DISTRICTWISE PROFILE UDISE 2017-18

Sr District Sr District
0 Maharashtra
1 Nandurbar 2 Dhule
3 Jalgaon 4 Buldhana
5 Akola 6 Washim
7 Amravati 8 Wardha
9 Nagpur 10 Bhandara
11 Gondia 12 Gadchroli
13 Chandraapur 14 Yavatmal
15 Nanded 16 Hingoli
17 Parbhani 18 Jalna
19 Aurangbad 20 Nashik
21 Thane 22 Mumbai BMC
23 Mumbai DYD 24 Raigad
25 Pune 26 Ahmadnagar
27 Beed 28 Latur
29 Osmanbad 30 Solapur
31 Satara 32 Ratnigiri
33 sindhudurg 34 Kolhapur
35 Sangali 36 Palghar

DISTRICTWISE PROFILE UDISE 2016-17

DISTRICTWISE PROFILE UDISE 2015-16

<-->

DISTRICTWISE PROFILE UDISE 2014-15

DISTRICTWISE PROFILE UDISE 2013-14

DISTRICTWISE PROFILE UDISE 2012-13

DISTRICTWISE PROFILE UDISE 2011-12

Copyright © 2017 All Rights Reserved by Maharashtra Prathamik Shikshan Parishad, Mumbai
Website Designed & Developed by MIS Section MPSP,Mumbai
Email:-mpspmah@gmail.com Phone:022-23636314