वर्ष २०१८-१९ :- शाळेतील विद्यार्थ्यांची/शिक्षकांची PGI Indicator करिता आवश्यक माहिती.