903 GANDHI KANISHTA MAHAVIDHYALAYA KONDHA Ku.palk dilip meshram Nirgudi FEMALE 6 13 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II
1561 2021-22 Bhandara Pauni 27100705903 GANDHI KANISHTA MAHAVIDHYALAYA KONDHA Bhawika kishor chauhan Kosra FEMALE 9 15 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1562 2021-22 Bhandara Pauni 27100706101 Z.P. PRIMARY SCHOOL MOKHARA Smit Milind katekhaye Mokhara MALE Anganwadi 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper Cervical Collar Soft Small
1563 2021-22 Bhandara Pauni 27100706302 JAGRUTI KANISHTA MAHAVIDHYALAYA KOSRA Neha bh aorav panchvate At kondha FEMALE 7 १२ 10 RT YES YES Rollator Size II (Adult) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper
1564 2021-22 Bhandara Pauni 27100706401 Z.P. PRIMARY SCHOOL SHENDRI (KU) hany mangesh gayedhane sendri khu. FEMALE Anganwadi 5 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Cervical Collar Soft Medium
1565 2021-22 Bhandara Pauni 27100706502 ABHAY VIDYALAYA AKOT yugal vilas wadibhasme akot MALE 9 15 1 RT YES YES Daisy Player None None
1566 2021-22 Bhandara Pauni 27100706602 RAGHUTE HIGHSCHOOL PALORA (CHAURAS) naitik mahadeo shahare palora MALE 2 8 13 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1567 2021-22 Bhandara Pauni 27100706602 RAGHUTE HIGHSCHOOL PALORA (CHAURAS) karishma ravikumar petkar palora FEMALE 10 16 5 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1568 2021-22 Bhandara Pauni 27100706701 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL SOMNALA (BU) Krisha gunvant wanjari At. Post somnala MALE 3 9 1 TEACHER YES YES Rollator Size I (Child) CP Wheelchair Deluxe None
1569 2021-22 Bhandara Pauni 27100707201 Z.P. PRIMARY SCHOOL NAWEGAON (BRAMHI) Ku, Pradny Hivraj Meshram At, post Navegaon taluka- Pauni FEMALE 2 8 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1570 2021-22 Bhandara Pauni 27100707601 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL PIMPALGAON Vansh Rushtam Barsagade At, post, pipalgaon Talu- Pauni Dist- Pauni MALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1571 2021-22 Bhandara Pauni 27100707901 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL SHENDRI (BU) Chintu tularam deshmukh At +po shedri MALE Anganwadi 2 5 RT YES YES Caliper Caliper Caliper
1572 2021-22 Bhandara Pauni 27100707901 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL SHENDRI (BU) Astik vasnt rngari Shendri MALE 5 12 5 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1573 2021-22 Bhandara Pauni 27100708002 VINOD HIGHSCHOOL & JR. COLLEGE GOSE (BU) karan tikaram channe gose buj. MALE 10 16 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1574 2021-22 Bhandara Pauni 27100708402 JANTA HIGHSCHOOL KURZA Devyani Ramdas Kavale At post Kurza Taluka- Pauni FEMALE 8 14 1 RP YES YES Braille Kit None None
1575 2021-22 Bhandara Pauni 27100708501 Z.P. PRIMARY SCHOOL WASELA Shushil umesh Goswami At post vasela MALE 1 6 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1576 2021-22 Bhandara Pauni 27100708601 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL CHICHAL BOYS Vishnu devand vairagade Chichal MALE 5 ११ 1 RT YES YES Daisy Player None None
1577 2021-22 Bhandara Pauni 27100709005 ADYAL KANISHTA VIDHYALAYA ADYAL Anuj Dinesh kohpare Navegav MALE 5 ११ 5 RT YES YES Caliper None None
1578 2021-22 Bhandara Pauni 27100709006 PRAKASH KANISHTA VIDHYALAYA ADYAL Aniket sukhdew bawne Sonegaw MALE 8 15 5 RT YES YES None None None
1579 2021-22 Bhandara Pauni 27100709008 Z P UTTAR BUNIYADI SCHOOL ADYAL shreya lakshman mandhare adyal FEMALE 1 6 5 RT YES NO None None None
1580 2021-22 Bhandara Pauni 27100709008 Z P UTTAR BUNIYADI SCHOOL ADYAL Shreya anil Shende Adyal FEMALE 4 १० 5 RT YES YES Rollator Size II (Adult) Caliper None
1581 2021-22 Bhandara Pauni 27100709902 TATHGAT VIDHYALAYA KESALWADA Sanskar virendra gajbhiye At post kesalwada MALE 5 11 5 TEACHER YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
1582 2021-22 Bhandara Pauni 27100710101 Z.P. PRIMARY SCHOOL VIRLI Aadsh Sachin Tulanker Virli MALE Anganwadi 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1583 2021-22 Bhandara Pauni 27100710401 Z.P. PRIMARY SCHOOL KALEWADA Ku, Samiksha Pradeep Mohurle At, post kalewada talu, Pauni Dist- bhandara FEMALE 4 10 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1584 2021-22 Bhandara Pauni 27100711001 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL NERLA Amosh Pradeep Bhujbal At, post Nerla Taluka-Pauni MALE 3 9 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1585 2021-22 Bhandara Pauni 27100711001 Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL NERLA Yatharth Tathgat Ramteke At, post Nerla Taluka-Pauni MALE 6 12 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1586 2021-22 Bhandara Pauni 27100711101 N.P. L.B.S.H PRIMARY SCHOOL Asad natik husain pauni MALE 3 9 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
1587 2021-22 Bhandara Pauni 27100711102 N.P. MAHATMA GANDI PR. SCHOOL Ku, Dimpal Ramesh Bhure At, post pauni Tal, Pauni Dist- Bhandara FEMALE 1 6 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1588 2021-22 Bhandara Pauni 27100711102 N.P. MAHATMA GANDI PR. SCHOOL Jayesh chdrasheker bawanker Pauni MALE 2 3 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None
1589 2021-22 Bhandara Pauni 27100711103 N.P. SAKSENA PRIMARY SCHOOL Ojas amol bhoge At.post pauni MALE 2 7 13 TEACHER YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1590 2021-22 Bhandara Pauni 27100711103 N.P. SAKSENA PRIMARY SCHOOL Ku, Eshwari Devendra Bhoge At, post pauni Tal, Pauni Dist- Bhandara FEMALE 1 6 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1591 2021-22 Bhandara Pauni 27100711105 N.P. NETAJI S.C. BHOSE P. SCH. Amruta Eshwar Pachare At, post pauni Tal, Pauni Dist- Bhandara FEMALE 4 10 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1592 2021-22 Bhandara Pauni 27100711106 Z.P. DIGITAL PUBLIC SCHOOL PAUNI Aisha rajaram nagrikar At. Post pavni MALE 1 7 5 TEACHER YES YES Caliper None None
1593 2021-22 Bhandara Pauni 27100711106 Z.P. DIGITAL PUBLIC SCHOOL PAUNI Ashrad Ajmad Kha Pathan At, post pauni Tal, Pauni Dist- Bhandara MALE 2 7 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1594 2021-22 Bhandara Pauni 27100711107 VIKAS GANESH PRIMARY SCHOOL PAUNI Gaurav subhash dhurve Pavani MALE 3 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None
1595 2021-22 Bhandara Pauni 27100711108 VIKAS BELGHATA PRIMARY SCHOOL PAUNI Radhika Anil Sangadikar At, post pauni Tal, Pauni Dist- Bhandara FEMALE 3 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1596 2021-22 Bhandara Pauni 27100711117 DR.AMBEDKAR VIDHAYLAY PAUNI Khushal Shamsunder Kambale At post, betala Taluka- Pauni MALE 5 11 8 RP YES YES Rollator Size II (Adult) Caliper None
1597 2021-22 Bhandara Pauni 27100711118 SAWITRIBAI FULE KANYA VIDHLAYA PAUNI Avanti Rajkumar dalvi Pavani MALE 6 12 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1598 2021-22 Bhandara Pauni 27100711119 N.P. VIDHYALAYA PAUNI Dnyaneshwar gulab kurjhekar Pauni FEMALE 11 17 5 RT YES YES Tricycle Conventional Hand Propelled (SACHIN) None None
1599 2021-22 Bhandara Pauni 27100711120 VIKAS HIGHSCHOOL PAUNI Swastik naresh mandre Pwani MALE 5 12 3 RT YES YES None None None
1600 2021-22 Bhandara Pauni 27100711120 VIKAS HIGHSCHOOL PAUNI Fakir prashant talekar At.post pauni MALE 8 13 5 TEACHER YES YES Caliper None None
1601 2021-22 Bhandara Pauni 27100711120 VIKAS HIGHSCHOOL PAUNI vedant naresh mandhare pauni MALE 7 13 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1602 2021-22 Bhandara Pauni 27100711120 VIKAS HIGHSCHOOL PAUNI lomeshwari shubhash dhurve pauni FEMALE 7 13 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1603 2021-22 Bhandara Pauni 27100711120 VIKAS HIGHSCHOOL PAUNI Dnyaneshwari dhanraj wanjari Kodurli MALE 8 14 1 RT YES YES Daisy Player None None
1604 2021-22 Bhandara Pauni 27100711120 VIKAS HIGHSCHOOL PAUNI Tarkanya wakardhan nagpure Pauni FEMALE 9 15 8 YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1605 2021-22 Bhandara Pauni 27100711121 WAINGANGA VIDHYALAYA PAUNI Tushar Khemraj Manapur At, post pauni Tal, Pauni Dist- Bhandara MALE 5 11 14 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1606 2021-22 Bhandara Pauni 27100711121 WAINGANGA VIDHYALAYA PAUNI Anmol koshor kumbare Pawni MALE 8 13 5 RT YES YES Caliper None None
1607 2021-22 Bhandara Pauni 27100711201 Z.P.PRIMARY SCHOOL SOMNALA(KHURD) Aadity Bramdas Thakare At somnala MALE 1 5 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1608 2021-22 Bhandara Pauni 27100712101 Z.P.PRIMARY SCHOOL SURBODI Ramchandra Vilas gurnule At.post surbodi MALE 1 7 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1609 2021-22 Bhandara Pauni 27100712201 Z. P. PRIMARY SCHOOL RUYAL Heyan prashantjit dahivale At. Poost ruyal MALE 1 6 13 TEACHER YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1610 2021-22 Buldhana Chikhali 27040200103 NP MAR PRI SCH NO 3, CHIKHALI RUDRAKSH RAMESHVAR NAVALE CHIKHLI MALE 3 14 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1611 2021-22 Buldhana Chikhali 27040200104 NP MAR PRI SCH NO 4, CHIKHALI ANSH MANOHAR KHARAT CHIKHLI MALE 1 6 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Caliper None
1612 2021-22 Buldhana Chikhali 27040200119 SHIVAJI HIGHER MIDDLE VIDYALAY ABHINIL SANJIV AARATK GANGALGAON MALE 5 11 5 RT YES YES Jaipur/Artifical Limbs None None
1613 2021-22 Buldhana Chikhali 27040200119 SHIVAJI HIGHER MIDDLE VIDYALAY VISHESH BHAGWAN MANDALKAR CHIKHLI MALE 8 14 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1614 2021-22 Buldhana Chikhali 27040200125 SHIVAJI ABHYAS SCH SARTHAK SURESH KORE WARD NO 16 CHIKHLI MALE 4 10 13 RT YES YES ADL kit for Leprosy affected None None
1615 2021-22 Buldhana Chikhali 27040200125 SHIVAJI ABHYAS SCH PRAGATI GAJANAN THORAT CHIKHLI FEMALE 4 10 13 RT YES YES ADL kit for Leprosy affected None None
1616 2021-22 Buldhana Chikhali 27040200125 SHIVAJI ABHYAS SCH GAURI SANTOSH DESHMANE CHIKHALI FEMALE 3 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1617 2021-22 Buldhana Chikhali 27040200133 RASHTRAMATA JIJAU ENG SCH CHETAN SUBHASH MALODE CHIKHLI MALE 6 12 2 RT YES YES Daisy Player None None
1618 2021-22 Buldhana Chikhali 27040201301 ZP CEN UP MAR PRI SCH, CHANDHAI PRITI SANTOSH TEJANKAR CHANDHAI FEMALE 3 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1619 2021-22 Buldhana Chikhali 27040201401 ZP MAR PRI SCH, JAMBHORA RASHI SANTOSH SALVE JAMBHORA FEMALE 1 6 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1620 2021-22 Buldhana Chikhali 27040201801 ZP MAR UP PRI SCH, HATANI KARAN ANIL DUKRE HATANI MALE 6 12 10 RT YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1621 2021-22 Buldhana Chikhali 27040201901 ZP MAR UP PRI SCH, KELWAD KRISHNA DEVIDAS GAVAI KELWAD MALE 4 10 5 RT YES YES Caliper None None
1622 2021-22 Buldhana Chikhali 27040201901 ZP MAR UP PRI SCH, KELWAD MANISHA NARAYAN KHARAT KELWAD FEMALE 6 12 13 RT YES YES ADL kit for Leprosy affected None None
1623 2021-22 Buldhana Chikhali 27040201901 ZP MAR UP PRI SCH, KELWAD SOHAM VIJAY BAHEKAR KINHOLA MALE 3 9 5 RT YES YES Caliper None None
1624 2021-22 Buldhana Chikhali 27040202001 ZP MAR PRI SCH, KOLARI VEER SUNIL INGLE KOLARI MALE 3 9 5 RT YES YES Caliper None None
1625 2021-22 Buldhana Chikhali 27040202102 ZP CEN MAR PRI SCH, KINHOLA ANUSHKA PRAKASH WANKHEDE KINHOLA FEMALE 1 7 10 RT YES YES ADL kit for Leprosy affected Caliper None
1626 2021-22 Buldhana Chikhali 27040202102 ZP CEN MAR PRI SCH, KINHOLA JAY PRAVIN GAVHALE KINHOLA MALE 2 8 5 RT YES YES Caliper None None
1627 2021-22 Buldhana Chikhali 27040202102 ZP CEN MAR PRI SCH, KINHOLA SARTHAK ANIL GHATTE KINHOLA MALE 2 8 10 RT YES YES ADL kit for Leprosy affected None None
1628 2021-22 Buldhana Chikhali 27040202201 ZP MAR UP PRI SCH, SATGAPM BHUSARI SNEHAL SANJAY INGLE SATGAON BHUSARI FEMALE 7 14 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1629 2021-22 Buldhana Chikhali 27040202201 ZP MAR UP PRI SCH, SATGAPM BHUSARI SANDHYA SHIVAJI GHADAGE SATGAON BHUSARI FEMALE 7 14 3 RT YES YES ADL kit for Leprosy affected BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None
1630 2021-22 Buldhana Chikhali 27040202201 ZP MAR UP PRI SCH, SATGAPM BHUSARI UDAY GAJANAN GAIKWAD SATGAON BHUSARI MALE 4 10 10 RT YES YES ADL kit for Leprosy affected None None
1631 2021-22 Buldhana Chikhali 27040203202 SURYABHAN BAPU KHEDEKAR VIDA HARSHAL PRABHAKAR NIKAS KHAIRAV MALE 7 13 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1632 2021-22 Buldhana Chikhali 27040203202 SURYABHAN BAPU KHEDEKAR VIDA SUMIT DAGADU RAUT KHAIRAV MALE 8 15 10 RT YES YES Wheel Chair Non Folding ? Adult Size Rollator Size II (Adult) None
1633 2021-22 Buldhana Chikhali 27040203501 ZP MAR UP PRI SCH, BHORSA KULDIP MILIND GAWAI BHORSA MALE 3 9 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Caliper None
1634 2021-22 Buldhana Chikhali 27040203701 ZP MAR UP PRI SCH, KHANDALA M. ROSHANI BI SHEKH BABBU KHANDALA FEMALE 7 13 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1635 2021-22 Buldhana Chikhali 27040203702 LATE M MINATAI TAKHRE MID SCH SHEKH AMIN SHEKH BABBU KHANDALA MALE 10 16 13 RT YES YES ADL kit for Leprosy affected Wheel Chair Non Folding ? Adult Size None
1636 2021-22 Buldhana Chikhali 27040204401 ZP CEN MAR UP PRI SCH, DONGARSHEVALI SHAILESH BABAN NIKALJE SHEVLI MALE 6 12 5 TEACHER YES YES Caliper None None
1637 2021-22 Buldhana Chikhali 27040204701 ZP MAR UP PRI SCH, KARVAND SHAIKH ABUJAR SHAIKH LALA KARVAND MALE 3 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1638 2021-22 Buldhana Chikhali 27040204701 ZP MAR UP PRI SCH, KARVAND ASKAN SHEKH AYAJ KARVAND MALE 4 10 1 RT YES YES Daisy Player None None
1639 2021-22 Buldhana Chikhali 27040205002 JAI BAJRANG MID VID PRASHANAT BHAGAJI PAITHANE TAKARKHED HELGA MALE 10 16 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1640 2021-22 Buldhana Chikhali 27040205303 SHRI DYANESHWAR MID VIDYALAYA MEHAK ANJUM M HASHAM DHOTRA NAIK FEMALE 5 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1641 2021-22 Buldhana Chikhali 27040205303 SHRI DYANESHWAR MID VIDYALAYA NITIN SHIVAJI WANDKEDE DHOTRA NAIK MALE 8 14 10 RT YES YES ADL kit for Leprosy affected None None
1642 2021-22 Buldhana Chikhali 27040206701 ZP MAR UP PRI SCH, KAVHALA VAISHNAVI JANARTHAN SONUNE KAVALA FEMALE 7 13 5 RT YES YES Caliper None None
1643 2021-22 Buldhana Chikhali 27040206701 ZP MAR UP PRI SCH, KAVHALA SAKSHI SAMADHAN KAKADE KAVALA FEMALE 2 16 1 RT YES YES Braille Kit Daisy Player None
1644 2021-22 Buldhana Chikhali 27040206701 ZP MAR UP PRI SCH, KAVHALA VAIBHAV RAMU SONUNE KAVALA MALE 7 14 13 RT YES YES ADL kit for Leprosy affected None None
1645 2021-22 Buldhana Chikhali 27040207102 SHIVAJI HIGH SCHOOL ANCHARWADI UMESH GAJANAN PARIHAR ANCHARWADI MALE 10 16 13 RT YES YES ADL kit for Leprosy affected None None
1646 2021-22 Buldhana Chikhali 27040207601 ZP MAR UP PRI SCH, MISALWADI PRASAD NANDKISHOR KOLTE MISALWADI MALE 4 10 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None
1647 2021-22 Buldhana Chikhali 27040207703 ZP MAR PRI SCH, VAIDU WADI LAXMI KASHINATH RAJE VAIDU WADI FEMALE 5 11 13 RT YES YES ADL kit for Leprosy affected None None
1648 2021-22 Buldhana Chikhali 27040208301 ZP MAR UP PRI SCH, MALSHEMBA SAMRUDHI GOPAL KHOLGADE MALSHEMBA FEMALE 6 12 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None
1649 2021-22 Buldhana Chikhali 27040208602 ZP MAR UP PRI & SEC SCH, SAVARGAON ANAND AMOL GAIKWAD SA DUKRE MALE 7 13 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1650 2021-22 Buldhana Chikhali 27040209101 ZP MAR UP PRI SCH, DIVTHANA AMAR VIJAY MORE DIVTHANA MALE 5 11 10 RT YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Large Caliper Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI)
1651 2021-22 Buldhana Chikhali 27040209201 ZP URDU UP PRI SCH, SAVNA MOHAMMAD SHEKH KAUSAR SAVANA MALE 4 10 13 RT YES YES ADL kit for Leprosy affected None None
1652 2021-22 Buldhana Chikhali 27040209201 ZP URDU UP PRI SCH, SAVNA SANAFIYA MOHAMMAD HAMID SAVANA FEMALE 3 9 5 RT YES YES Caliper None None
1653 2021-22 Buldhana Chikhali 27040209201 ZP URDU UP PRI SCH, SAVNA MADINA TALAT MO AZHAR SAVANA FEMALE 1 6 13 RT YES YES ADL kit for Leprosy affected None None
1654 2021-22 Buldhana Chikhali 27040209202 ZP CEN MAR UP PRI SCH, SAVNA KHUSHI DNYANESHEWAR HADE SAVANA FEMALE 5 11 5 RT YES YES Rollator Size II (Adult) Caliper None
1655 2021-22 Buldhana Chikhali 27040209501 ZP MAR UP PRI SCH, SOMTHANA PRATHAMESH NITIN WAGHAMARE SOMTHANA MALE KG-2 5 1 RT YES YES Braille Kit None None
1656 2021-22 Buldhana Chikhali 27040209602 ZP MAR UP PRI SCH, WALTI PALLAVI SUNIL LAVHALE WALTI MALE 8 16 5 RT YES YES Wheel Chair Non Folding ? Adult Size None None
1657 2021-22 Buldhana Chikhali 27040209801 ZP MAR UP PRI SCH, BORGAON KAKDE SUBHASH SANTOSH BHARSAKALE BORGAON KAKADE MALE 7 14 10 TEACHER YES YES Caliper None None
1658 2021-22 Buldhana Chikhali 27040210102 SHRI DYASNESHWAR VIDYALAYA, PETH AASHISH DEVRAJ SALVE SHELGAON JA MALE 11 19 1 RT YES YES Braille Kit Walking Stick None
1659 2021-22 Buldhana Chikhali 27040210301 ZP MAR UP PRI SCH, TELHARA RUTUJA SANDIP JADHAV TELHARA FEMALE 6 12 13 RT YES YES ADL kit for Leprosy affected None None
1660 2021-22 Buldhana Chikhali 27040210802 ZP CEN MAR PRI SCH,MANGRUL NAVGHARE PREM PURSHOTTAM AMBHORE MANGARUL MALE 2 16 10 RT YES YES Rollator Size II (Adult) Caliper None
1661 2021-22 Buldhana Chikhali 27040210802 ZP CEN MAR PRI SCH,MANGRUL NAVGHARE ANAND ARJUN AMBHORE MANGRUL NAVGHARE MALE 2 8 5 RT YES YES Caliper None None
1662 2021-22 Buldhana Chikhali 27040212001 ZP MAR PRI SCH, DHANORI RAM GAJANAN HIVARKAR DHANORI MALE 3 9 10 RT YES YES Caliper None None
1663 2021-22 Buldhana Chikhali 27040212102 ZP URDU UP PRI SCH, ISOLI MASHRIN BI FIROJ KHAN ISOLI FEMALE 5 11 5 RT YES YES Multiutility Tricycle None None
1664 2021-22 Buldhana Chikhali 27040212102 ZP URDU UP PRI SCH, ISOLI ALIJA SHEKH JAVED ISOLI FEMALE 1 6 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None
1665 2021-22 Buldhana Khamgaon 27040301402 ZP CEN MAR UP PRI BOYS SCH,SUTALA B purva bhagvat ingle z.p.m.p.m.school ,sutala bk FEMALE Anganwadi 4 5 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1666 2021-22 Buldhana Khamgaon 27040301705 NP R.GANDHI MAR PRI SCH NO.3, pari nitin bharsakale n p school,no.3 khamgaon FEMALE 2 7 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1667 2021-22 Buldhana Khamgaon 27040301711 NP S.VIVEKANAND MAR PRI SCH NO.9 anushri santosh gondale n p school,no.9 khamgaon FEMALE 4 10 3 RT YES YES None None None
1668 2021-22 Buldhana Khamgaon 27040301711 NP S.VIVEKANAND MAR PRI SCH NO.9 aabha vinod auradkar n p school,no.9 khamgaon FEMALE 4 11 2 RT YES YES Braille Kit None None
1669 2021-22 Buldhana Khamgaon 27040301739 SR A K N SCHOOL KHAMGAON Priya Sheshrav Nimbalkar Lasura Khamgaon FEMALE 12 17 10 RT NO YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Joystick Wheelchair CP Wheelchair with Commode
1670 2021-22 Buldhana Khamgaon 27040303201 ZP MAR UP PRI SCH, ADGAON dhananjay diganmbar tale z.p.m u.p.school bori adgaon MALE 7 12 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1671 2021-22 Buldhana Khamgaon 27040303301 ZP MAR UP PRI SCH, AMBETAKLI Vaishnavi Santosh Bhaltilak At-Post-Ambetakli taluka- khamgaon dist - buldana FEMALE 3 9 3 RT NO YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II Pack of 675 Zinc-Air Battery None
1672 2021-22 Buldhana Khamgaon 27040305001 ZP CEN MAR UP PRI SCH, ATALI pawan eknath gule z.p.m u.p.school atali MALE 7 12 2 RT YES YES Daisy Player None None
1673 2021-22 Buldhana Khamgaon 27040305102 MAHATMA JOTIBA FULE VID Aarti Mahadev band Gavndhala taluka- khamgaon Dist- Buldana FEMALE 10 16 1 RT NO YES Smart Phone with Screen Reader Daisy Player Smart Cane Type I
1674 2021-22 Buldhana Khamgaon 27040307301 ZP URDU PRI SCH, SAJNPURI aalfiya firdos sk.aasif sajanpuri FEMALE 4 11 5 RT YES YES Wheel Chair Folding with Plastic Wheel (Adult Size) None None
1675 2021-22 Buldhana Khamgaon 27040307801 ZP MAR UP PRI SCH, KINHI MAHADEV Shrihari Vishwnath Kolhe Kinhi mahadev, taluka- khamgaon dist - buldana MALE 1 7 1 RT NO YES Daisy Player Smart Cane Type I Smart Phone with Screen Reader
1676 2021-22 Buldhana Khamgaon 27040308703 ZP URDU UP PRI SCH, LAKHANWADA nazis farin sk.gaffar z.p.urdu u.p.school lakhnawada bk. FEMALE 3 9 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1677 2021-22 Buldhana Khamgaon 27040308703 ZP URDU UP PRI SCH, LAKHANWADA dishan ahmad nisar z.p.urdu u.p.school lakhnawada bk. MALE 6 12 1 RT YES YES Daisy Player None None
1678 2021-22 Buldhana Khamgaon 27040309101 ZP MAR UP PRI SCH, SHIRLA NEMANE sonali keval rathod z.p.m u.p.school shirla nemane FEMALE 4 11 1 RT YES YES Daisy Player None None
1679 2021-22 Buldhana Khamgaon 27040309801 ZP CEN MAR UP PRI SCH, NIPANA aaradhya changdev chopade aanganwadi nipana FEMALE Anganwadi 5 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1680 2021-22 Buldhana Khamgaon 27040310302 Mahatma Phule Vidyalaya , Hingna Karegaon monika rajendra deahmukh hingna karegaon FEMALE 8 13 2 RT YES YES Daisy Player None None
1681 2021-22 Buldhana Khamgaon 27040310401 ZP MAR UP PRI SCH, KADMAPUR Raj Shivaji Navthale At-Post-kadmapur taluka- khamgaon dist - buldana MALE 3 9 10 RT NO YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) CP Wheelchair Deluxe None
1682 2021-22 Buldhana Khamgaon 27040312402 MAHARASHTRA HIGH SCH LANJUL suyog balu shinde lanzul MALE 6 12 1 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1683 2021-22 Buldhana Deulgaon Raja 27040400102 NP MAR PRI SCH NO 2, D.RAJA KUNAL VILAS HSTKAR Durgapura galli deulgaon raja MALE 1 9 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I
1684 2021-22 Buldhana Deulgaon Raja 27040400105 SWAMI VIVEKANAND MAR PRI SCH VEDANT DATTU SHINDE CHINCHOLI BURKUL TQ FEULGAON RAJA MALE 6 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II
1685 2021-22 Buldhana Deulgaon Raja 27040400119 NP MAR PRI SCH NO 3, PIMPALNER DIVYA KRUSHNA PATOLE PIMPALNAR TQ DEULGAON RAJA FEMALE 1 6 13 RP YES YES Wheel Chair Non Folding ? Adult Size Wheel Chair Non Folding ? Adult Size Wheel Chair Non Folding ? Adult Size
1686 2021-22 Buldhana Deulgaon Raja 27040400303 SHRI AUNDHESHWAR VIDYALAYA ANDHERA Laxmi mahadeo Nade Andhera FEMALE 8 15 1 RT YES YES Braille Kit Smart Cane Type I Braille Kit
1687 2021-22 Buldhana Deulgaon Raja 27040401301 ZP CEN MAR UP PRI SCH, ASOLA JAHANG Laxmi Samadhan Shelke Asola FEMALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1688 2021-22 Buldhana Deulgaon Raja 27040403301 ZP MAR PRI SCH, TULJAPUR RADHIKA RAGHUNATH TIDAKE TULJAPUR TQ DEULGAON RAJA FEMALE Anganwadi 4 10 RT YES YES Caliper Caliper Caliper
1689 2021-22 Buldhana Deulgaon Raja 27040403401 ZP MAR UP PRI SCH, BAYGAON KH Aniruddh Haridas Dahatonde बायगाव खुर्द MALE Anganwadi 5 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
1690 2021-22 Buldhana Deulgaon Raja 27040405701 ZP MAR UP PRI SCH, NAGANGAON Samruddhi Ravsaheb sarode At Nagangaon FEMALE 2 8 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Wheel Chair Folding with Plastic Wheel (Adult Size) Wheel Chair Folding with Plastic Wheel (Adult Size)
1691 2021-22 Buldhana Deulgaon Raja 27040405701 ZP MAR UP PRI SCH, NAGANGAON Jitesh vishal khedekar Nagangaon MALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1692 2021-22 Buldhana Deulgaon Raja 27040405701 ZP MAR UP PRI SCH, NAGANGAON Naitik satish sarode At Nagangson MALE 4 10 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II
1693 2021-22 Buldhana Motala 27040500903 ZP URDU UP PRI SCH,DHAMANGAON BADHE kausar bi sk.Salim at post dhmangaon badhe tq motala FEMALE 4 10 5 RP YES YES Caliper Caliper Caliper
1694 2021-22 Buldhana Motala 27040500904 M E S HIGH SCH DHAMANGAON BADHE YASH CHARNSING PAWAR AT-RIDHORA KH. PO- DHAMGAON BADHE TAL- MOTALA MALE 8 13 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1695 2021-22 Buldhana Motala 27040505401 ZP MAR PRI SCH, MOHEGAON ROHAN BHASKAR PAWAR At Mohegaon po Rajur tal motala MALE 2 8 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1696 2021-22 Buldhana Motala 27040507701 ZP MAR PRI SCH, KHAMKHED SAMARTH NARAYAN MAHAKAL AT-KHAMKHED PO-RAJUR TAL MOTALA MALE 2 8 5 RT YES YES Caliper None None
1697 2021-22 Buldhana Motala 27040508301 ZP MAR PRI SCH, TIGHARA SAMARTH GAJANAN DONGRE At/po-tighra tal motala MALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1698 2021-22 Buldhana Motala 27040508401 ZP MAR UP PRI SCH, ADWIHIR BHAVIKA SANTOSH JANGALE AT/PO-ADWIHIR TAL MOTALA FEMALE 3 9 1 RT YES YES Braille Kit None None
1699 2021-22 Buldhana Motala 27040508501 ZP CEN MAR PRI SCH NO.1, MOTALA NAITIK SUBHASH VAKHARE At/po- motala MALE 2 8 5 RP YES YES Caliper None None
1700 2021-22 Buldhana Motala 27040508701 ZP MAR PRI SCH, WARUD DIVYA RAVINDRA JUNARE AT/PO-WARUD TAL MOTALA FEMALE 2 8 5 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1701 2021-22 Buldhana Motala 27040509101 ZP MAR UP PRI SCH, SHIRVA MUKTA MANGO GORE At/po-Shirva tal motala FEMALE 4 10 5 RT YES YES Caliper None None
1702 2021-22 Buldhana Motala 27040509101 ZP MAR UP PRI SCH, SHIRVA SARTHAK GANESH DIVANE AT/PO-SHIRVA MALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1703 2021-22 Buldhana Loanr 27040601201 ZP MAR UP PRI SCH, SAWARGAON MUNDHE Pallavi Dashrath dhotre At post savargaon Munde taluka lonar Jilla Buldhana MALE 6 11 5 RP YES YES Caliper Caliper Caliper
1704 2021-22 Buldhana Loanr 27040601301 ZP MAR UP PRI SCH, GOTRA सुरेखा बाजीराव चव्हाण मु पो गोत्रा ता लोणार FEMALE 6 १२ 5 RT YES YES Caliper Wheel Chair Non Folding ? Adult Size Wheel Chair Non Folding ? Adult Size
1705 2021-22 Buldhana Loanr 27040601501 S V PATEL HIGH SCHOOL RAIGAON Yamuna ram Kokate At post Raighav taluka lonar dist Buldhana FEMALE 7 16 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1706 2021-22 Buldhana Loanr 27040601502 ZP MAR UP PRI SCH, RAIGAON Bhagwat ravi dewkate At raygaon ta lonar dist buldana MALE 3 11 10 RT YES YES Braille Kit Smart Cane Type I None
1707 2021-22 Buldhana Loanr 27040601601 ZP MAR PRI SCH, SHIVANI JAT Samar kailasv khandare At shivni jat ta lonar dist buldana MALE 3 9 5 RT YES YES Caliper None None
1708 2021-22 Buldhana Loanr 27040601601 ZP MAR PRI SCH, SHIVANI JAT अनिकेत मदन मोरे मु शिवंणी जाट पो गंधारी MALE 2 5 RT YES YES Caliper Caliper Caliper
1709 2021-22 Buldhana Loanr 27040601801 ZP MAR PRI GIRLS SCH, UDNAPUR Rudra Ram paithankar Rudrapur taluk post Anjani khurd taluka lonar dist Buldhana MALE 1 6 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1710 2021-22 Buldhana Loanr 27040602607 INDIRA GANDHI URDU HIGHSCHOOL Sheikh Asif Sheikh najir At post lonar taluka lonar Buldhana MALE 10 16 5 RP YES YES Wheel Chair Non Folding ? Adult Size Wheel Chair Non Folding ? Adult Size Wheel Chair Non Folding ? Adult Size
1711 2021-22 Buldhana Loanr 27040602607 INDIRA GANDHI URDU HIGHSCHOOL Nazia Parveen Shaikh Jalal atpost Taluka lonar dist Buldhana FEMALE 10 18 5 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Wheel Chair Non Folding ? Adult Size Wheel Chair Non Folding ? Adult Size
1712 2021-22 Buldhana Loanr 27040602610 SHIVAJI HIGH SCHOOL LONAR Mohan dattytray Rajguru At shara MALE 11 17 1 RT YES YES Smart Phone with Screen Reader Smart Phone with Screen Reader Smart Phone with Screen Reader
1713 2021-22 Buldhana Loanr 27040602610 SHIVAJI HIGH SCHOOL LONAR Rushikesh bhagwan shahane At lonar ta lonar dist buldana MALE 5 11 2 RP YES YES Daisy Player None None
1714 2021-22 Buldhana Loanr 27040602611 S V PATEL HIGH SCHOOL LONAR Mayuri keshaw ingale At lonar FEMALE 10 15 3 RP NO YES None BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II Pack of 675 Zinc-Air Battery
1715 2021-22 Buldhana Loanr 27040602616 JIJAMATA PRI SCHOOL Kartik Gajanan danvir At post taluka Lonar dast Buldhana MALE 4 10 5 RP YES YES Foldable Tricycle Foldable Tricycle Foldable Tricycle
1716 2021-22 Buldhana Loanr 27040602621 BHAGAWANBABA JR & SR COLLEGE, LONAR Vikas pralhad ubale At tambola ta lonar dist buldana MALE 11 17 1 RT YES YES Smart Phone with Screen Reader None None
1717 2021-22 Buldhana Loanr 27040602625 MAULAN ABULKALAM AZAD URDU HIGH SCHOOL, LONAR Saymabee she shikandar mo mohamad At lonar ta lonar dist buldana FEMALE 8 17 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1718 2021-22 Buldhana Loanr 27040602702 GURUKRUPA MADHYAMIK VID PIMPALNER Komal Bharat bharshankar At pimpalner FEMALE 8 14 5 RT YES YES Wheel Chair Non Folding ? Adult Size Wheel Chair Non Folding ? Adult Size Wheel Chair Non Folding ? Adult Size
1719 2021-22 Buldhana Loanr 27040603503 SHIVAJI HIGH SCHOOL KINGAON JATTU Ajay Dnyaneshwar Rathod At Devanagar post kingon jattu TQ lonar MALE 10 16 5 RP YES YES Caliper Caliper Caliper
1720 2021-22 Buldhana Loanr 27040603503 SHIVAJI HIGH SCHOOL KINGAON JATTU Ajay dnyneshwar rathod At kingaon jattu ta lonar dist buldana MALE 10 16 5 RP YES YES Caliper None None
1721 2021-22 Buldhana Loanr 27040604003 ZP MARATHI PRIMARY SCHOOL SAWARGAON TELI GAON Sandip arjun rathod At dawargsoteli tanda ta lonar dist buldana MALE 5 10 5 RT YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Extra Small None None
1722 2021-22 Buldhana Loanr 27040604401 ZP MAR UP PRI SCH, GUNJKHED Yash baban gaikwad At gunjkhed ta lonar dist buldana MALE 1 7 5 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper
1723 2021-22 Buldhana Loanr 27040604401 ZP MAR UP PRI SCH, GUNJKHED Amar Santosh Mule At gunjkhed MALE 4 10 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) Caliper Caliper
1724 2021-22 Buldhana Loanr 27040605601 V NAIK VIDYALAYA & JR COLLAGE Rushikesh bhagwan khand At bibi ta lonar dist buldana MALE 12 18 5 RP YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II Caliper None
1725 2021-22 Buldhana Loanr 27040605601 V NAIK VIDYALAYA & JR COLLAGE Ku diwya santosh dhudkekar At bibi ta lonar dist buldana FEMALE 5 11 5 RP YES YES Caliper Rollator Size II (Adult) None
1726 2021-22 Buldhana Loanr 27040606101 ZP MAR UP PRI SCH, CHINCHOLI SANGLE Jalyani pralhad sangale at chicholi sangale FEMALE Anganwadi 6 5 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1727 2021-22 Buldhana Loanr 27040606101 ZP MAR UP PRI SCH, CHINCHOLI SANGLE तुषार राजू सांगळे मुक्काम पोस्ट चिंचोली सांगळे तालुका लोणार MALE 6 १२ 5 RT YES YES Caliper Caliper Caliper
1728 2021-22 Buldhana Loanr 27040606201 ZP MAR UP PRI SCH, PARDA (DARADE) Rudra Digambara Darade Adpost parda darade taluka lonar dist Buldhana MALE 3 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1729 2021-22 Buldhana Loanr 27040607801 ZP MAR UP PRI SCH, MAHAR CHIKNA Yuvraj Sanjay Nagare At Maharchikna MALE 1 7 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper Caliper
1730 2021-22 Buldhana Loanr 27040607802 VIDYA NIKETAN ENG SCHOOL, MAHAR CHIKNA Vinayak Dhondu Botule At khalegaon MALE 4 10 5 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) Rollator Size I (Child)
1731 2021-22 Buldhana Loanr 27040608102 LATE J D BHUTDA KALANIKETAN MADHYAMIK AND UCHHA MADHYAMIK VIDYALAYA KAREGAON Sachin Bhanudas Nagare At khalegaon MALE 10 16 5 RT YES YES Caliper Caliper Caliper
1732 2021-22 Buldhana Malakapur 27040700202 ZP MAR PRI SCH, WADJI SANKET GOPAL SONONE AT/PO-WADJI TAL-MALKAPUR MALE 2 8 5 RT YES YES Caliper None None
1733 2021-22 Buldhana Malakapur 27040700701 JIVAN VIKAS VID DUDALGAON BK ANAND GAJANAN SATHE AT-KHAMKHED PO-DUDHALGAON TAL-MALKAPUR MALE 5 11 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1734 2021-22 Buldhana Malakapur 27040700701 JIVAN VIKAS VID DUDALGAON BK RUTUJA PRAFULLA CHOPDE AT/PO-DUDALGAON BK TAL-MALKAPUR FEMALE 8 14 10 RP YES YES Tricycle Conventional Right Hand Drive (STUTI) Caliper None
1735 2021-22 Buldhana Malakapur 27040700702 ZP MAR PRI SCH, DUDALGAON BK ADITYA RAMESHOWAR TAMBE AT/PO-DUDALGAON BK TAL-MALKAPUR MALE 3 8 5 RT YES YES Caliper None None
1736 2021-22 Buldhana Malakapur 27040700902 MOTILAL TEJMAL SANCHETI VID, DEODHABA VISHAL MANSARAM BODADE AT/PO-DEODHABA TAL-MALKAPUR MALE 7 12 5 RP YES YES Caliper None None
1737 2021-22 Buldhana Malakapur 27040701101 ZP MAR PRI SCH, LONWADI RAJ DHANRAJ WAGH AT/PO-LONWADI TAL-MALKAPUR MALE 3 10 1 RT YES YES Braille Kit with TD0S23+TD0S03+TD1N70 None None
1738 2021-22 Buldhana Malakapur 27040702403 VIVEKANAD VID NARVEL SHUBHAMGI PRAKASH BHOLANKAR AT/PO-NARVEL TAL-MALKAPUR FEMALE 8 14 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1739 2021-22 Buldhana Malakapur 27040702601 ZP MAR PRI SCH, DHONGARDI SOHAM RAMESHOWAR CHAVAN AT-DHONGARDI PO-ZODGA TAL-MALKAPUR MALE 4 10 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1740 2021-22 Buldhana Malakapur 27040703801 ZP MAR UP PRI SCH, VIVRA ADARSH SANDIPSING RAJPUT AT/PO-VIVRA TAL-MALKAPUR MALE 1 7 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Caliper None
1741 2021-22 Buldhana Malakapur 27040703901 ZP MAR PRI SCH, WAGHOLA SHARADA GAJANAN TAYDE AT/PO-WAGHOLA TAL-MALKAPUR FEMALE 2 8 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1742 2021-22 Buldhana Malakapur 27040704901 ZP MAR UP PRI SCH, GHIRNI NIKITA ASHOK RAUT AT/PO-GHIRNI TAL-MALKAPUR FEMALE 5 11 5 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1743 2021-22 Buldhana Malakapur 27040705315 YASHWANT MAR PRI SCH MALKAPUR PALAK GOPAL UMALKAPR AT/PO-MALKAPUR FEMALE 5 11 5 RP YES YES Caliper None None
1744 2021-22 Buldhana Malakapur 27040705316 ATMANAND JAIN MAR PRI SCH MALKAPUR KEJAL JITENDRA BHIMJIYANI PRASHANT NAGAR MALKAPUR FEMALE 5 11 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1745 2021-22 Buldhana Malakapur 27040705316 ATMANAND JAIN MAR PRI SCH MALKAPUR KOMAL JITENDRA BHIMJIYANI PRASHANT NAGAR MALKAPUR FEMALE 5 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1746 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040900601 ZP MAR UP PRI SCH, PALASHI SUPO Supesh Sharad kokare Palshi supo MALE 5 10 6 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1747 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040900901 ZP URDU PRI SCH, SAWARGAON Shek Mobin Shek Jiyaullah Savargaon Tel Jalgaon jamod Dist Bhuldana FEMALE 4 10 10 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe CP Wheelchair Deluxe CP Wheelchair Deluxe
1748 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040901101 ZP MAR UP PRI SCH, WADGAON (GAD) Gori Purushottam Bela kar Vadgon gan FEMALE 3 8 6 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1749 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040901402 ZP URDU UP PRI SCH, JAMOD Usma Parveen Sheikh jaakir Jamod FEMALE 7 12 10 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe CP Wheelchair Deluxe CP Wheelchair Deluxe
1750 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040901402 ZP URDU UP PRI SCH, JAMOD Maj khan aahat khan Jamod MALE 1 6 5 RT YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Extra Small Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Small Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium
1751 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040901402 ZP URDU UP PRI SCH, JAMOD Sheikh Farid Sheikh najir Jamod MALE 5 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II
1752 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040901402 ZP URDU UP PRI SCH, JAMOD Sheikh Aamir Shaikh najir Jamod MALE 5 12 5 RT YES YES CP Wheelchair with Commode CP Wheelchair with Commode CP Wheelchair with Commode
1753 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040901402 ZP URDU UP PRI SCH, JAMOD Shekh.rehan shekh rahim Jamod MALE 6 12 5 RT YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Large
1754 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040901402 ZP URDU UP PRI SCH, JAMOD Shek Ayan Shek Muktar Jamod Tel Jalgaon jamod Dist Bhuldana MALE 5 11 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Extra Small
1755 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040901402 ZP URDU UP PRI SCH, JAMOD Aafrin Parvin Safadarkhan Jamod Tel Jalgaon jamod Dist Bhuldana FEMALE 4 10 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I
1756 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040901601 ZP MAR UP PRI SCH, SUNGAON Sarvesh kishor vandade Sungaon Tel Jalgaon jamod Dist Bhuldana MALE 3 8 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I
1757 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040901601 ZP MAR UP PRI SCH, SUNGAON Shivaraj kisan misal Sungaon MALE 2 8 5 RP YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II
1758 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040901601 ZP MAR UP PRI SCH, SUNGAON Anuja narayan bhagat Sungaon FEMALE 4 10 5 RT YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Extra Small Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Extra Small Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Small
1759 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040901603 MATOSHRI N VIDYALAYA SUNGAON Rohan anant kapare Sungaon MALE 5 10 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Small Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Extra Small
1760 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040901603 MATOSHRI N VIDYALAYA SUNGAON Shubham shriram dhage Sungaon MALE 5 10 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I
1761 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040901901 ZP MAR UP PRI SCH, GADEGAON BK Shankar vijay Mahale Gadegaon bk Tel Jalgaon jamod Dist Bhuldana MALE 5 11 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I
1762 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040902301 ZP MAR PRI SCH, HINGANE BALAPUR Supesh ananta gadage Hingane balapur june MALE 4 10 5 RT YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Extra Small Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I
1763 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040902301 ZP MAR PRI SCH, HINGANE BALAPUR Pratik vishanu mankar Hingane balapur june MALE 4 10 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Walking Stick (Adjustable) Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Extra Small
1764 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040902301 ZP MAR PRI SCH, HINGANE BALAPUR Samruddi Vilas Kaddate Higne Balapur june FEMALE 2 8 10 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe CP Wheelchair Deluxe CP Wheelchair Deluxe
1765 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040902901 ZP MAR UP PRI SCH, ZADEGAON Rushikesh dilip kalange Zadegaon MALE 5 11 1 RP YES YES Braille Slate Type A Size 355x245 mm Braille Kit with TD0S23+TD0S03+TD1N70 Braille Slate Type A Size 355x245 mm
1766 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040903001 ZP MAR UP PRI SCH, KAJEGAON Nikita DhMmpal Dandar Kajaygaog MALE 1 Kajaygaon Tel Jalgaon jamod Dist Bhuldana 10 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe CP Wheelchair Deluxe CP Wheelchair Deluxe
1767 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040903101 ZP CEN MAR UP PRI SCH, KHERDA BK Savita Umesh songal Jila Parishad Shala dukandari FEMALE 2 7 5 RT YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Extra Small Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium
1768 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040903101 ZP CEN MAR UP PRI SCH, KHERDA BK Anushka Omprakash Wankhede Kherda bu Tel Jalgaon jamod Dist Bhuldana FEMALE 2 7 10 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe CP Wheelchair Deluxe CP Wheelchair Deluxe
1769 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040903601 ZP MAR UP PRI SCH, WADGAON (PATAN) Swapnil manikrao Jadhav Wadgaon Patan MALE 3 9 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1770 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040903901 ZP MAR UP PRI SCH, CHAORA Sejal Ravindra Ingle Chaora Tel Jalgaon jamod Dist Bhuldana FEMALE 1 6 10 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe CP Wheelchair Deluxe CP Wheelchair Deluxe
1771 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040904102 SHRI S M MH VIDYALAYA MADAKHED Nilesh bhimrao kale Madakhed bk MALE 9 15 5 RT NO YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Extra Small Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Large Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Small
1772 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040904602 NAMDAR MUKUL VASNIK VIDYALAYA, ADOL BK Roshan subhash ravanchaure Adol bk MALE 9 15 1 RT YES YES Braille Slate Type A Size 355x245 mm Braille Kit with TD0S23+TD0S03+TD1N70 Braille Slate Type A Size 355x245 mm
1773 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040905206 ZP MAR UP PRI & SEC SCH, P. KALE Ayush rajesh raut P, kale MALE 7 13 10 RP YES YES Multiutility Tricycle Type ? I Motorized Tricycle (without box) Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Large
1774 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040906001 ZP MAR UP PRI & SEC SCH, WADSINGI Ganesh arun khandare Wadshingi MALE 5 11 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II Walking Stick Walking Stick (Adjustable)
1775 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040906002 ZP CEN MAR PRI SCH, WADSINGI Dipesh manohar khodre Wadshingi MALE 1 6 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium Walking Stick
1776 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040906002 ZP CEN MAR PRI SCH, WADSINGI Rutuja nilesh rajurkar Wadshingi FEMALE 4 9 5 RT YES YES Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Extra Small Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Small Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Large
1777 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040906002 ZP CEN MAR PRI SCH, WADSINGI Ishwar mohan khodke Wadshingi MALE 4 9 3 RT YES YES None None None
1778 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040906201 NP URDU UP PRI GRILS SCH, JALGAON J Nehrija Anamsheek Taslim Jalgaon jamod Tel Jalgaon jamod Dist Bhuldana FEMALE 4 10 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode CP Wheelchair Deluxe CP Wheelchair Deluxe
1779 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040906203 NP MAR UP PRI SCH, JALGAON J Soham Sanjay Ghope Jalgaon jamod Tel Jalgaon Jamod Dist Bhuldana MALE 4 10 6 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1780 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040906204 NP MAR PRI SCH, JALGAON Atharva Shankar Patil Jalgaon Jamod Tel Jalgaon jamod Dist Bhuldana MALE 7 12 6 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1781 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040906204 NP MAR PRI SCH, JALGAON Akram khan jiyaullah Jamod MALE 6 12 6 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1782 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040906204 NP MAR PRI SCH, JALGAON Mohatesim rahanar khan Jalgaon MALE 7 13 6 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1783 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040906205 NP SHRI C.M.M.MAR PRI SCH, JALGAON Anshka Suresh Vankhede Jalgaon jamod Tel Jalgaoon. Jamod Dist Bhuldana FEMALE 2 8 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode CP Wheelchair with Commode CP Wheelchair with Commode
1784 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040906205 NP SHRI C.M.M.MAR PRI SCH, JALGAON Ishvari shrikrushan raut जळगाव जा FEMALE 7 12 10 RP YES YES CP Wheelchair with Commode Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
1785 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040906205 NP SHRI C.M.M.MAR PRI SCH, JALGAON Ardhya shekh bismilla Jalgaon FEMALE 3 9 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Wheel Chair Non Folding ? Adult Size Wheel Chair Folding with Plastic Wheel (Adult Size)
1786 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040907401 ZP MAR PRI SCH, KAHUPATTA Divya bharat masane At kahupatta MALE 2 7 10 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe Multiutility Tricycle Type ? I Wheel Chair Non Folding ? Adult Size
1787 2021-22 Buldhana Jalgaon Jamod 27040909201 ZP MAR PRI SCH, ADOL KH Om Ninaji Shedke Aadod Ku Tel Jalgaon jamod Dist Bhuldana MALE 4 10 10 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe CP Wheelchair Deluxe CP Wheelchair Deluxe
1788 2021-22 Buldhana Nandura 27041000101 SHRI B M HIGH SCH MALE GAON GD Gouri mahadev lale Malegaon FEMALE 9 15 5 RT YES YES Caliper None None
1789 2021-22 Buldhana Nandura 27041002001 ZP CEN MAR PRI SCH, WADNER BHOLJI Tanvi ramesh ingle Wadner FEMALE 2 07 5 RT YES YES Caliper None None
1790 2021-22 Buldhana Nandura 27041002004 S B MOHATA VIDYALAYA WADNER BHOLJI Shital ravindra adhav Primpari FEMALE 6 12 5 RT YES YES Caliper None None
1791 2021-22 Buldhana Nandura 27041002401 ZP MAR UP PRI SCH, KATI Jagadish rambhau hiwale Kati MALE 3 09 5 RT YES YES Caliper None None
1792 2021-22 Buldhana Nandura 27041003201 ZP MAR PRI SCH, AWADHA KH. Aarati mahadev unhale Awadha khurad FEMALE 3 9 5 RT YES YES Caliper None None
1793 2021-22 Buldhana Nandura 27041003401 ZP MAR UP PRI SCH, NARKHED Prabhakar sheshrao khanderao Narkhed MALE 6 12 5 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1794 2021-22 Buldhana Nandura 27041003401 ZP MAR UP PRI SCH, NARKHED Pahlavi kisan daberao Narkhed FEMALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1795 2021-22 Buldhana Nandura 27041003501 ZP CEN MAR PRI SCH, NIMBGAON Naitik mahadev borase Nimgaon MALE 3 09 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1796 2021-22 Buldhana Nandura 27041003503 ZP URDU UP PRI SCH, NIMBGAON Amin Khan liyakatali Khan Nimgaon MALE 6 12 5 RT YES YES Caliper Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1797 2021-22 Buldhana Nandura 27041004005 NP URDU PRI GIRLS SCH, NANDURA Hassan ahemad washim ahemad Nandura MALE 3 09 5 RT YES YES Caliper None None
1798 2021-22 Buldhana Nandura 27041004010 MOLANA AZAD PRI SCH Uzzair ahemad washim ahemad Nandura MALE 9 15 5 RT YES YES Caliper None None
1799 2021-22 Buldhana Nandura 27041004303 ZP URDU UP PRI SCH, CHANDUR BISWA Mohammad rehan najim Mohammad Chandur biswa MALE 5 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1800 2021-22 Buldhana Nandura 27041004303 ZP URDU UP PRI SCH, CHANDUR BISWA Tanzila parvin shekh nasir Chandur biswa FEMALE 3 09 5 RT YES YES Caliper Rollator Size I (Child) None
1801 2021-22 Buldhana Nandura 27041004304 YASHVANT HIGHSCH CHANDUR BICH Komal pramod lande Dighi FEMALE 10 16 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Caliper
1802 2021-22 Buldhana Nandura 27041005302 SHRI G MAHARAJ VIDYALAYA DAHIG Gaurav darbarsing solanke Rasulpur MALE 11 17 5 RT YES YES Caliper None None
1803 2021-22 Buldhana Nandura 27041005501 ZP MAR PRI SCH, WADI Pari shantaram bangar Wadi FEMALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1804 2021-22 Buldhana Nandura 27041005701 ZP MAR PRI SCH, DAHIWADI Anikhet supada bramhane Dahiwadi MALE 2 08 5 RT YES YES Tricycle Conventional Left Hand Drive (GATIMAN) None None
1805 2021-22 Buldhana Nandura 27041006202 ADARSHYA VIDYALAYA SAVARGAON NEHU Rohan woman munde Isarkhed MALE 4 11 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1806 2021-22 Buldhana Nandura 27041006202 ADARSHYA VIDYALAYA SAVARGAON NEHU Komal shivadas bajare Isarkhed FEMALE 6 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1807 2021-22 Buldhana Nandura 27041007101 ZP MAR UP PRI SCH, PIMPALKHUTA DHA Prasad shiwaji dhande Pimpalkhuta dhande MALE 2 08 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1808 2021-22 Buldhana Nandura 27041008001 ZP MAR PRI SCH, TANDULWADI Sharddha prashant bhopale Tandulwadi FEMALE 2 08 10 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1809 2021-22 Buldhana Nandura 27041008101 ZP MAR UP PRI SCH, TAKARKHED Bhavana rajendra rajput Dolkhed FEMALE 5 11 5 RT YES YES Caliper Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1810 2021-22 Buldhana Nandura 27041009401 ZP MAR UP PRI SCH, DADGAON Rudra nilesh kate Dadgaon MALE Anganwadi 03 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1811 2021-22 Buldhana Nandura 27041009401 ZP MAR UP PRI SCH, DADGAON Karthik vital ghule Dadgaon MALE 2 08 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1812 2021-22 Buldhana Nandura 27041009401 ZP MAR UP PRI SCH, DADGAON Sarthak dyaneshwar gaikwad Dadgaon MALE Anganwadi 05 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1813 2021-22 Buldhana Nandura 27041009901 ZP MAR PRI SCH, HINGNA ISAPUR Uarmila gajanan gaade Hinganaisapur FEMALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1814 2021-22 Buldhana Sangrampur 27041102501 ZP MAR PRI SCH, HINGNA Parth Baburao Morkhade At Post higna kavthal MALE 5 11 10 RP YES YES Rollator Size I (Child) CP Wheelchair Deluxe None
1815 2021-22 Buldhana Sangrampur 27041102701 ZP MAR UP PRI SCH, JASTAGOAN Rutik Milind gawhande At Post jastgaav MALE 1 6 10 RT YES YES Wheel Chair Non Folding ? Adult Size None None
1816 2021-22 Buldhana Sangrampur 27041103001 ZP CEN MAR PRI SCH, EKLARA BANODA Sakshi digambar hage At post eklara MALE 3 9 1 RT YES YES Braille Kit Daisy Player None
1817 2021-22 Buldhana Sangrampur 27041103001 ZP CEN MAR PRI SCH, EKLARA BANODA Jai sunil dharme At Post eklara MALE 3 9 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1818 2021-22 Buldhana Sangrampur 27041103901 ZP CEN MAR PRI BOYS SCH, PATURDA BK Devendra umesh suradkar At post paturda MALE 4 10 13 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1819 2021-22 Buldhana Sangrampur 27041105501 ZP MAR UP PRI SCH, NIROD Sarthak amol Agarkar At Post Nirol MALE 1 6 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1820 2021-22 Buldhana Sangrampur 27041106301 ZP MAR PRI SCH, TAKALESHWAR Prasenjit Milind gawhande At lost takaleshwar MALE 4 10 5 RT YES YES Caliper None None
1821 2021-22 Buldhana Sangrampur 27041107401 ZP CEN MAR UP PRI SCH, WARWAT BAKAL Samyak sidharth ingle At post warwat bakal MALE 7 13 13 RT YES YES Wheel Chair Non Folding ? Adult Size None None
1822 2021-22 Buldhana Sindkhed Raja 27041300901 ZP MAR UP PRI SCH, SAYALA Vaibhav Ravindr Lambe At. Post. Sayala tq. S. Raja Dist. Buldhana MALE 5 11 5 RT YES YES Caliper None None
1823 2021-22 Buldhana Sindkhed Raja 27041301001 ZP CEN MAR UP PRI SCH, ADGAON RAJA Om Rameshwar sangale At post Adgaon Raja tq. S. Raja Dist buldhana MALE 4 10 5 RP YES YES Caliper None None
1824 2021-22 Buldhana Sindkhed Raja 27041301602 ZP MAR PRI SCH, GARKHED TANDA Josna Bandu Chavhan At. Post. Garkhed Tanda tq. S. Raja Dist. Buldhana FEMALE 2 7 5 RP YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
1825 2021-22 Buldhana Sindkhed Raja 27041301715 JIJAMATA NIWASI MUK-BADHIR VIDYALAYA, SAKHARKHERDA Komal Dnyaneshvar Shingne At. Post. Sakharkhrda tq. S. Raja dist. Buldhana FEMALE 3 11 5 RP YES YES Caliper None None
1826 2021-22 Buldhana Sindkhed Raja 27041302101 ZP MAR UP PRI SCH, SHINDI Vishv Vinod Maske At. Post. Shindi tq. Dist. Buldhana MALE 4 10 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1827 2021-22 Buldhana Sindkhed Raja 27041302401 ZP MAR PRI SCH, GUNJ Gayatri Bharat Tupakar At. Post. Gunj tq. S. Raja Dist buldhana FEMALE 3 9 5 RP YES YES Caliper None None
1828 2021-22 Buldhana Sindkhed Raja 27041305201 ZP MAR UP PRI SCH, PALASKHED CHAKKA Rohit Sandip Munde At. Post. Palaskhed cheka MALE 2 8 5 RP YES YES Caliper None None
1829 2021-22 Buldhana Sindkhed Raja 27041308601 ZP CEN MAR PRI SCH, DUSARBEED Kiran Jagannath Bithre At. Post. Dusarbid tq S Raja Dist buldhana MALE 2 7 5 RP YES YES Caliper None None
1830 2021-22 Buldhana Sindkhed Raja 27041308605 PROF. JAVEDKHAN URDU HISCHOOL Mohammed Abuja S. Irafan At. Post. Dusarbid tq. s. Raja Dist. Buldhana MALE 6 12 5 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1831 2021-22 Buldhana Sindkhed Raja 27041309001 ZP MAR PRI SCH, PIMPALGAON KUDA Samarth Ganesh Wagh At. Post. Pimpalgaon kuda tq. S. Raja Dist buldhana MALE 3 9 2 RP YES YES Braille Slate Type A Size 355x245 mm None None
1832 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100101 F.E.S. GIRL'S HIGH SCHOOL, CHANDRAPUR Farnaz Jabir Shaikh Bazar ward chandrapur FEMALE 8 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1833 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100101 F.E.S. GIRL'S HIGH SCHOOL, CHANDRAPUR Anchal Shankar Karmarkar Bazar ward chandrapur FEMALE 8 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1834 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100106 DR. RAJENDRA PRASAD PRY.SCHOOL Sakshi anil parate Bhanapeth chandrapur FEMALE 4 10 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1835 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100202 NUTAN MADYAMIK VIDYALAYA Ankit Kisan Nagapure Balaji Ward Chandrapur MALE 9 15 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1836 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100403 NEHARU VIDYALAYA & JR. COLLEGE CHANDRAPUR Akarshak navin patil Ghukala ward,chandrapur MALE 6 12 10 RT YES YES Caliper CP Wheelchair with Commode None
1837 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100403 NEHARU VIDYALAYA & JR. COLLEGE CHANDRAPUR Akshara sunil manthanwar Ghukala ward,chandrapur FEMALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1838 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100403 NEHARU VIDYALAYA & JR. COLLEGE CHANDRAPUR Tammanabanu Yousuf Pathan Near Neharu Vidyalaya Chandrapur FEMALE 9 14 1 RT YES YES Braille Kit with TD0S23+TD0S03+TD1N70 Daisy Player Braille Cane Folding for Visually Handicapped (Deluxe)
1839 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100403 NEHARU VIDYALAYA & JR. COLLEGE CHANDRAPUR Akarshak Navin Patil Nagina Bag Chandrapur MALE 7 13 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode Caliper None
1840 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100404 SIDDHARTH VIYALAYA CHANDRAPUR Shweta manoj taksande Ghutkala ward chandrapur FEMALE 9 15 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1841 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100503 KRANTI HINDI PRY. SCHOOL Mrunali vijay barapatre Indira nagar, chandrapur FEMALE 2 7 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1842 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100504 RANI RAJ KUWAR PRY. SCHOOL Aditya Sandip Mahakale Near Mahakali Mandir Bhivapur ward Chandrapur MALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1843 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100504 RANI RAJ KUWAR PRY. SCHOOL Khushal Ganesh Domkawle Hospital ward chandrapur MALE 3 8 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1844 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100604 CITY HIGHER SECONDERY SCHOOL Om Pravin kurankar Ganj ward,chandrapur MALE 7 13 10 YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1845 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100604 CITY HIGHER SECONDERY SCHOOL Sajan shankar durge Mahakali colary,anand nagar , chandrapur MALE 7 13 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1846 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100606 HINDI CITY HIGH SCHOOL Shifa Fatema Ganj Ward Chandrapur FEMALE 6 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1847 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100607 HINDI CITY PRY. SCHOOL Nida MaheboobKhan Pathan Ganj Ward Chandrapur FEMALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1848 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100702 DR. ZAKIR HUSAIN URDU PRY.SCHOOL Ashmira Rouf Shaikh Parthanpura ward chandrapur FEMALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1849 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100801 SARSWATI VIDYALAYA Prem raju maidamvar Bangali camp near by durga mandir MALE 6 11 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) CP Wheelchair with Commode
1850 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130100801 SARSWATI VIDYALAYA Krishna deva and. Umre Bhivapur card 10 MALE 6 12 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1851 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130101303 SAVITRIBAI PHULE UPP. PRIMARY SCHOOL MNC CHANDRAPUR Prem pramod. Tembhurne Babupeth4 MALE 4 10 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None
1852 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130101303 SAVITRIBAI PHULE UPP. PRIMARY SCHOOL MNC CHANDRAPUR Gaurav krishna gedam Babupeth MALE 8 14 10 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) CP Wheelchair with Commode Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Large
1853 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130101303 SAVITRIBAI PHULE UPP. PRIMARY SCHOOL MNC CHANDRAPUR Aryan ajay dongre Babupeth MALE 7 14 10 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) CP Wheelchair with Commode Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Medium
1854 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130101303 SAVITRIBAI PHULE UPP. PRIMARY SCHOOL MNC CHANDRAPUR Mayuri vijay ramgirvar Babupeth FEMALE 4 10 13 ADL kit for Leprosy affected Tablet Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1855 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130101303 SAVITRIBAI PHULE UPP. PRIMARY SCHOOL MNC CHANDRAPUR Sakshi baba bhagat Babupeth4 FEMALE 4 10 13 ADL kit for Leprosy affected Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1856 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130101303 SAVITRIBAI PHULE UPP. PRIMARY SCHOOL MNC CHANDRAPUR Yash raju ramteke Babupeth MALE 10 16 1 RT YES YES Braille Kit Daisy Player Smart Phone with Screen Reader
1857 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130101303 SAVITRIBAI PHULE UPP. PRIMARY SCHOOL MNC CHANDRAPUR Sansay ramesh ballawar Babupeth MALE 9 15 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode Multiutility Tricycle ADL kit for Leprosy affected
1858 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130101401 SWAMI VIVEKANAND PRY.SCHOOL, M.N.C. Nash ishwar ramteke Alibaba ward Chandrapur MALE 4 10 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1859 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130101509 PANDIT DINDAYAL UPADHYAY PRY.SCHOOL, M.N.C. Shreyas namdev dadmal Tukkum chandrapur MALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1860 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130101701 BHAWANJIBHAI CHAUHAN HIGH SCH.& JR.COLLEGE Fharan sharad javed sheik Ryyatwari collery chandrapur MALE 5 10 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1861 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130101701 BHAWANJIBHAI CHAUHAN HIGH SCH.& JR.COLLEGE Komal sudhir bobade Shastri nagar Chandrapur FEMALE 9 15 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I None None
1862 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130101702 MOUNT CARMEL CONVENT MAR. PRY.SCH. Chetana sukhdev donode Tukkum Chandrapur MALE 3 9 10 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I None None
1863 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130101702 MOUNT CARMEL CONVENT MAR. PRY.SCH. arnva harichandra alone Neheru nagar Chandrapur MALE 3 10 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1864 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130101704 KARMVEER KANNAMWAR PRY.SCHOOL Gauri Sanjay masram Neheru nagar Chandrapur FEMALE 4 10 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1865 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130101705 RAJIV GANDHI HIGH SCHOOL Abhay Subhash Panja Bangali camp chandrapur MALE 8 14 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1866 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130101705 RAJIV GANDHI HIGH SCHOOL Manisha ujjal dutta Neheru nagar Chandrapur FEMALE 9 15 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1867 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130101804 CHANDRAPUR PUBLIC SCHOOL Ananta Anil nikode Sanjay nagar Chandrapur MALE 8 14 5 RT YES YES Caliper None None
1868 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130101909 M.JOTIBA PHULE U.PRY.SCHOOL SHAYAMNAGAR Suraj Laxman gaykwad Shayamnagar MALE 4 10 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1869 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102108 JANATA VIDYALAYA CHANDRAPUR Darpita nilesh junghare Tukkum chandrapur FEMALE 6 12 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) CP Wheelchair with Commode None
1870 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102108 JANATA VIDYALAYA CHANDRAPUR Pratham sudhakar more Sarkar nagar. Chandrapur MALE 7 13 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) CP Wheelchair with Commode None
1871 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102108 JANATA VIDYALAYA CHANDRAPUR Suraj sudhakar zade Chandrapur MALE 8 14 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1872 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102108 JANATA VIDYALAYA CHANDRAPUR Suraj mantu gupta Tukkum MALE 8 14 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1873 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102108 JANATA VIDYALAYA CHANDRAPUR Suraj mantu gupta Tukkum MALE 8 14 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) None None
1874 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102108 JANATA VIDYALAYA CHANDRAPUR Bhola fuleshvar knujam Ram nagar Chandrapur MALE 8 14 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1875 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102206 JANTA VIDYALAYA, DURGAPUR Aditya mangesh purke Durgapur MALE 7 13 10 RT YES CP Wheelchair with Commode None None
1876 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102206 JANTA VIDYALAYA, DURGAPUR Ranu sunil patle Durgapur FEMALE 9 15 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1877 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102206 JANTA VIDYALAYA, DURGAPUR Samir Radhesham Rahangdale Urjanagar MALE 8 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1878 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102206 JANTA VIDYALAYA, DURGAPUR Bharti Vishal Ramteke Durgapur FEMALE 9 15 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1879 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102206 JANTA VIDYALAYA, DURGAPUR Aftab Nabi Shaikh Durgapur MALE 8 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1880 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102206 JANTA VIDYALAYA, DURGAPUR Khuhsal Vitthal Kawaddhare Durgapur MALE 6 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1881 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102301 VIDYAMANDIR PRIMARY SCHOOL, URJANAGAR Naitik Santosh Dhamne Urjanagar Colony MALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1882 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102303 NATIONAL GIRL'S HIGH SCHOOL, URJANAGAR Poonam ashok roy Urja nagar FEMALE 8 14 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1883 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102303 NATIONAL GIRL'S HIGH SCHOOL, URJANAGAR Ridima Radhesham Rahagdale Urjanagar FEMALE 7 13 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1884 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102305 VIDYA NIKETAN PRIMARY CBSE SCHOOL , URJANAGAR Akshara Goutam Bhoyarkar Urjanagar Colony FEMALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1885 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102402 Z. P. U. PRIMARY SCHOOL, URJANAGAR Pratish Sanjay jambhule Urja nagar kondi MALE 6 12 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1886 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102402 Z. P. U. PRIMARY SCHOOL, URJANAGAR Vaibhav dinesh khandekar Urja nagar kondi MALE 6 12 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1887 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102501 NATIONAL U. PRIMARY SCHOOL, URJANAGAR Geeta sanjay dhotre Urjanagar,(neri) FEMALE 3 9 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1888 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102501 NATIONAL U. PRIMARY SCHOOL, URJANAGAR Suryan rajesh sharanagat Urjanagar,(neri) MALE 5 11 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1889 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102501 NATIONAL U. PRIMARY SCHOOL, URJANAGAR Sufiya rehman pathan Urja nagar neri FEMALE 4 9 8 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1890 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130102901 Z.P U. PRIMARY SCHOOL, CHANDSURLA Gayatri Kalidas Parshive Chandsurla FEMALE 3 9 10 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1891 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130103001 Z.P U. PRIMARY SCHOOL, SINALA Vedant Jagdish Kumbre Sinala MALE 4 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1892 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130103501 Z.P. PRIMARY SCHOOL, CHINCHOLI Sarkhi munna chandekar At .Post chincholi FEMALE 1 6 8 RP YES YES CP Wheelchair with Commode Rollator Size I (Child) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1893 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130103601 Z.P.U. PRIMARY SCHOOL, KITALI Himanshu shankar kalsarpe Kitadi MALE 4 11 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) ADL kit for Leprosy affected None
1894 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130103601 Z.P.U. PRIMARY SCHOOL, KITALI Samar nitin nehare At.post kitadi MALE 1 6 10 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Rollator Size I (Child) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
1895 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130103601 Z.P.U. PRIMARY SCHOOL, KITALI Naman vatli. Khobragade At.post kitadi6 MALE 6 14 10 RT YES YES Walking Stick CP Wheelchair with Commode Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1896 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130103902 LT. RAJIV GHANDHI VIDYALAYA, VARVAT Visru tu ramesh. Jumde At.post varvat FEMALE 8 14 5 RT YES YES Motorized Tricycle (with box) CP Wheelchair with Commode None
1897 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130105101 Z.P U. PRIMARY SCHOOL, CHICHPALLI Rutuja Prashun Duryodhan Chichpalli FEMALE 8 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1898 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130105102 SAMRAT ASHOK HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE CHICHPALLI Sani Sikandar Latelwar Wayegaon MALE 8 14 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1899 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130106202 Z.P.U. PRIMARY SCHOOL, YASHWANT NAGAR Prit sunil agdarlawar Yashavant nagar MALE 1 8 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) CP Wheelchair with Commode
1900 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130106202 Z.P.U. PRIMARY SCHOOL, YASHWANT NAGAR Sadiya pratim mo saruraj Yashawant nagar FEMALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1901 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130106202 Z.P.U. PRIMARY SCHOOL, YASHWANT NAGAR Yamini rajesh nishad Yashawant nagar FEMALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1902 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130107301 Z.P.U. PRIMARY SCHOOL, MAARDA (MOTHA) Sanket. Santosh kulmethe Matra motha MALE 4 10 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II
1903 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130107301 Z.P.U. PRIMARY SCHOOL, MAARDA (MOTHA) Primal gajanan deharkar Matra motha FEMALE 3 9 10 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) CP Wheelchair with Commode Crutch Axilla Adjustable (Aluminium) Extra Small
1904 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130107301 Z.P.U. PRIMARY SCHOOL, MAARDA (MOTHA) Kirti. Anil sontakke Matra motha FEMALE 4 10 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) ADL kit for Leprosy affected None
1905 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130108101 Z.P.U. PRIMARY SCHOOL, SIDUR Navya. Arun. Masirkar At. Post sidur FEMALE 4 10 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) ADL kit for Leprosy affected None
1906 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130108201 Z.P. PRIMARY SCHOOL, PIPARI (DHANORA) Ashwini manoj dhobe Poori dhanora FEMALE 3 9 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None
1907 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130108201 Z.P. PRIMARY SCHOOL, PIPARI (DHANORA) Pratham. Balaji. Tajne Pipri dhanora MALE 3 9 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None
1908 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130108201 Z.P. PRIMARY SCHOOL, PIPARI (DHANORA) Akshara. Ashok. Aagre At.post pipri. Dhanora FEMALE 2 8 13 RP YES YES ADL kit for Leprosy affected Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1909 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130108201 Z.P. PRIMARY SCHOOL, PIPARI (DHANORA) Ratn mala eknath tajne At.post pipri. Dhanora FEMALE 2 7 13 RP YES YES ADL kit for Leprosy affected Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1910 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130108202 JANATA VIDYALAYA, PIPARI (DHANORA) Anup vinod mohitkar At.post pipri. Dhanora MALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) ADL kit for Leprosy affected CP Wheelchair with Commode
1911 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130108301 Z.P.U. PRIMARY SCHOOL, DHANORA (PIPRI) Shantanu vinod vasade At.post dhanora MALE 5 22 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) ADL kit for Leprosy affected None
1912 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130108301 Z.P.U. PRIMARY SCHOOL, DHANORA (PIPRI) Tuzhi kishor thavri At.post dhanora FEMALE 5 12 13 RP YES YES ADL kit for Leprosy affected Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None
1913 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130109301 Z.P. PRIMARY SCHOOL, WANDHARI Vaibhav kishor pinpalkar Wandhari MALE 5 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1914 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130109511 JANTA CONVENT SCHOOL GHUGUS Saivard shrinivas avanuri Ghugus MALE 3 8 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1915 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130109511 JANTA CONVENT SCHOOL GHUGUS Virsih chandel Ghugus MALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1916 2021-22 chandrapur Chandrapur 27130110101 Z.P.U. PRIMARY SCHOOL, SHENGAON Prachi kashinath bobade Shenagao FEMALE 5 10 10 RT YES YES Caliper CP Wheelchair with Commode Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1917 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130200501 Z.P.PRY.SCHOOL CHICHORDI NEW कशिश सुधाकर गारसे गौतम नगर, भद्रावती. MALE 1 6 10 RT YES YES None None None
1918 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130201001 Z.P.U.PRY.SCHOOL SUMTHANA धवल सुधाकर ठाकरे सुमठाना MALE 1 7 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
1919 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130201102 Z.P.SCHOOL NETAJI NAGAR Sani Dinesh Rajput Netaji Nagar MALE 4 10 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I
1920 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130201102 Z.P.SCHOOL NETAJI NAGAR Yash Mangesh Zade Netaji Nagar MALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1921 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130201102 Z.P.SCHOOL NETAJI NAGAR Sani Dinesh Rajput At.Bangali camp Fukat Nagar Bhadrawati,Th. Bhadrawati MALE 4 10 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II Pack of 675 Zinc-Air Battery
1922 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130201102 Z.P.SCHOOL NETAJI NAGAR Yash Mangesh Zade Ata.Bangali Camp Fukat Nagar Bhadrawati, Th.Bhadrawati MALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II
1923 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130201105 Z.P.U.PRY.SCHOOL (GHUTKALA) Amit Mangesh Mankar Ata. Dolara Talao Chandika Ward Bhadrawati MALE Anganwadi 4 5 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I
1924 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130201106 Z.P.PRY.SCHOOL (KILLA W.) Sarthak Sujit Bahire Kunbi Society Killaward Bhadrawati MALE 1 8 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Rollator Size I (Child) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
1925 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130201106 Z.P.PRY.SCHOOL (KILLA W.) Vidhi Mahendra Ghuse Ata.Jawade Plot Bhadrawati FEMALE Anganwadi 5 10 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
1926 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130201107 Z.P.U.PRY.SCHOOL (SHIVAJI N.) Shivam Pravin Zade Khobre plot Shivaji Nagar Bhadrawati MALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II
1927 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130201107 Z.P.U.PRY.SCHOOL (SHIVAJI N.) Shivam Pravin Zade At.Dhenge Plot Shivaji Nagar Bhadrawati,Thamb.Bhadrawati MALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II Pack of 675 Zinc-Air Battery
1928 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130201108 Z.P.PRY.SCHOOL (SURKSHA N.) Manthan Kishor Watekar Gajanan Mandir ward Suraksha Nagar Bhadrawati MALE 3 8 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1929 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130201108 Z.P.PRY.SCHOOL (SURKSHA N.) Vedant Umesh Ulmale Gajanan Mandir Ward SurkshaNagar Bhadrawati MALE 1 6 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Rollator Size I (Child) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
1930 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130201108 Z.P.PRY.SCHOOL (SURKSHA N.) Manthan Kishor Watekar At.Gajajanan Mandir Ward Bhadrawati,Th.Bhadrawati MALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1931 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130201108 Z.P.PRY.SCHOOL (SURKSHA N.) Vedant Umesh Ulmale Ata.Gajanan Mandir Ward Ata. Bhadrawati,Tha.Bhadrawati MALE 1 6 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
1932 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130201108 Z.P.PRY.SCHOOL (SURKSHA N.) Uravshi Dinesh Borikar Ata.Gajanan Mandir Ward Bhadrawati FEMALE Anganwadi 4 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size I
1933 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130201109 Z.P.U.PRY.SHCOOL (VIJASAN) Utkarsh Sunil Bipate Vijasan Bhadrawati MALE 1 6 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Rollator Size I (Child) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1934 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130201109 Z.P.U.PRY.SHCOOL (VIJASAN) Utakrash Sunil Bipate Ata. Vijasan Po.Visan, Th.Bhadrawati MALE 1 6 10 RT YES YES Rollator Size I (Child) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II
1935 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130202301 Z.P.PRY.SCHOOL GHODPETH आरोही प्रशांत मांडवगडे घोडपेठ FEMALE 3 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1936 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130203301 Z.P.PRY.SCHOOL CHIRADEVI Kiunalgokuldasaatram Chiradevi MALE 1 6 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) CP Wheelchair with Commode Rollator Size I (Child)
1937 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130203301 Z.P.PRY.SCHOOL CHIRADEVI Kunalgokuldasattram Chiradevi MALE 1 6 10 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
1938 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130203401 Z.P.U.PRY. SCHOOL DEULWADA Tusharganeshkulmethe Deulwada MALE 6 12 5 RP YES YES Rollator Size II (Adult) Rollator Size II (Adult) Rollator Size II (Adult)
1939 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130203601 Z.P.U.PRY.SCHOOL GAVRALA Akshara.ravindra.bawane Ganpatiward Bhadrawati FEMALE 5 10 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) CP Wheelchair with Commode Rollator Size II (Adult)
1940 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130203801 Z.P.PRY.SCHOOL GORJA समीक्षा बंडू ठेंगणे गोरजा FEMALE 7 12 3 RT YES YES Pack of 675 Zinc-Air Battery Pack of 675 Zinc-Air Battery Pack of 675 Zinc-Air Battery
1941 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130204701 Z.P.U.PRY.SCHOOL CHANDANKHEDA Shreya Kishor Gaikwad At. Chandankheda Po. Bhadrawati Thamb.Bhadrawati FEMALE 3 8 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II 6 Pack of 13 Zinc-Air Battery BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II
1942 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130204701 Z.P.U.PRY.SCHOOL CHANDANKHEDA Shreya Kishor Gaikwad Ata.Chandankheda,Po.Bhadrawati,Th. Bhadrawati MALE 3 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II Pack of 675 Zinc-Air Battery
1943 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130206101 Z.P.PRY.SCHOOL DHAMNI Saniyasubhashgayakwad Dhamni FEMALE 3 9 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Rollator Size I (Child) Rollator Size I (Child)
1944 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130206101 Z.P.PRY.SCHOOL DHAMNI Saniyasubhashgayakwad Dhamni.bhadrawati FEMALE 3 9 10 RT YES YES Rollator Size I (Child) Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II
1945 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130206601 Z.P.PRY.SCHOOL PARODHI Sanskarjagluramteke Parodhi.bhadrawati MALE 5 11 10 RT YES YES Rollator Size II (Adult) Rollator Size II (Adult) Rollator Size II (Adult)
1946 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130206702 SHRI GURUDEO VIDYALAYA SAGARA Samikshajettendrabhusari Sagra FEMALE 6 12 8 RT YES YES Caliper Caliper Caliper
1947 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130206702 SHRI GURUDEO VIDYALAYA SAGARA Samishajettendrabhusari Morwa.bhadrawati FEMALE 6 12 8 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II Tricycle Conventional Hand Propelled (HAMRAHI) Tricycle Conventional Hand Propelled (HAMRAHI)
1948 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130207205 MAHAVEER HINDI HIGHSCHOOL MAJRI KHADAN Sujaludalvarma Majarikhadan MALE 8 13 10 RT YES YES Rollator Size II (Adult) Rollator Size II (Adult) Rollator Size II (Adult)
1949 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130208201 Z.P.PRY.SCHOOL BHATALI संभव बंडू तूरारे भटाळी MALE 3 9 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
1950 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130208701 M. JOTIBA. VI. NANDORI (BU) आदित्य भाष्यकर हरणे नंदोरी, बु. MALE 1 7 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1951 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130209301 Z.P.U.PRY.SCHOOL NANDORI (BU) आदित्य भास्कर हरणे नंदोरी बु. MALE 1 7 5 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
1952 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130209501 Z.P.PRY.SCHOOL BHAMDELI Shankar Dhyaneshwar Randiwe Ata.Bhamdeli Po.Bhadrawati Tu.Bhadrawati MALE 4 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1953 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130209501 Z.P.PRY.SCHOOL BHAMDELI Payal Sunil Nanavare Ata.Bhamdeli Po.Bhadrawati Tu.Bhadrawati FEMALE 4 9 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1954 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130209501 Z.P.PRY.SCHOOL BHAMDELI Shankar Dhayaneshwar Randive Ata. Bhamdaeli Th.Bhadrawati, MALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1955 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130209501 Z.P.PRY.SCHOOL BHAMDELI Payal Sunil Nannaware Ata.Bhamdeli,Po.Bhadrawati,Th.Bhadrawati MALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED)
1956 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130210301 Z.P.PRY.SCHOOL MAJARI GAON Pinttisantoeshnarwade Majrigoan FEMALE 1 6 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) CP Wheelchair with Commode Rollator Size I (Child)
1957 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130210401 Z.P.U.PRY.SCHOOL KONDHA Suhanisunilburadkar Kondha.bhadrawati FEMALE 5 11 8 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) CP Wheelchair with Commode Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
1958 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130210401 Z.P.U.PRY.SCHOOL KONDHA Pintisantoeshnarwade Kondha.bhadrawati FEMALE 1 6 8 RT YES YES Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II
1959 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130210402 CHATRAPATI VI. KONDHA Sahilpramoddarekar Kondha MALE 10 16 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Rollator Size II (Adult) Rollator Size II (Adult)
1960 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130210402 CHATRAPATI VI. KONDHA Sahilparmoddarekar Takdi.bhadrawati MALE 10 16 10 RT YES YES Braille Kit Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI)
1961 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130211901 Z.P.PRY.SCHOOL MASAL हेमंत तानेश्वर तिखट मासळ MALE 8 14 10 RT YES YES Rollator Size I (Child) Rollator Size I (Child) Rollator Size I (Child)
1962 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130212401 Z.P.U.PRY.SCHOOL MUDHOLI Avinash Ashok Shrirame Ata.po. mudholi Th..Bhadrawati MALE 7 16 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI)
1963 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130212401 Z.P.U.PRY.SCHOOL MUDHOLI Avinash Ashok Shrirame Ata.Mudholi Po.Bhadrawati,Th.Bhadrawati MALE 7 15 13 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II Crutch Elbow Adjustable (Aluminium) Size II
1964 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130213801 SHRI GAJANAN VIDYA.KAWTHI श्रेया रवींद्र खिरटकर कवठी FEMALE 9 15 3 Pack of 675 Zinc-Air Battery Pack of 675 Zinc-Air Battery Pack of 675 Zinc-Air Battery
1965 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130213801 SHRI GAJANAN VIDYA.KAWTHI करन आनंदराव टेकाम कवठी MALE 7 12 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
1966 2021-22 chandrapur Bhadrawati 27130213801 SHRI GAJANAN VIDYA.KAWTHI करणं आनंदराव टेकाम ती र वंजा MALE 7 12 10 RT YES YES CP Wheelchair Deluxe Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
1967 2021-22 chandrapur Warora 27130300101 Z.P. M. DAF PRY. SCHOOL MADHELI Ardhy dhpak kaware At.madali Ta.warora Dist.chandrpur MALE Anganwadi 5 10 RT YES YES Rollator Size I (Child) None None
1968 2021-22 chandrapur Warora 27130300101 Z.P. M. DAF PRY. SCHOOL MADHELI Lokesh vijay ingole At.Madheli Ta.warora Dist.chandrpur MALE Anganwadi 5 10 RT YES Rollator Size I (Child) None None
1969 2021-22 chandrapur Warora 27130300101 Z.P. M. DAF PRY. SCHOOL MADHELI Swaraj prmod Awachat At.madali Ta.warora Dist.chandrpur MALE Anganwadi 6 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1970 2021-22 chandrapur Warora 27130300103 KARMAVEER VIDYALAYA MADHELI Cheten Sujit Jagtap At-Jalka, Ta-Warora ,Dist-Chandrapur MALE 6 12 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I None None
1971 2021-22 chandrapur Warora 27130300104 KISAN VIDYALAYA MADHELI Khushi vijay Hikire At.Madheli Ta.warora Dist.chandrpur FEMALE 9 15 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1972 2021-22 chandrapur Warora 27130301601 Z.P. U. PRY. SCHOOL NILJAI Himesh naryan patil At.Nilijai Ta.Warora Dist chandrpur MALE 5 11 5 RT YES NO None None None
1973 2021-22 chandrapur Warora 27130302213 KARMVEER VIDYALAYA WARORA Himanshu Kishor Katore Warora MALE 5 11 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1974 2021-22 chandrapur Warora 27130302215 HEERALAL LOYA VIDYALAYA WARORA Bharati Arun parkhi Warora FEMALE 8 14 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Standard Model Adult Size (SAATHI) Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) CP Wheelchair with Commode
1975 2021-22 chandrapur Warora 27130302301 Z.P. U. PRY. SCHOOL SHEMBAL Laki Mahesh Nimkar At. Shembal MALE 6 12 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1976 2021-22 chandrapur Warora 27130303001 Z.P. PRY. SCHOOL EKARJUNA Chetan Praful Dudure At. Eakarjuna MALE 4 10 10 RP YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1977 2021-22 chandrapur Warora 27130305901 Z.P. U.PRY. SCHOOL ANANDWAN Roshni Sachin Wandhre At. Anandvan Warora tah. Warora Dist. Chandrapur FEMALE 3 9 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA)
1978 2021-22 chandrapur Warora 27130305901 Z.P. U.PRY. SCHOOL ANANDWAN Samarth Yeshu Pitu At. Anandvan Warora tah. Warora Dist. Chandrapur MALE 4 9 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I BTE Digital Type Hearing Aid Cat-I
1979 2021-22 chandrapur Warora 27130305901 Z.P. U.PRY. SCHOOL ANANDWAN Vivek Mahavirsingh Mehala At. Chinora Hudki khadan Tah. Warora Dist. Chandrapur MALE 6 12 5 RT YES YES Caliper None None
1980 2021-22 chandrapur Warora 27130306102 CHETNA MIDDLE SCHOOL MAJARA (RAI) Mahi Gyaniwant Gedam At. Majra rai FEMALE 8 13 5 RT YES YES Rollator Size I (Child) Rollator Size I (Child) Rollator Size I (Child)
1981 2021-22 chandrapur Warora 27130306903 SAVITRIBAI FULE GIRL'S VIDYA. TEMURDA Pranjli Tulshiram Kuttarmare At- Post- Tembhurda FEMALE 9 15 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1982 2021-22 chandrapur Warora 27130307501 Z.P. U. PRY SCHOOL TUMGAO Manav Devanand Nimkar At-Tumgav, post -Jamni, Ta- Warora, Dist-Chandrapur MALE Anganwadi 4 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1983 2021-22 chandrapur Warora 27130307901 Z.P. PRY SCHOOL (PIMPALGAON (SHI) Nayan Dilip Shirsagar At-Pimpalgav ( shi,) MALE 1 6 3 RT YES NO None None None
1984 2021-22 chandrapur Warora 27130308701 Z.P. PRY SCHOOL KEM Piyush Devidas Chaudhary At-Kem, Post-Khemjai, Ta -Warora, Dist-Chandrapur MALE Anganwadi 5 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None None
1985 2021-22 chandrapur Warora 27130309701 Z.P. PRY SCHOOL KOSARSAR Mohit Ganesh Gulghane At- post - Kosarsar, ta -warora, Dist-Chandrapur MALE Anganwadi 5 5 RT YES None None None
1986 2021-22 chandrapur Warora 27130309701 Z.P. PRY SCHOOL KOSARSAR Pratik Vijay Naitam At- Post - kosarsar, Ta -Warora, Dist -Chandrapur MALE 3 9 10 RT YES YES Rollator Size I (Child) None None
1987 2021-22 chandrapur Warora 27130309701 Z.P. PRY SCHOOL KOSARSAR Anshuman Abhiman Naitam At- Post - Kosarsar MALE 1 6 5 RT YES NO None None None
1988 2021-22 chandrapur Warora 27130311001 Z.P. U. PRY SCHOOL SHEGAO (BU) Shruti Vinod shirsagar At-Post Shegao(bu) FEMALE Anganwadi 5 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1989 2021-22 chandrapur Warora 27130311003 NEHRU VIDYALAYA Chetan Gokuldas Ade At-Post Sakhara(raja) MALE 8 14 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1990 2021-22 chandrapur Warora 27130311501 Z.P. PRY SCHOOL MAHALGAO (BU) Mahi Satish Kayarkar At-Mahalgao(bu) post-Shegao(bu) FEMALE Anganwadi 5 10 RT YES YES Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) Caliper None
1991 2021-22 chandrapur Warora 27130315401 Z.P. PRY. SCHOOL JAMGAO (KHU) Riya vijay Dhavas At. Jamgav khu FEMALE 2 8 10 RP YES YES Rollator Size I (Child) Caliper None
1992 2021-22 chandrapur Warora 27130315801 Z.P. U. PRY. SCHOOL DINDODA (KHU) Naitik Devidas Dhadse Dindoda khurd tah. Warora Dist. Chandrapur MALE 3 8 5 RT YES NO None None None
1993 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130400204 Z.P.PRI. SCHOOL, AMITNAGAR Rani dipak Choudhary Amitnagar FEMALE Anganwadi 4 3 RT YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
1994 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130400204 Z.P.PRI. SCHOOL, AMITNAGAR Digvijaya bhoriya Amitnagar MALE Anganwadi 5 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
1995 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130400401 Z.P. PRY. SCHOOL DAHELI(JUNI) Monu Golu Bilwal Daheli (juni) Ta-.Ballarpur Dist-Chandrapur MALE 1 6 5 RT YES YES Caliper None None
1996 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130400502 YASHDHARA DEVI A.A. A. SCHOOL Balaji deva vedda Gilbili MALE 9 15 5 RT YES YES Caliper None None
1997 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130400601 Z.P.PRY. SCHOOL KALMANA Mahesh Raju Penrod dry Kalamanap MALE 4 10 8 RT YES YES Caliper None None
1998 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130401201 Z.P. PRY. SCHOOL PALASGAON pari sanjay pidurkar palasgaon Ta-.Ballarpur Dist-Chandrapur FEMALE 2 7 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
1999 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130401201 Z.P. PRY. SCHOOL PALASGAON kalyani sanjay itankar palasgaon Ta-.Ballarpur Dist-Chandrapur FEMALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
2000 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130401201 Z.P. PRY. SCHOOL PALASGAON Ansh ganesh dole Palasgaon MALE 4 10 8 RT YES YES Caliper None None
2001 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130401601 Z.P. PRY. SCHOOL BAMANI(KAT) udrash bhimrao pendor bamni katwali MALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
2002 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130401803 JANTA VIDYALAYA AND JR. COLLEGE KOTHARI Ritesh anil wadgure Kothari l MALE 5 11 10 RT YES YES Caliper None None
2003 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130401901 Z.P. PRY. SCHOOL KINHI Bhumi firoz shadmake kinhi FEMALE 1 6 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
2004 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130402203 SHANTI NIKETAN VIDHYALAYA MANORA Jayant tejraj pipre Manora MALE 10 16 8 RT YES YES Caliper None None
2005 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130403001 Z.P. PRY SCHOOL CHUNABHATTI(VISAPUR) santosh suresh nagmote visapur MALE 3 9 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
2006 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130403201 Z.P. PRY TEKDI SCHOOL VISAPUR Awani Shashikant pandre Visapur tekdi FEMALE Anganwadi 4 10 RT YES YES CP Wheelchair with Commode None None
2007 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130403202 Z.P.PRY VASTI SCHOOL VISAPUR Manthan avinash gedam Visapur tekdi MALE 4 10 8 RT YES YES Caliper None None
2008 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130403203 CHINTAMANI VIDHYALAYA dipti sanjay waghade visapur FEMALE 7 13 5 RT YES YES Caliper None None
2009 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130403303 CITY CONVENT MAR.PRIM.SCHOOL shreya rajesh nishad ballarpur FEMALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
2010 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130403303 CITY CONVENT MAR.PRIM.SCHOOL divansh azad keshkar ballarpur MALE 1 6 8 RP YES YES CP Wheelchair with Commode None None
2011 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130403303 CITY CONVENT MAR.PRIM.SCHOOL sandya shishupal sakseyan ballarpur MALE 1 6 8 RP YES YES CP Wheelchair with Commode Wheel Chair Folding Child Size (MAMTA) None
2012 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130403303 CITY CONVENT MAR.PRIM.SCHOOL shreya durga prasad tokal ballarpur FEMALE 1 6 3 RP YES YES BTE Digital Type Hearing Aid Cat-II None None
2013 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130403303 CITY CONVENT MAR.PRIM.SCHOOL Atarva vinod burade Ballarpur MALE 2 8 10 RP YES YES CP Wheelchair with Commode None None
2014 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130403306 JANTA VIDYALAYA CITY BRANCH BALLARPUR himanshu anand pende ballarpur MALE 8 14 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
2015 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130403306 JANTA VIDYALAYA CITY BRANCH BALLARPUR piyush ramesh bandiwar ballarpur MALE 8 14 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
2016 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130403306 JANTA VIDYALAYA CITY BRANCH BALLARPUR salman rafik shiekh ballarpur MALE 5 11 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
2017 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130403306 JANTA VIDYALAYA CITY BRANCH BALLARPUR Rajendra subhash bahuriya Ballarpur MALE 7 13 5 RT YES YES Caliper None None
2018 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130403306 JANTA VIDYALAYA CITY BRANCH BALLARPUR Omprakash subhash bahuriya Ballarpur MALE 10 16 5 RT YES YES Caliper None None
2019 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130403401 GOPAL PRIMARY SCHOOL shayariya baskar pendor ballarpur MALE 4 10 5 RT YES YES Caliper None None
2020 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130403501 VAIBHAV CONVENT Ashwini shankar waghade Ballarpur FEMALE 2 8 5 RT YES YES Caliper None None
2021 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130403801 IDEAL ENG.MED. PRI SCHOOL BALLARPUR apurva ajay tamatkar ballarpur FEMALE 4 10 13 RT YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
2022 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130404005 JANTA HIGH SCHOOL DEPO BR. vaishnavi sunil thakare ballarpur FEMALE 8 14 13 RP YES YES Multi-Sensory Inclusive Educational Developmental Kit (MSIED) None None
2023 2021-22 chandrapur Ballarpur 27130404005 JANTA HIGH SCHOOL DEPO BR. nishita jay prakash shankawar ballarpur FEMALE 9 15 13 RT YES YES